فهرست مطلب

 

محمد حسین ابوالبشری

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکتری- دانشگاه Canada ,Saskatchewan

گرایش: طراحی کاربردی

تخصص: بهینه‌سازی، اجزای محدود، تحلیل تنش

تلفن: 38805004-051

وبگاه شخصی: abolbash.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

محمد حسین  ابوالبشری

برنامه درسی هفتگی استاد

 

جواد ابوالفضلی اصفهانی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکتری- دانشگاه Canada ,New Brunswick

گرایش: تبدیل انرژي

تخصص: انتقال حرارت و جرم، احتراق، میکرو/نانو، CFD، شبکه‌ی بولتزمن و اگزرژي

تلفن: 38805005-051

وبگاه شخصی: abolfazl.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

 جواد  ابوالفضلی اصفهانی

برنامه درسی هفتگی استاد

 

علیرضا اکبرزاده توتونچی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکتری- دانشگاه USA ,New Mexico

گرایش: طراحی کاربردی

تخصص: کنترل، رباتیک، دینامیک، طراحی مکانیزم‌ها، مکاترونیک، اتوماسیون، آمار، طراحی و آنالیز آزمایش‌ها

تلفن: 38805011-051

وبگاه شخصی: ali_akbarzadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

علیرضا اکبرزاده توتونچی

برنامه درسی هفتگی استاد

 

علیرضا تیمورتاش

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکتری- دانشگاه فردوسی مشهد

گرایش: تبدیل انرژي

تخصص: جریان‌ دو فازی، درکسکید توربین‌ها، انتقال حرارت سیال فوق بحرانی، انرژي باد و طراحی توربین‌های بادی

تلفن: 38805030-051

وبگاه شخصی: teymourtash.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

علیرضا تیمورتاش

برنامه درسی هفتگی استاد

 

محمدحسن جوارشکیان

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکتری- دانشگاه UK ,Imperial College London

گرایش: هوافضا

تخصص: دینامیک سیالات عددی، آیرودینامیک تجربی و عددی، ریزپرنده‌ها

تلفن: 38805037-051

وبگاه شخصی: javareshkian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

محمدحسن جوارشکیان

برنامه درسی هفتگی استاد

 

بهروز حسنی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکتری- دانشگاه UK ,Swansea

گرایش: هوافضا – سازه های هوایی

تخصص: بهینه‌سازی شکل و توپولوژی سازه‌ها، اجزای محدود، الاستیسیته و تحلیل غیرخطی سازه‌ها

تلفن: 38805141-051

وبگاه شخصی: b_hassani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

بهروز حسنی

برنامه درسی هفتگی استاد

 

جلیل رضائی پژند

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکتری- دانشگاه USA ,Cincinnati

گرایش: هوافضا – سازه های هوایی

تخصص: پایداری سازه‌ها، سازه‌های هوشمند و کامپوزیتی

تلفن: 38805123-051

وبگاه شخصی: jrezaeep.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

جلیل رضائی پژند

برنامه درسی هفتگی استاد

 

احسان روحی گل خطمی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکتری- دانشگاه صنعتی شریف، تهران

گرایش: هوافضا

تخصص: جریان‌های میکرو/نانو، دینامیک گاز رقیق‌شده، پردازش موازی

تلفن: 38805136-051

وبگاه شخصی: e.roohi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

احسان روحی گل خطمی

برنامه درسی هفتگی استاد

 

محمود شریعتی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکتری − دانشگاه تربیت مدرس، تهران

گرایش: طراحی کاربردی

تخصص: مکانیک شکست و خستگی، طراحی و تحلیل تنش، نانو مکانیک

تلفن: 38805159-051

وبگاه شخصی: mshariati44.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

محمود شریعتی

برنامه درسی هفتگی استاد

 

مسعود طهانی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکتری- دانشگاه صنعتی شریف، تهران

گرایش: طراحی کاربردی

تخصص: مکانیک مواد مرکب و هوشمند، تحلیل تنش، نانو مکانیک، بیومکانیک

تلفن: 38805052-051

وبگاه شخصی: mtahani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

مسعود طهانی

برنامه درسی هفتگی استاد

 

محمود فرزانه گُرد

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکتری- دانشگاه UK, University of Bath

گرایش: تبدیل انرژي

تخصص: ترمودینامیک، تحلیل انرژی و اگزرژی، انتقال و توزیع گاز طبیعی

تلفن: 38805108-051

وبگاه شخصی: m.farzanehgord.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

محمود فرزانه گُرد

برنامه درسی هفتگی استاد

 

انوشیروان فرشیدیان فر

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکتری- دانشگاه UK ,Bradford

گرایش: طراحی کاربردی

تخصص: ارتعاشات، کنترل‌ نویز و آکوستیک، نانو،‌ مبدل‌ های‌ حرارتی‌ صفحه‌ ای

تلفن: 38805058-051

وبگاه شخصی: farshid.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

انوشیروان فرشیدیان فر

برنامه درسی هفتگی استاد

 

خلیل فرهنگ دوست

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات:

دکتری- دانشگاه Canada ,McGill-Montreal

گرایش: طراحی کاربردی

تخصص: مکانیک شکست، خستگی، قابلیت اطمینان، پروسه‌های خرابی‌ سازه‌ها، اجزای مکانیکی

تلفن: 38805059-051

وبگاه شخصی: farhang.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

خلیل فرهنگ دوست

برنامه درسی هفتگی استاد

 

بهنام معتکف ایمانی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکتری- دانشگاه Canada ,McMaster

گرایش: ساخت و تولید

تخصص: دینامیک ماشین‌کاری، CAD/CAM، کنترل عددی

تلفن: 38805089-051

وبگاه شخصی: imani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

بهنام معتکف ایمانی

برنامه درسی هفتگی استاد

 

محمد جواد مغربی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکتری- دانشگاه Australia ,Monash

گرایش: تبدیل انرژي

تخصص: دینامیک سیالات محاسباتی، شبیه‌سازی مستقیم عددی، شبیه‌سازی مسائل معکوس در مهندسی توربین بادی

تلفن: 38805051-051

وبگاه شخصی: mjmaghrebi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

محمد جواد مغربی

برنامه درسی هفتگی استاد

 

محمدرضا مه پیکر

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکتری- دانشگاه UK ,Birmingham

گرایش: تبدیل انرژي

تخصص: مدل‌سازی جریان‌های دو فازی بخار-مایع، تکوین تکنولوژی‌های صنعتی

تلفن: 38805095-051

وبگاه شخصی: mahpeymr.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

محمدرضا مه پیکر

برنامه درسی هفتگی استاد

 

حمید نیازمند

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکتری- دانشگاه USA ,California Davis

گرایش: تبدیل انرژي

تخصص: جریان‌های مایکرو/نانو، مدل‌سازی سامانه جریان خون، انتقال حرارت و سیالات عددی

تلفن: 38805103-051

وبگاه شخصی: niazmand.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

حمید نیازمند

برنامه درسی هفتگی استاد

 

محمد پسندیده فرد

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکتری- دانشگاه Canada ,Toronto

گرایش: تبدیل انرژي

تخصص: جریان‌هایی با سطح آزاد، دینامیک سیالات و انتقال‌حرارت عددی، MEMS، ميکرو/نانو فلوئيديک

تلفن: 38805022-051

وبگاه شخصی: mpfard.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

محمد پسندیده فرد

برنامه درسی هفتگی استاد

 

محمود پسندیده فرد

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکتری- دانشگاه Australia ,Sydney University

گرایش: هوافضا

تخصص: دینامیک سیالات عددی، هیدرودینامیک و آیرودینامیک عددی و تجربی

تلفن: 38805023-051

وبگاه شخصی: fard_m.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

محمود پسندیده فرد

برنامه درسی هفتگی استاد

 

مهران کدخدایان

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکتری- دانشگاه Australia ,Sydney

گرایش: طراحی کاربردی

تخصص: شکل‌دادن صفحات نازک، پلاستیسیته، صفحه و پوسته، یاتاقان‌های هیدرودینامیک

تلفن: 38805072-051

وبگاه شخصی: kadkhoda.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

مهران کدخدایان

برنامه درسی هفتگی استاد