عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
پیاده سازی آلگوریتمهای میانیابی سریع در روی میز x-y با سرو موتورامیرمحمد قندهاریونکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۸۹/۰۴/۱۴
تجزیه و تحلیل عددی پاشش سوخت از انژکتور و اثر مدل شکست بر آنامین ضیاءفروغیکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۸۹/۰۴/۱۵
بررسی تجربی پارامتر های SPINNING و کنترل انها حین فرآیندفرهاد سجاجیدکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۸۹/۰۶/۰۷
بررسی رفتار ترموالاستیسیته حالت گذرای پوسته های استوانه ای FGM به روش تحلیلیعلی صفری کهنکیکارشناسی ارشدطهانی۱۳۸۹/۰۶/۲۳
اندازه گیری و شبیه سازی تولید آلاینده های NOx و CO در داخل و خروجی کوره سوخت مایع در شرایط مختلفسیدهادی پورحسینی حصاریکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۸۹/۰۶/۳۰
بهبود عملکرد الگوریتم علف های هرز (Invasive Weed Optimization) در حل مسائل بهینه سازیحسین بهرامیکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۸۹/۰۶/۳۰
شبیه سازی عددی مشخصه های احتراقی و تولید آلاینده ها در کوره های تونلیقدرت قصابیکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۸۹/۰۶/۳۱
مدل سازی و طراحی مسیر برای ربات دوپای صفحه ای underactuated با توجه به منحنی آماری حرکت انسانسیدرضا نقیبیکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۸۹/۰۷/۰۱
مدلسازی سه بعدی و بررسی عملکرد چیلر جذب سطحی با دو بستر جاذبمهدی مهدوی خواهکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۸۹/۰۷/۰۱
مقایسه روش های میانیابی و شبکه عصبی در مدلسازی فرآیندهای تولید مخصوص (واترجت)عبدالحمید خواجویکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۸۹/۰۷/۲۰
مدل سازی حرکت موج شکل ربات مارمانند بر اساس یک منحنی جدیدهادی کلانیکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۸۹/۰۹/۰۶
تحلیل خزش دیسکهای دوار غیر همگنسیدسجاد اکبرپورسکهکارشناسی ارشداختراعی طوسی۱۳۸۹/۰۹/۱۶
تحلیل استاتیکی ورق های چند لایه ی پیزوالکتریک با شرایط مرزی دلخواهپیمان یزدان پناه مقدمکارشناسی ارشدطهانی۱۳۸۹/۰۹/۲۲
: بررسی بازگشت پذیری در صفحات چند لایه FMLسعید امیرنژاد آروقکارشناسی ارشدکدخدایان۱۳۸۹/۱۱/۰۹
تحلیل و بررسی نیروها و صافی سطح در فراینده سوراخ‏کاری عمیق با ابزار Gundrillمحمدباقر خطیبی عقداکارشناسی ارشداکبری۱۳۸۹/۱۱/۱۰
تحلیل و بررسی نیروهای برش، صافی سطح و عمر ابزار در فرایند فرزکاری ظریف (Micro Milling)رحیم حقیقت دوست گسکرییکارشناسی ارشداکبری۱۳۸۹/۱۱/۱۰
موقعیت دهی بهینه فیکسچرها بمنظور کاهش انحرافات کمانشی ورق ها در جوشکاری با بکارگیریامین اسمعیل زادهکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۸۹/۱۱/۱۰
شبیه سازی عددی بالستیک داخلی موتورهای موشک سوخت جامد بدون شیپورهمصطفی زاهدزادهکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۸۹/۱۲/۱۴
بررسی آزمایشگاهی جریان سیال در جابجایی آزاد صفحه تخت قائم با شار حرارتی ثابت به روش سرعت سنجی از تصویر ذراتسامن رسائی پورکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۸۹/۱۲/۱۵
انتقال حرارت جابجایی آزاد از یک دیواره عمودی شار ثابت و شار متغیر در محیط سیال فوق بحرانیدانیال رضائی خنکدارکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۰/۰۱/۲۳
تحلیل غیرخطی ترمو الاستیک صفحات گرد هدفمند با روش رهایی پویامحمداسماعیل گل مکانیدکتری(PhD)کدخدایان۱۳۹۰/۰۲/۰۸
مدل‌سازی عددی جریان دوبعدی، دوفازی و لزج همراه با قطرات مایع در ورودی پره‌های توربین بخاراسماعیل لکزیاندکتری(PhD)مه پیکر۱۳۹۰/۰۳/۱۹
راه اندازی، برنامه ریزی روی مسیرهای حرکتی و کنترل روبات موازی 3-PSPامیر رضائیکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۰/۰۳/۲۴
شبیه سازی مشخصات عملکرد یک موتور توربو پراپ در شرایط طرح و خارج از طرحبهنام رحمانیان کوشککیکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۰/۰۳/۲۸
مدلسازی انتقال حرارت در متخلخل اشباع شده، تحت تاثیر میدانهای مغناطیسیوحید بردبارکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۰/۰۳/۲۹
تحلیل استاتیکی و دینامیکی صفحات قطاعی ضخیم به روش تحلیلیسیدمحمود موسویکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۰/۰۴/۰۵
بکارگیری روش شبکه ی بولتزمن در شبیه سازی جریان سیال حول سازه های جامد متشکل از دو استوانه ی دایرویاحمدرضا واصل بحقکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۰/۰۴/۱۵
مدلسازی عددی جریان در برخورد یک جسم جامد با سطح آزاد یک سیال با استفاده از روش VOFایمان میرزائی کاخکیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۰/۰۶/۰۲
بررسی روش شکل دهی نموی (Incremental Forming) در صفحات نازکاحمد پلکارشناسی ارشدکدخدایان۱۳۹۰/۰۶/۰۸
بررسی اثرات دافور و سارِت و واکنش شیمیایی در جریان ترکیبی هیدرودینامیک-مغناطیس برای صفحه عمودی در محیط متخلخل با جابه جایی و مکشصادق ظفریانکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۰/۰۶/۱۳
بررسی عددی شرایط انسداد توده دانه ای در مخزن مخروطی به روش عناصر مجزاسیدسجاد موسویکارشناسی ارشداختراعی طوسی۱۳۹۰/۰۶/۲۱
مدل‌سازی عددی پدیده اسلاشینگ در مخازن محتوی سیال با استفاده از روش نسبت حجمی سیال.رسول الهیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۰/۰۶/۲۸
تعیین تاثیر پارامترهای تنظیمی جوشکاری با گاز محافظ ورق های فولادی توسط الگوریتم های هوشمند بمنظور بهینه سازی مشخصات مکانیکی اتصالمحمد صادقی اول شهرکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۹۰/۰۶/۲۹
تحلیل و بهینه سازی سازه های فضایی براساس قابلیت اطمینان با استفاده از شبیه سازی مونت کارلومجتبی آقامیری اصفهانیکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۹۰/۰۶/۳۰
تحلیل و بهینه سازی عوامل موثر بر ماشین کاری تخلیه ی الکتریکی فولاد گرم کار با استفاده از روش های آماری و الگوریتم تبرید تدریجیمسعود آزادی مقدمکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۹۰/۰۶/۳۰
شبیه سازی جریان لزج آشفته در اطراف یک بالواره هوشمند و بررسی اثر آن بر ضرایب آیرودینامیکیعلی اسماعیلیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۰/۰۶/۳۰
کنترل پلیسه در میکرو فرزکاریسعید حاجی احمدیکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۰/۰۶/۳۰
پایش وضعیت و عیب یابی سیستم رانش یک نوع شناور دریایی در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از تحلیل سیگنال های ارتعاشیسعید ضامنکارشناسی ارشدمعاونیان۱۳۹۰/۰۶/۳۱
کنترل جریان بر روی ایرفویل با استفاده از عملگرهای پلاسماسیدعلی صحافکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۰/۰۶/۳۱
مدلسازی دینامیکی وکنترل چند متغیره توربین بادی با محورافقی به منظور پایدار سازی توان خروجی و کاهش بارگذاریسعید ابوالقاسمیکارشناسی ارشدمعاونیان۱۳۹۰/۰۶/۳۱
مدلسازیِ تحلیلی ِ جریان دوفازی یک بعدی با استفاده از معادلات حالت و خواص ترموفیزیکال به همراه معادلات جوانه زایینیما یاساییکارشناسی ارشدمه پیکر۱۳۹۰/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر مانع در افت فشار کل در مسیر یک لایه مرزی توربولنتحسین طاهریانکارشناسی ارشدکهرم۱۳۹۰/۰۷/۰۴
بررسی چروکیدگی در صفحات چند لایهعلی رجبی ایوریکارشناسی ارشدکدخدایان۱۳۹۰/۰۷/۱۰
پیچشی محورهای توخالی با سطـح مقطع خاصبنیامین غلامی بازه حورکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۰/۰۷/۱۲
کاربرد روش WENO در الگوریتم فشار مبنا برای شبیه سازی جریان قابل تراکمامین حبیبیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۰/۰۷/۱۲
بررسی تاثیر پارامترهای ماشینکاری فرزکاری کف تراش در صافی سطح، نرخ برداشت ماده و سایش ابزار توسط مدلسازی ریاضی چند هدفهاحسان خسروجردیکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۹۰/۰۷/۱۴
تجزیه و تحلیل فرایند چگالش بر روی لوله بیضوی همراه با بررسی جدایش لایه چگالیده از روی سطح لولهسیده مهناز مدیرخازنیکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۰/۰۸/۱۰
بررسی همزمان تاثیرات هندسه لبه و پارامترهای جوشکاری بر کیفیت اتصال در جوشکاری با گاز محافظرضا گل مزرجیکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۹۰/۰۸/۱۱
بررسی آزمایشگاهی اثر تحریک لایه مرزی مانع بهینه روی ضریب پسای صفحه ی تختمهدی قاسمیکارشناسی ارشدکهرم۱۳۹۰/۰۸/۱۴
طراحی و حل سینماتیک و دینامیک مستقیم و معکوس و مسیردهی یک روبات جوش کار صنعتیرضا وفاپورکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۰/۰۸/۱۴
مدل‌سازی تحلیلی جریان بخار آب دوفازی همراه با انتقال حرارت و اعمال اثرات لزجت در نازل یک بعدیاحسان امیری راددکتری(PhD)مه پیکر۱۳۹۰/۰۹/۱۰
بررسی آزمایشگاهی اثر رقیق سازی سوخت با استفاده از گازهای آرگون و نیتروژن بر میزان آلاینده NOx در شعله غیر پیش آمیخته پروپان- هواعبدالرسول رنگ رزیکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۰/۰۹/۲۲
بررسی اثرات حضور سیم راهنما بر همودینامیک جریان خون در شریان‌های دارای گرفتگیعلی رحمانی قناویزبافکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۰/۰۹/۲۲
بهبود عملکرد بهینه سازی تکاملی سازه ها با استفاده از عملگرهای الگوریتم ژنتیکفرزانه حاج عبداللهی اودرجیکارشناسی ارشدابوالبشری۱۳۹۰/۰۹/۲۲
بررسی و مقایسه‌ی روشهای مختلف نشت‌یابی بر پایه‌ی پایش محاسباتی در خطوط لوله، انتخاب یک روش از میان آنها و تصدیق عملکرد آن بوسیله ی مقایسه با روش شاهد UMBآرش خرمکارشناسی ارشدمعاونیان۱۳۹۰/۰۹/۲۹
شبیه سازی احتراق و تولید آلاینده ها در داخل و خارج شیپورهمریم امیری خبوشانکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۰/۱۰/۱۹
مدلسازی و تحلیل جداسازی لرزشی مواد دانه ایاحسان اکرمی نیاکارشناسی ارشداختراعی طوسی۱۳۹۰/۱۰/۲۰
بررسی تجربی و المان محدود اثر پارامترهای فرآیندی بر وضعیت فرآیند شکل دهی چرخشی قطعات مخروطیعلی اکبر ولایتیکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۰/۱۱/۰۸
بهینه سازی فرآیند کشش عمیق توسط مدلسازی اجزاء محدود و طراحی آزمایشاتمحسن منوچهریکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۹۰/۱۱/۰۸
مقایسه تجربی میزان تبخیرآب در دو نوع برج خنک کن با جریانهای متقاطع و مخالفبنت الهدی اصلانیکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۰/۱۱/۱۰
مطالعة تجربی و شبیه سازی کامپیوتری تاثیر فاصلة بین ورق و ورقگیر و نیروی تماس حاصل از آن در بهبود فرآیند کشش عمیق ورقعباس حسینیکارشناسی ارشدکدخدایان۱۳۹۰/۱۱/۱۲
بررسی عددی اثر عرض ریز احتراق بر عملکرد آنمریم ثابتیکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۰/۱۱/۱۳
بهینه سازی انتقال حرارت در کانال های دارای دیواره حفره گذاری شدهامیرحسین پرندکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۰/۱۱/۱۳
بررسی آزمایشگاهی تاثیر دمای گازهای بازخورانی اگزوز بر تولید دود سیاه موتور دیزل IDIامیر ارژنگ نیاکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۰/۱۱/۱۵
بررسی آزمایشگاهی تاثیر دمای گازهای بازخورانی اگزوز بر مؤلفه های اگزرژی سیلندر در موتور دیزل IDIمحمد شریف زادهکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۰/۱۱/۱۵
بررسی جریان رقیق شده در نانو/میکرو کاویتی با استفاده از روش DSMCعلیرضا محمدزادهکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۰/۱۱/۱۵
طراحی و پیاده سازی یک سیستم عیب یاب مبتنی بر روشهای باز شناسی الگو برای یک عملگر نیوماتیکی مورد استفاده در مکانیزم جابجایی و فیکسچر قطعات صنعتیمحمد سعادتیکارشناسی ارشدمعاونیان۱۳۹۰/۱۱/۱۵
مدل سازی عددی سه بعدی توزیع دما در بافت سرطانی تحت انتشار امواج غیرخطی از HIFUمیثم حسین زاده علاقه بندانکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۰/۱۱/۱۵
تولید توان با استفاده از متمرکزکننده های خورشیدی و سلول های ترموالکتریکمهدی افضلی کاریزککارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۰/۱۱/۱۹
مدل‌سازی دینامیکی و کنترل مقاوم یک میکرو روبات از جنس عملگرهای پلیمری سریع (PPy)امیرعلی امیری مقدمدکتری(PhD)معاونیان۱۳۹۰/۱۱/۲۰
بررسی تجربی و مقایسه تئوری تغییرات پارامترهای عملکردی و هندسه کانالهای ورودی بر کارآیی و بازگشت ناپذیری پیل سوختی PEMایمان خزاییدکتری(PhD)قاضی خانی۱۳۹۰/۱۲/۱۰
بررسی پارامترهای موثر در تراشکاری پرسرعت اینکونل 718 بمنظور بهبود کیفیت سطح ماشینکاری شدهمحمدحسین یاری بختکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۹۰/۱۲/۱۵
شناسایی آسیب در تیر یک سر گیردار با استفاده از محاسبات نرمسیدحسین یاراحمدیکارشناسی ارشدمعاونیان۱۳۹۰/۱۲/۱۵
تولید توان از گرمای گازهای خروجی بخاری با ستفاده از سلول های ترموالکتریکامیر خوگرکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۰/۱۲/۲۴
بررسی جریان چگالشی بخارومحاسبه تلفات ترمودینامیکی در یک شیپوره مادون صوتوحید عظیمیکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۱/۰۲/۱۱
مطالعه تجربی اثر دمای هوا بر میزان تبخیر از سطح آب در رژیمهای مختلف جریان هواسیدمحمدحسین رضویکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۱/۰۲/۳۱
پیاده سازی سیستم کنترل موقعیت میز سروو XY بصورت بلادرنگ با استفاده از کامپیوترحمید سلمانی نژادکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۱/۰۳/۲۷
وضعیت سنجی توربین گازی SULZER Gas Turbine Type3 D4و امکان طراحی سیستم عیب یابی برای آنعلی سالارمرادیکارشناسی ارشدمعاونیان۱۳۹۱/۰۳/۳۱
بهینه سازی پارامترهای فرزکاری انگشتی برای رسیدن به زبری سطح مینیمم با ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیکاصغر نگارستانیکارشناسی ارشدابوالبشری۱۳۹۱/۰۴/۰۷
تحلیل رفتار بیو نانو عملگر پریفولدین بتا 1،با اعمال نیروهای خارجی و قیود حرکتی و پیشنهاد ان بعنوان یک المان فیزیکی در ساخت بیو نانو رباتهامحمد عسکریانکارشناسی ارشدمعاونیان۱۳۹۱/۰۶/۱۳
مطالعة تجربی و شبیه سازی کامپیوتری دیاگرامهای حد شکل دهی(FLD) برای مواد چند لایهبهروز شریفیکارشناسی ارشدکدخدایان۱۳۹۱/۰۶/۱۳
طراحی مسیر و کنترل بهینه ربات دوپا با استفاده از رویکرد زیستییداله فرزانهدکتری(PhD)اکبرزاده توتونچی۱۳۹۱/۰۶/۱۶
مدل سازی عددی توزیع دما در بافت سرطانی تحت اشعه لیزرمائده السادات مهاجرکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۱/۰۶/۲۳
تحلیل جریان همراه با کاویتاسیون دارای دمش گاز با استفاده از روش المان مرزیمریم معین فرکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۱/۰۶/۲۵
بررسی عددی و تجربی تکنولوژی خنک کاری نقاط داغ (Hot spot cooling ) با استفاده از قطرات مایع در ابعاد میکرو لیترسیدسینا علویکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۱/۰۶/۲۶
شبیه سازی جریان ناپایا در اطراف یک بالواره نوسانی با استفاده از روش نوسان جریان و بررسی اثرپارامترهای موثر بر ضرایب آیرودینامیکیامیررضا فقیهیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۱/۰۶/۲۶
تجزیه و تحلیل تولید انتروپی در جریان رقیق شده رانده شده بوسیله تنش برشی در ابعاد میکرو/نانو با استفاده از روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلوامید اجتهادیکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۱/۰۶/۲۷
تحلیل ارتعاشات و کنترل مسیر ربات موازی صفحه ای 3-PRR با لینک های انعطاف پذیر با استفاده از مواد پیزوالکتریکسیدنادر نبویکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۱/۰۶/۲۸
تغییر شکل بزرگ تیرها تحت بار حرارتی و مکانیکیحامد باقریانکارشناسی ارشداختراعی طوسی۱۳۹۱/۰۶/۲۸
تحلیل اجزاء محدود نوسازی استخوان در اطراف پیچ اورتوپدیبهنود حقیقیکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
شبیه سازی حرکت فرازو فرود یک بالواره ی نوسانی با استفاده از شبکه های دینامیکیعبدالمجید زمانی فردکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۱/۰۶/۲۹
شبیه سازی عددی و بررسی تجربی پدیده اختلاط در میکرومیکسرهاسیدعلی کاظمیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بهینه سازی مبدل فشرده پره صفحه ای با استفاده از روش ساختاریعلی جعفرزادهکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
بهینه سازی محل حسگرها و محرکها در سازه ها با استفاده از روشهای ابتکاری و در نظر گرفتن تاثیر عدم قطعیت پارامترهای ابعادی و خواص موادعلی غلامیکارشناسی ارشدابوالبشری۱۳۹۱/۰۶/۳۰
تاثیر میدان مغناطیسی متغیر بر جریان و انتقال حرارت در فضای بین دو استوانه چرخانحامد اسفندیاری سبزوارکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
حل تحلیلی اتصالات چسبی کامپوزیتی با استفاده از تئوری لایه ایسیدعبدالمجید یوسف ثانیکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
حل تحلیلی پوسته های چندلایه ی ارتوتروپیک با شرایط مرزی و لایه گذاری عمومی تحت بارگذاری های lمکانیکی حرارتی و الکتریکیسیدعلی مقامیکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
مطالعه خواص و رفتار دینامیکی نانو تیوب های کربنی تحت بارگذاری های مکانیکی و حرارتیسیدطاها طالبیاندکتری(PhD)طهانی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
اثر امتداد راستگردی بر الگوی چینخوردگی غشاء ناهمسانگردآرمین دانشورکارشناسی ارشداختراعی طوسی۱۳۹۱/۰۶/۳۱
استفاده از روش CESE در مدل سازی عددی انتقال حرارت غیرفوربه ایامیر قاسمی توران پشتیکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۱/۰۶/۳۱
بررسی تئوری، آزمایشگاهی و عددی خصوصیات انتقال حرارتی و هیدرودینامیکی نانو سیالات در جریان داخل هندسه‌های مختلفاحسان ابراهیم نیا بجستاندکتری(PhD)نیازمند۱۳۹۱/۰۶/۳۱
بهینه سازی طرح سازه های پیوسته 2 بعدی و 3بعدی با استفاده از روش الگوریتم تبرید تدریجی کار آمدبهزاد لطف خدائی حکم آبادکارشناسی ارشدابوالبشری۱۳۹۱/۰۶/۳۱
بیشینه سازی سختی سازه های دو بعدی با استفاده از روش تبرید تدریجی (SA)سید مهدی سیدیکارشناسی ارشدابوالبشری۱۳۹۱/۰۶/۳۱
مطالعه اختلاط تحت اثرات الکتروکینتیک در جریانهای لغزشیجعفر جماعتیدکتری(PhD)نیازمند۱۳۹۱/۰۶/۳۱
مطالعه تجربی امکان عدم تشابه رینولدز در لایه های تحریک شدهسیدمهدی موسویکارشناسی ارشدکهرم۱۳۹۱/۰۶/۳۱
طراحی مسیر حرکت روبات دوپا برای عبور از مانع با استفاده از DOEمهدی اسمعیل زاده ابردهکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۱/۰۷/۰۶
بررسی آزمایشگاهی اثر نانوسیال به عنوان خنک کننده در بازده سیستمهای فتوولتاییک (فتوولتاییک-حرارتی) و تحلیل اگزرژیمحمد سردارآبادیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۱/۰۷/۱۳
بررسی اثر فاکتور های برشی بر ابعاد پلیسه روی تیتانیوم6AL4V در فرآیند مایکرو دریلینگجواد شهرکی بوته گزکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۱/۰۷/۱۵
بررسی اثر هندسه استنت و خاصیت غیرنیوتنی خون بر همودینامیک جریان خون در رگ کرونریحسین محمودیکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۱/۰۷/۱۵
حل تشابهی جریان سکون مورب سه بعدی غیر متقارن ناپای سیال لزج و انتقال حرارت روی صفحه تخت همراه با مکش و دمشمحمدهادی حدّاد سبزوارکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۱/۰۷/۱۵
مطالعة تجربی و شبیه سازی عددی فرایند اسپینینگ(spinning)میلاد مرسلوییکارشناسی ارشدکدخدایان۱۳۹۱/۰۷/۱۵
همرفت طبیعی انتقال گرما و جرم درون محفظه مستطیلی متخلخلاحمد صابریکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۱/۰۷/۱۵
تحلیل عددی جریان بر روی ریز پرنده ها با استفاده از روش AUSMنسیم حمزه لوکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۱/۰۷/۱۹
بررسی ترمودینامیکی فرآیند جوشکاری و راه های کاهش تنش های پسماند به کمک تحلیل اگزرژیسعید حنائیکارشناسی ارشدماموریان۱۳۹۱/۰۸/۰۲
مطالعه اثر افزودنی نانو سیال بر انتقال حرارت ترموسیفون ها و تحلیل نتایج آزمایشگاهی بوسیله شبکه عصبیحمیدرضا اسدی کاریزکیکارشناسی ارشدماموریان۱۳۹۱/۰۸/۰۲
بررسی و تحلیل آزمایشگاهی انواع مختلف زائده تولید گردابه در مبدل حرارت پره-لوله ای با استفاده از تحلیل بازگشت ناپذیریعماد نوری فرکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۱/۰۸/۲۴
بهینه سازی سیستم تبرید جذب سطحیهدی طالبیانکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۱/۰۹/۱۵
شبیه سازی رژیم های مختلف کاویتاسیون روی هیدروفویل با استفاده از روش نسبت حجمی سیال (VOF) و مدل آشفتگی LES با استفاده از نرم افزار اپن فم (OpenFOAM)امیرپویان ظهیریکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۱/۰۹/۲۲
مدل سازی و تحلیل ربات مارمانند در حرکت سه بعدیسیاوش صرافانکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۱/۰۹/۲۳
مدلسازی دینامیکی ربات فضایی 3-PSP با روش DeNOCفتاح حنفی شیخهاکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۱/۱۰/۱۹
بررسی پارامترهای فرزکاری درپره های کمپرسور و بکارگیری روش ابتکاری در ساخت پره ها با استفاده از فرز 4 محورعباس چناریکارشناسی ارشدجامی الاحمدی۱۳۹۱/۱۰/۲۶
بررسی اثر نیروی وندروالس بر پاسخ دینامیکی نانو/ میکروتیرهای دوسرگیردار تحریک شده توسط اعمال ناگهانی اختلاف پتانسیل الکتریکیامیررضا عسکریکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۱/۱۰/۳۰
تحلیل میدان تنش در اطراف شیار لبه‌ای دیسک دوارمجید زروندیکارشناسی ارشداختراعی طوسی۱۳۹۱/۱۱/۰۳
شبیه سازی توربوشارژینگ موتور نیسان با بررسی نسبت تراکم و تغییر تایمینگ سوپاپ به وسیله GT-POWERمهرداد فلاحتیکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۱/۱۱/۰۹
مدلسازی هندسه و کیفیت اتصال در فرآیند جوشکاری نقطه ای با استفاده از رویکرد طراحی آزمایشات و تحلیل های آماریفاطمه میرزائیکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۹۱/۱۱/۱۱
بهینه سازی عددی و تجربی کاویتاتور در جریان با کاویتاسیون طبیعی و مصنوعیایمان رشیدی طرقیدکتری(PhD)پسندیده فرد۱۳۹۱/۱۱/۱۲
بررسی عددی تأثیر مدلهای اتمیزه شدن سوخت بر تبخیر قطراتمصطفی پورعلیکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۱/۱۱/۱۴
مدلسازی عددی و آزمایشگاهی حرکت یک جسم جامد تغییر شکل پذیر در محیط یک سیال با استفاده از روش نسبت حجمی سیالحامد اسماعیل زاده خسرویهکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۱/۱۱/۱۴
استفاده از روش گرادیان مزدوج در حل مسایل معکوس هدایت در ارتباط با محاسبه شار حرارت تابع زمانمحمد محمدیوندکتری(PhD)برادران رحیمی۱۳۹۱/۱۱/۱۵
بررسی آلاینده های خروجی احتراق بدون شعله با استفاده از نرم افزار اپنفومسیدمحمود موسویکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۱/۱۱/۱۵
بررسی جریان و انتقال حرارت مختلط بین دو استوانه چرخان با سرعت زاویه ای تابع زمان در حالت دو بعدی و سه بعدیاحد عابدینی اسفهلانیدکتری(PhD)برادران رحیمی۱۳۹۱/۱۱/۱۵
تحلیل و بهینه سازی اتصال چسبی لوله های کامپوزیتی به روش عددی و مقایسه با نتایج تجربیپیمان ورشوی جاغرقکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۱/۱۱/۱۵
مدلسازی دینامیکی و کنماتیکسی ربات انسان نما با اعمال معیار پایداری جدید و وجود چرخش کف پاسیدهادی نورکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۱/۱۱/۱۵
تحلیل عملگرهای پلیمری الکترواکتیو به روش DQوحیدرضا علی زادهکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۱/۱۱/۱۸
تحلیل غیر فوریه ارتعاش حرارتی در تیر دو سر مفصلعلیرضا شیرشادکارشناسی ارشداختراعی طوسی۱۳۹۱/۱۱/۲۱
تحلیل ناپایداری نانولوله های کربنی حاوی سیال به روش GDQمجتبی نجفزاده بابائیکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۱/۱۱/۲۴
بررسی آزمایشگاهی تغییر پارامترهای عملکردی و سطح آلاینده های خروجی با استفاده از افزودنی اتانول در یک موتور دو زمانه بنزینیبهروز صفریکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۱/۱۲/۰۲
تحلیل ارتعاشات آزاد مسایل FG با استفاده از روش ایزوژئومتریکعلیرضا حسن زاده طاهریکارشناسی ارشدابوالبشری۱۳۹۱/۱۲/۰۲
استفاده از Vortex Induced Vibration در تولید برقعلیرضا مدیرکارشناسی ارشدکهرم۱۳۹۱/۱۲/۲۲
مدل‌سازی استاتیکی و دینامیکی نیرویی فرآیند رزوه‌زنی با فرز توسط ابزارهای اینسرتیمصطفی جوکارکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۱/۱۲/۲۳
تحلیل عددی جریان همراه با کاویتاسیون بر روی کاویتاتور سوراخ دارهادی افکارکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۲/۰۱/۲۵
بررسی تحلیلی و تجربی وابستگی زاویه تماس دینامیکی به سرعت خط تماس در یک فرایند خیس شدگیامیر کریم دوست یاسوریدکتری(PhD)پسندیده فرد۱۳۹۲/۰۲/۰۶
تحلیل ترمودینامیکی و تجربی آب شیرین کن پرتابل خورشیدی - ترموالکتریکینادر رهبردکتری(PhD)ابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۲/۰۲/۱۱
تحلیل دینامیکی پوسته‌های هدفمند تحت بارهای مکانیکی و حرارتی و کاربرد آن در تحلیل مخازن کامپوزیتی لایه‌ای در معرض آتشاحسان سلاحیدکتری(PhD)طهانی۱۳۹۲/۰۲/۲۵
تجزیه و تحلیل عددی پارامترهای بدون بعد بر تخلیه گاز از لوله های طویلرضا مولودیکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۲/۰۲/۲۸
شبیه سازی جریان رقیق شده با روش المان محدود تراکم پذیر و اعمال شرایط مرزی لغزش سرعت و پرش دماسیدعلی روح القدسکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۲/۰۳/۰۷
مدلسازی ترمودینامیکی سیکل تزریق بخار VODOLEYعلی محمدیانکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۲/۰۳/۱۲
بررسی عددی اسلاشینگ سه بعدی در یک مخزن محتوی مایععلیرضا جوانشیرکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۲/۰۳/۱۸
دینامیک ربات دوپای صفحه ای 7 لینکی و مسیر پایدار در دو سطح شیبدار و پله با فرض دوران حول پنجهسیدحمید موسویکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۲/۰۳/۲۰
بررسی عددی و تجربی رفتار سیالات غیرنیوتنی با سطح آزادنسرین حاجی اسماعیلیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۲/۰۴/۱۲
بررسی عددی انتقال جرم اکسیژن خون در رگ های صاف و خمیدهمحمدامین رئوفیکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۲/۰۴/۱۸
بررسی اثر لبه در صفحات و پوسته های کامپوزیت لایه ای با شرایط مرزی و لایه چینی دلخواهعطیه اندخشیدهدکتری(PhD)طهانی۱۳۹۲/۰۵/۲۱
تحلیل غیرخطی پانلهای مخروطی کامپوزیتی با وصله هوشمند تحت بارهای مغناطیسی، الکتریکی، حرارتی و مکانیکیستار مالکیدکتری(PhD)طهانی۱۳۹۲/۰۵/۲۱
مطالعه عددی اثر افزودن نانوذرات بر تبخیر و احتراق سوخت های مایعمینا مهرگانکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۲/۰۵/۲۸
بهینه سازی هیدرولیکی و حرارتی مبدل های حرارتی صفحه ایحامد ارحامیکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۲/۰۶/۰۴
شبیه سازی جریان تراکم ناپذیر حول ایرفویل NACA0012 با استفاده از مدل های آشفتگی K-w SST و LES با استفاده از نرم افزار OpenFOAMفرشاد رضائیکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۲/۰۶/۱۶
بررسی پایداری (ارتعاشات، کمانش) صفحه‌های شبکه ای کامپوزیتیمجتبی قاسمی نژادکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۲/۰۶/۲۴
بررسی آزمایشگاهی اثر محرک های لایه های مرزی بر ضریب انتقال حرارت در جابجائی آزادامین ذوالفقاریکارشناسی ارشدکهرم۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی عددی و تجربی تزریق بخار در شیر به منظور استرلیزاسیون آنعلی اسماعیلیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بهینه سازی بالواره پره توربین باد با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبیامیر لطیفی بیدرونیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بهینه سازی شکل سازه ها با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه ها (ESOنیما صمدیکارشناسی ارشدابوالبشری۱۳۹۲/۰۶/۳۱
تحلیل ترموالاستیک دیسک دوار توخالی ساخته شده از مواد هدفمند با توزیع های خواص ماده و بار حرارتی مختلفاحمد یاوری کاریزکیکارشناسی ارشدابوالبشری۱۳۹۲/۰۶/۳۱
تحلیل تغییر شکل کشسان-مومسان مخازن استوانه ای و کروی با مصالح تابعی مدرج در حالت تعادل حرارتیمجتبی صادقیاندکتری(PhD)اختراعی طوسی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی فرایند خشک کردن اجسام دوبعدی مرطوب به شیوه ی همرفتحسین مجدی عبداله آبادکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۲/۰۷/۰۱
تحلیل ترمو الاستو پلاستیک دیسک های چرخان از مواد مدرج تابعیمهدی رضائیدکتری(PhD)اختراعی طوسی۱۳۹۲/۰۷/۰۱
شبیه سازی سه بعدی کاویتاسیون روی هندسه های متقارن محوری با استفاده از روش نسبت حجمی سیال (VOF) و مدل آشفتگی LES با استفاده از نرم افزار اپن فم (OpenFOAM)امین رحیمیکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۲/۰۷/۰۱
بررسی آزمایشگاهی ضریب پسا، اغتشاشات سرعت و عدد ناسلت در جریان زیر بحرانی عبوری از روی استوانه داغ افقی تحت شار حرارتی ثابتآرشام اصیلکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۲/۰۷/۰۲
تحلیل زبری سطح کف در عملیات میکرو فرزکاریشهریار کوراوند بردپارهدکتری(PhD)معتکف ایمانی۱۳۹۲/۰۷/۰۴
تحلیل و مدل سازی دسته موتورهای فعال چند محفظه ای با قابلیت خنک کاریعلی مهرکیشکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۲/۰۷/۰۶
مدل سازی دینامیکی و کنترل زوایا و ارتفاع مدل غیرخطی یک ربات شش درجه آزادی کم-عملگر به دو روش PID و PID-مدلغزشیسّمیه نوروزی غضبیکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۲/۰۷/۰۶
اندازه گیری اثر عوامل تأثیرگذار بر عملکرد سیستم های سرمایش تبخیریوحید چنارانیکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۲/۰۷/۰۸
شبیه سازی عددی یک یخچال ترموآکوستیکی با استفاده از اپن فمعلی نامداربادلوکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۲/۰۷/۰۸
ارائه مدل خرابی در چسب های کاپپوزیتیپیمان سپانلوکارشناسی ارشدفرهنگ دوست۱۳۹۲/۰۷/۱۰
بررسی جریان و انتقال حرارت (جریان کوئت) ناپایدار و دو فازی در بین صفحات نامتناهی و افقیسیدجواد ذبیحیکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۲/۰۷/۱۰
حل تحلیلی جریان بین دو صفحه موازی (جریان کوئت) ناپایدار با شرایط مرزی متغیرمسعود سلامت بیلندیکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۲/۰۷/۱۱
استفاده از شکل دیسکی توربین بادی هانتر و بهینه سازی آزمایشگاهی و عددی کارآئی آنسعید رضائیانکارشناسی ارشدکهرم۱۳۹۲/۰۷/۱۳
بررسی تاثیر تنش های پسماند بر فاکتور شدت تنش در نمونه های آزمایشگاهیمحسن امیرفخریانکارشناسی ارشدفرهنگ دوست۱۳۹۲/۰۷/۱۳
بهینه سازی آزمایشگاهی و عددی کارائی توربین های هانتر در جریان بادامیر منصوریان شیروانکارشناسی ارشدکهرم۱۳۹۲/۰۷/۱۳
بررسی حد چروکیدگی در فرآیند هیدروفرمینگ تورم آزاد لوله به روش تئوری انشعاب پلاستیک با توابع تسلیم مختلفمهدی چاجیکارشناسی ارشدجامی الاحمدی۱۳۹۲/۰۷/۱۴
استفاده از روش معکوس در هایپرترمیا به منظور تخمین چشمه حرارتی مطلوبآرش جلالیکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۲/۰۷/۱۵
ایجاد و بررسی تجربی پرش های هیدرولیکی چند ضلعیمحسن مخلصیکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۲/۰۷/۱۵
بررسی آزمایشگاهی اثر تداخل لایه های مرزی یک مقطع مستطیلی با نسبت ابعادی متغیر بر ضریب انتقال حرارت از یک صفحه تختنوید خادم زادهکارشناسی ارشدکهرم۱۳۹۲/۰۷/۱۵
بررسی تجربی شعله های پیش آمیخته با جریان کم چرخشمحمدابراهیم فیضکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۲/۰۷/۱۵
بررسی تجربی هواگرمکن های خورشیدی با سیستم ذخیره انرژی تغییر فاز دهندهرامین مرادیکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۲/۰۷/۱۵
تحلیل آیروالاستیک بال به همراه مخزن با استفاده از روش های عددی و تجربیسیدمحمد موسوی ثانیکارشناسی ارشدحسنی۱۳۹۲/۰۷/۱۵
تخمین چیدمان بهینه موانع مربع شکل در جریان آرام با استفاده از تئوری ساختاریسجاد میشخاصکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۲/۰۷/۱۵
تیر چرخان کامپوزیتی با پیچش ساختاری تحت اثر جریان هوامهدی اسمعیلی نصرآبادیکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۲/۰۷/۱۵
شبیه سازی عددی و تحلیلی جریان سیال قابل تراکم در کمپرسورهای جریان محوری گذر صوتیطاها جودکیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۲/۰۷/۱۵
مقایسه رفتار احتراقی و تولید آلاینده‌های ناشی از کاربرد سوخت‌های مایع و جامد در کوره‌های تونلیناهید متّحدیکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۲/۰۷/۱۵
بررسی کیفیت اتصال در جوشکاری با الکترود غیر مصرفی (TIG) ورق های نازک فولاد ضدزنگ بااستفاده از مدلسازی آماریهاشم تالانهکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۹۲/۰۷/۳۰
بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی کمک فنرها و بهبود عملکرد آن ها با استفاده از سیال هوشمند FMRهادی معروفکارشناسی ارشدماموریان۱۳۹۲/۰۸/۰۴
شبیه سازی جریان الکترواسموتیک به روش لتیس بولتزمن در ریزمجرای تختامید رضا محمدی پوردکتری(PhD)نیازمند۱۳۹۲/۰۸/۰۸
بررسی علل شکست سوپرهیترهای نیروگاه توسمهدی پوررمضانکارشناسی ارشدکهرم۱۳۹۲/۰۸/۳۰
بررسی پارامترهای میکرو سوراخ ایجاد شده به روش تخلیه الکتریکی روی تنگستن کاربایدنیما تفضّلیکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۲/۰۹/۰۹
طراحی و مدلسازی یک روبات پوشیدنی برای توانبخشی مفاصل گیجگاهی-فکیحمیدرضا حاجی نژاد بشرویهکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۲/۰۹/۱۸
یافتن نقاط تزریق و میزان تلفات بهینه با استفاده از روش معکوس در هایپرترمی مغناطیسی به کمک نانوذرات مغناطیسیمصطفی پسندی برونکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۲/۰۹/۱۹
شبیه سازی عددی جریان های با رینولدز پایین حول ایرفویل های بال زن همراه با تغییر شکل و اعمال روش تسخیر ورتیسیتهعلی حیدریدکتری(PhD)پسندیده فرد۱۳۹۲/۰۹/۲۸
بررسی تجربی شکل بال بالزن ها و پارامترهای حرکتی آن بر روی عملکرد پروازی ایستازهراالسادات علویکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۲/۱۰/۰۲
بررسی جریان‌های رقیق شده در کانال‌های با ابعاد میکرو و نانو با استفاده از روش‌های N-S و DSMC-IP جدیدعلی امیری جاغرقدکتری(PhD)نیازمند۱۳۹۲/۱۰/۱۱
بررسی عددی و آزمایشگاهی اثر متقابل امواج آب بر اجسام جامد غوطه ورمرتضی عنبرسوزدکتری(PhD)پسندیده فرد۱۳۹۲/۱۰/۱۹
بررسی تجربی و تحلیلی اثر دور و تعداد پره بر روی پارامترهای آیرودینامیکی ریزپهباد با بال چرخان در رینولدزهای پایینسجاد محمودیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۲/۱۱/۰۲
تحلیل دینامیکی، ساخت و کنترل مقاوم عملگرهای تخت و مارپیچ از جنس کامپوزیتهای فلزی پلیمری یونی (IPMC)حسین معین خواهدکتری(PhD)اکبرزاده توتونچی۱۳۹۲/۱۱/۰۳
مدلسازی دینامیک غیرخطی پرنده بال ثابت و طراحی کنترلر مدلغزشی -ژنتیکسمانه امینیکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۲/۱۱/۰۵
بهبود مدیریت زمان سفرهای شهری با استفاده از مدل های لوجیت مکان-مبنا، شبکه ی عصبی و شبکه های حسگر بی سیم در محیط Gisعلی بهروانکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۲/۱۱/۱۰
مدل سازی و وضعیت سنجی موتور اشتعال جرقه ای با استفاده از معادلات سازگاریحسین حیدری فردکارشناسی ارشدمعاونیان۱۳۹۲/۱۱/۱۰
وضعیت سنجی و عیب یابی سیستم دینامیکی خودرو از طریق آنالیز داده های شبیه سازی شده توسط نرم افزار CARSIM و تحلیل با نرم افزار MATLAB به دوروش کدنویسی و طراحی شبکه عصبیحمید قهرمانکارشناسی ارشدمعاونیان۱۳۹۲/۱۱/۱۰
اطلس سه بعدی-مهندسی Cataglyphis nodus با هدف تهیه ربات مورچه ساندانیال فروهرکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۲/۱۱/۱۱
ماشین کاری سوپر آلیاژ اینکنل 718 به روش تخلیه ی الکتریکـی و بررسی تاثیر پارامترهای تنظیمی در کیفیت سطح و نرخ براده برداری قطعات تولیدیمرتضی عندلیبکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۹۲/۱۱/۱۲
تنش‌های پسماند در دیسک‌ دوار ساخته شده از ماده مدرج تابعی تحت بار حرارتی-مکانیکیکاوه عقبائیکارشناسی ارشداختراعی طوسی۱۳۹۲/۱۱/۱۳
مطالعه عددی و آزمایشگاهی تاثیرات میدان‌های مغناطیسی بر جریان گاز واحتراقعلی سعیدیدکتری(PhD)مقیمان۱۳۹۲/۱۱/۱۴
اندازه گیری اثر عوامل موثر بر عملکرد اجاق خورشیدی دو تابشی در شرایط مختلف آب و هواییمریم محمدزادهکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۲/۱۱/۱۹
شبیه سازی عددی نیروگاه دودکش خورشیدی با نرم افزار اپن فوم و بررسی کارکرد نیروگاه در ماه های مختلف سال در مشهدبهروز ادیبی منشکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۲/۱۱/۱۹
آنالیز جریان سه بعدی حول پره توربین باد و بهینه سازی پرهمحمدرضا صابرکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۲/۱۱/۲۰
بررسی رفتار نانومکانیکی مولکول DNA تحت اثر بارهای کششیعلی محمد ناصریان نیکدکتری(PhD)طهانی۱۳۹۲/۱۱/۲۰
انتقال حرارت جابجایی طبیعی سیال فوق بحرانی در کانال های عمودی شار ثابت و دما ثابتشهاب نوری فردکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۲/۱۱/۲۱
بررسی آزمایشگاهی و تحلیل دیمپل ها و پارامترهای وابسته به آن درافزایش نرخ انتقال حرارتمحمدحسین نباتی مقدمکارشناسی ارشدماموریان۱۳۹۲/۱۱/۲۱
بررسی تاثیر اتوفرتاژ بر عمر خستگی استوانه های جدار ضخیمکریم علی اکبریدکتری(PhD)فرهنگ دوست۱۳۹۲/۱۱/۲۱
بررسی خواص مکانیکی نانولوله های کربنی با روش همگن سازی مجانبیمیثم پوربشیریکارشناسی ارشدحسنی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
بررسی فرآیند ادغام دو قطره ی معلق از طریق شبیه سازی عددی با روش حجم سیال و روش شبکه ی بولتزمنراضیه عابدینیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۲/۱۱/۲۱
بهینه سازی چند هدفه مسیر بارگذاری هیدروفرمینگ لوله y-شکل با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیکآرش عبدالهیکارشناسی ارشداختراعی طوسی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
رابطه ضریب هدایت گرمایی موثر و مقاومت مخصوص الکتریکی در عایق های گرمایی مرطوب به روش آزمایشگاهیفرزاد رستگارثانیکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۲/۱۱/۲۱
شبیه سازی جریان همراه با واکنش شیمیایی به روش شبکه بولتزمنعلی نوروزیکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
شبیه سازی عددی ارتعاشات اجباری غیرخطی حباب در داخل محفظه ای از مایع با استفاده از روش حجم سیالعلی امیدیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۲/۱۱/۲۱
شبیه سازی عددی جریان رقیق شده حول ایرفویل ناکا 0012 با معادلات ناویراستوکس با اعمال شرط مرزی لغزشی و روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو (DSMC)احمد شجاع ثانیکارشناسی ارشدکهرم۱۳۹۲/۱۱/۲۱
مدل سازی پوسته‌های با شکل دلخواه به کمک توابع NURBS و بهینه سازی شکل آن با استفاده از آلگوریتمهای برنامه‌سازی ریاضیفروغ عباسی پریزدکارشناسی ارشدحسنی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
مطالعه عددی خشک کردن تحت خلأمیلاد امیریکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
جریان سکون و انتقال حرارت پایا و ناپایای سیال لزج قابل تراکم روی صفحه تختحمید رضا مزینی سیوکیدکتری(PhD)برادران رحیمی۱۳۹۲/۱۲/۰۱
مدل‌سازی و بررسی عوامل عملکردی و طراحی موتور اشتعال جرقه‌ای شش‌سیلندر Vشکل نیسان جهت ارتقای توانمحمدجواد اکبری نوقابیکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۲/۱۲/۰۵
بررسی تاثیر سرد کردن قسمت مادون صوت جریان دوفازی بخار مایع آب با استفاده از معادلات جوانه زایی بهبود یافتهرامین مبینیکارشناسی ارشدمه پیکر۱۳۹۲/۱۲/۲۱
تحلیل میرایی ترموالاستیک در تیرهای میکروالکترومکانیک با استفاده از تئوری گرین-نقدی به روش اجزاء محدودمهدی رضازاده همدانیکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۲/۱۲/۲۱
مدلسازی تحلیلی میکرواحتراق کاتالیزی هیبریدیسیدابوذر فنائیدکتری(PhD)ابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۲/۱۲/۲۲
بهینه سازی مسیر بار توپی شیر به روش سطح پاسخ در فرایند هیدروفرمینگ لوله با استفاده از معیارهای تغییرات شیب در چروکیدگی و FLD در واماندگیعلی روحانیکارشناسی ارشدجامی الاحمدی۱۳۹۳/۰۲/۰۷
بررسی آزمایشگاهی جریان نانوسیال در جابجایی آزاد صفحه ی تخت قائم و افقی با شار حرارتی ثابت به روش سرعت سنجی ذرات (PIV)رضا پریزادلائینکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۳/۰۲/۱۵
شبیه سازی عددی جریان احتراق غیر پیش آمیخته و تولید آلاینده های NOx و دوده در محفظه های احتراق پالسیوحیده بیدقیکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۳/۰۳/۱۲
بررسی جریان ضربانی خون در رگ کاروتید مغزی و انتقال جرم ذرات لیپوپروتئین به دیواره آنامین دیرانلوکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۳/۰۳/۲۱
بررسی پارامترهای لغزشی تایر اتوموبیلهلی سواریحسین نادیکارشناسی ارشدفرهنگ دوست۱۳۹۳/۰۳/۲۴
تحلیل تلرانسی مجموعه های مکانیکی با در نظر گرفتن خطاهای هندسی به روش های خطی سازی مستقیم و مدلسازیسعیده حاجی زاهدیکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۳/۰۳/۲۵
تحلیل تلرانسی غیرخطی مجموعه‌های ورقی فلزی انعطاف‌پذیرسیدعلی هاشمیاندکتری(PhD)معتکف ایمانی۱۳۹۳/۰۴/۰۵
کنترل عددی میز x، y، θ با قابلیت حرکت سریعحسین گوهری بهابادیکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۳/۰۴/۰۹
شبیه سازی عملیات فرزکاری رزوهحسین عبداله زادهکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۳/۰۴/۱۳
پایداری دینامیکی صفحه های چند لایه کامپوزیتی با میراکننده های هوشمندمحمد حسین زادهدکتری(PhD)رضائی پژند۱۳۹۳/۰۴/۱۹
کاربرد روش های آماری در تعیین ضخامت لایه سفید و ترک های سطحی فولادهای قالب سازی در ماشینکاری EDMشهرزاد محمدزاده قاضیجهانیکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۹۳/۰۴/۲۵
حل تحلیلی ارتعاشات و کنترل فعال ربات موازی PSP-3مهدی شریف نیای دیزبنیدکتری(PhD)اکبرزاده توتونچی۱۳۹۳/۰۵/۱۴
مطالعه آزمایشگاهی و شبیه سازی عددی اثر افزودنیهای مایع و جامد بر زردسوزی، انتقال حرارت تابشی و تولید آلاینده ها در شعله های دیفیوژن گاز طبیعیسید هادی پورحسینی حصاریدکتری(PhD)مقیمان۱۳۹۳/۰۵/۱۵
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هندسی بر عملکرد و میزان NOx مشعل های پیچشی پیش آمیختهسیدایمان پیش بیندکتری(PhD)مدرس رضوی۱۳۹۳/۰۵/۱۶
بررسی اثر برهمکنش سیال – جامد در آنوریسم آئورت شکمییاسر مصریکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۳/۰۶/۱۵
ارتعاشات و کمانش صفحه ساخته شده از مواد چیرالشبنم کیاست دولت آبادیکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۳/۰۶/۱۸
تحلیل کمانش الاستیک-پلاستیک صفحات نازک و ضخیم همسانگرد با هندسه مستطیل و لوزی شکل به روش GDQمهدی معارف دوستدکتری(PhD)کدخدایان۱۳۹۳/۰۶/۱۹
برسی جریان و حل معادله انرژی در حفره به روش شبکه بولتزمنسپهر بی همتاطوسیکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۳/۰۶/۲۲
بررسی شدت اثر پارامترهای موثر بر عملکرد غیر کاویتاسیونی ایندیوسر گام ثابت در پمپ های سرعت بالای گریز از مرکزخلیل زهانیکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۳/۰۶/۲۳
بررسی آزمایشگاهی اثر ویسکوزیته سیال در میزان فرسایش حاصل از کاویتاسیون تک حبابامیر رضازاده همدانیکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
بهینه سازی شکل ایرفویل های ناکا در حالت دو بعدیپیام قاسمیکارشناسی ارشدحسنی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
مطالعه جریان سیال و انتقال گرما در محفظه های بسته (Enclosure) در شرایط سیال تک فازمحمود بیهقیکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۳/۰۶/۲۶
مدل سازی رفتار آلیاژ حافظه دار در نرم افزار تجاریرضا خرم آبادیکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۳/۰۶/۲۹
ارائه‌ی یک مدل ارتعاشاتی - دینامیکی برای حل دقیق دینامیک سازه‌های قاب تحت اثر بار متحرکحسین دائمیکارشناسی ارشدمعین فرد۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بررسی رفتار مواد متخلخل اشباعسروش دقیقه رضائیکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۳/۰۶/۳۰
شبیه سازی ارتعاشات لوله های حاوی سیالغلامرضا بنادکوکیکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۳/۰۶/۳۰
مدل سازی بازیافت توان از دودکش هیتر های ایستگاههای تقلیل فشار با سلول های ترموالکتریکامین کاظمیکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۳/۰۶/۳۰
lمطالعه تجربی و شبیه سازی فرایند کشش عمیق ورق های دو لایه در دماهای بالااحسان افشینکارشناسی ارشدکدخدایان۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی عددی اثر پارامترهای فرایندی بر کنترل تولید نانو مواد در فرایند ضد حلال فوق بحرانیمحسن محمدی سرآسیاکارشناسی ارشدعجم۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی ارتعاشات پره مارپیچ توربین های بادی محور عمودیمحمد مغربیکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی رفتار جریان رقیق شده در نانو/میکروکاویتی سه بعدی با اعمال الگوریتم برخورد برنولی تصحیح شده (SBT) در روش مولکولی مونت کارلو (DSMC)بیژن گشایشیکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی عددی اثر اختلاط آشفته بر جوانه‌زایی و رشد ذرات در فرآیند تبلور ضد حلال فوق بحرانیمرتضی رمضانیانکارشناسی ارشدعجم۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تحلیل جریان رقیق شده تحت تاثیر شار حرارتی در میکرو/نانو کانالها با استفاده از روش مولکولی مونت کارلو (DSMC)مجتبی بلاجکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تحلیل دینامیک جریان زیرسطحی حول هیدروفویل های دو بعدیسینا افخمیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۳/۰۶/۳۱
شناسایی وضعیت شکستگی سوزن در دستگاه های گردباف نساجی با استفاده از سیگنال پایش نوسانات نخمحسن پژوهیانیکارشناسی ارشدمعاونیان۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی عددی تاثیر افزودن ذرات فلزی به بستر جاذب بر روی عملکرد سیستم های جذبی سطحیمیلاد آذرفرکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۳/۰۷/۰۵
تحلیل تیرهای کامپوزیت 3Dبه روش کاهش ابعاداسماعیل غفاریکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۳/۰۷/۰۵
شبیه سازی نیروهای ماشینکاری در فرآیند براده برداری با ابزار کف تراش پله ایحمید قربانیکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۳/۰۷/۰۶
تحلیل تنش و تغییر شکل در دیسک دوار دارای ناهمسانگردی دکارتیابوالفضل نایبیکارشناسی ارشداختراعی طوسی۱۳۹۳/۰۷/۱۲
مدل سازی خواص مکانیکی کامپوزیت ها و نانوکامپوزیت های Al-Al2O3 با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیکاوه ابریشمیکارشناسی ارشدحسنی۱۳۹۳/۰۷/۱۲
بهینه سازی و مدلسازی عددی پمپ سانتریفیوژبهروز جمشیدی مقدمکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۳/۰۷/۱۴
تحلیل عمر خستگی اتصالات پرچ در ورقه های سازه ی بدنه ی هواپیماپدرام زمانیکارشناسی ارشدفرهنگ دوست۱۳۹۳/۰۷/۱۴
: بررسی انتقال حرارتی جریان های رقیق شده در میکرو/نانو کاویتی حرارتی با استفاده از روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو با کاربرد در سیستم های میکرو/نانو الکترومکانیکیاحسان یزدان پناه مقدمکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
ارزیابی پروفیل مناسب در آزمون بادکردگی هیدرولیکی برای تعیین خواص ماده لوله ایبهزاد فتوتیکارشناسی ارشدجامی الاحمدی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
بررسی آزمایشگاهی بهبود خاصیت جذب صدا در پلی اورتان فوم با دیدگاه کاربرد نانو ذراتحمید یزدان پناهکارشناسی ارشدفرشیدیان فر۱۳۹۳/۰۷/۱۵
بررسی رفتار سیالاتی و انتقال حرارتی جریان در یک میکرو/نانو پله با استفاده از روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو (DSMC)امیرمهران مهدوی شهریکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
بررسی و مدلسازی عملگرهای پلاسما به روش مدارتجمعی الکترواستاتیکی و کاربرد آن در ایرفویل های نوسانیسعید میرزائیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۳/۰۷/۱۵
بررسی، تحلیل و مقایسه روش های حل سینماتیکی و دینامیک برای ربات موازی استوارت 6-6امیر غلامحسین طهرانیکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
پیش بینی و افزایش دقت مدل سازی تغییر شکل گرم نانوکامپوزیت های Al-Al2O3 با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیمرتضی بلادرکارشناسی ارشدمعاونیان۱۳۹۳/۰۷/۱۵
تحلیل عددی جریان سه بعدی حول پروانه ی یک بالگرد و اصلاح آنمرتضی محمدیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۳/۰۷/۱۵
حل تحلیلی میرایی ترموالستیک در یک تیر میکروالکترومکانیک(MEMS)احسان کاظم نیاءکاخکیکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
طراحی و ساخت یک زانوبند برای استفاده در ربات اگزواسکلتونپویا زعفرانلوکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
مدل سازی میکرومکانیکی رفتار تغییرشکل لغزشی فلزات کریستالی با استفاده از تئوری کریستال پلاستیسیتهبهرام رادمهرکارشناسی ارشدجامی الاحمدی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
مقایسه نتایج سه شبکه عصبی برای تاثیر پارامترهای هندسی سیکلون بر افت فشار آننرجس محسن نیاکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۳/۰۷/۱۵
کارایی روش هم هندسه برای تحلیل مسایل یک بعدی و مقایسه نتایج آن با روش اجزای محدود و حل دقیق در دیسک چرخانمحمدقاسم جوادیکارشناسی ارشدحسنی۱۳۹۳/۰۷/۲۰
تحلیل معادلات مسقل و وابسته به زمان در پلاستیسیته با استفاده از اجزای محدود ناخطیفرزاد مؤیدیّاندکتری(PhD)کدخدایان۱۳۹۳/۰۷/۲۴
شبیه سازی عددی دماغه انعطاف پذیر برای یک پرتابه کوچک و ارزیابی دینامیکی آن نسبت به نوع دارای بالک کاناردعلی براتیان قرقیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۳/۰۷/۲۸
شبیه سازی فرآیند تزریق به کمک خلأ (VIP) نرم افزارایمان عطارانکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۳/۰۷/۳۰
بر رسی عددی و تحلیل جریان هوا در اتاق های تمیز برای صنعت داروسازیامیر حسین بهرامپوریکارشناسی ارشدماموریان۱۳۹۳/۰۸/۲۰
شبیه سازی عددی تاثیر پارامترهای موثر بر تولید و انتشار حرارت و دود در آتش سوزی ساختمانهاسید مهدی جعفری احمدآبادیکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۳/۰۸/۲۱
شبیه سازی بهینه جریان گاز رقیق شده در میکرو/نانو نازل بوسیله روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو (DSMC)سید علی سعادتیکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۳/۰۸/۲۶
شبیه سازی دینامیکی فرایند فرزکاری قطعات انعطاف پذیرآرش مردانیکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۳/۰۸/۲۸
مدل سازی شکست پیش رونده مواد مرکب در نرم افزارسیدمهدی طاهریکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۳/۰۸/۳۰
بررسی تأثیر ذرات داخلی بر ساختار و خواص جریان ناشی از دتونیشن در سلول به روش CFDحسام شفیعیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۳/۱۰/۰۶
شبیه سازی تئوری و تجربی دینامیک دو درجه آزادی ایرفویل ‏های توربین بادیمرتضی داودیکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۳/۱۰/۱۷
تحلیل تنش و بررسی تأثیرساختار نواحی جوش در اتصال هیبریدی تسمه فلزیسید مجتبی موسوی زادهکارشناسی ارشداختراعی طوسی۱۳۹۳/۱۰/۲۸
شبیه سازی و تحلیل عددی برخورد پرنده به لبه حمله بال هواپیماحسن پاهنگهکارشناسی ارشدابوالبشری۱۳۹۳/۱۰/۲۹
بررسی کمانش و پس کمانش نانولوله‌های کربنی تک جداره با استفاده از شبیه سازی عددی در شرایط دمایی مختلفسیما بشارت فردوسیکارشناسی ارشدحسنی۱۳۹۳/۱۰/۳۰
بررسی اثر نسبت منظری بر عملکرد توربین بادی از نوع داریوسمهدی یار بزمیکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۳/۱۱/۰۱
بررسی تاثیر الگوی جریان بر عوامل موثر در ایجاد گرفتگی عروق کاروتید داخلیعلیرضا شریفیکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۳/۱۱/۰۵
بررسی و شبیه سازی شکل دهی صفحات به کمک روش الکترومغناطیس(EMF)اسماعیل عشقیکارشناسی ارشدکدخدایان۱۳۹۳/۱۱/۰۷
برسی بازیابی و کاهش مصرف انرژی واحد SRU پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد با استفاده از تحلیل قانون دوم ترمودینامیکسبحان صیادیکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
بهینه سازی توپولوژی و شکل سازه های پیوسته غیرخطی با روش BESOیاسر علوی نیاکارشناسی ارشدابوالبشری۱۳۹۳/۱۱/۰۷
مطالعه عددی اثرات استفاده از گورنی فلپ (GF) در عملکرد پره توربین بادی محور افقیمهرداد قدیریکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
بررسی تاثیر پارامترهای کنترلی بر مشخصات هندسی و مکانیکی اتصالات در جوشکاری الکترود تنگستن با گاز محافظ برای آلیاژهای آلومینیوم سری 5xxxسیدمحمدحسین امامی میبدیکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی تاثیر تعمیر و تعویض اجزاء سیستم های زوال پذیر در قابلیت اطمینان و عمر نهایی سیستم مکانیکیمحمد روحانیکارشناسی ارشدفرهنگ دوست۱۳۹۳/۱۱/۰۸
تحلیل حساسیت و بهینه سازی ایزوژئومتریک شکل سازه های دو بعدی با در نظر گرفتن وزن توابع پایه نربزسعید قربانیکارشناسی ارشدحسنی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
تخمین نیروهای تولیدی در حرکت یک بالزن توسط تئوری المان های تیغهامیرحسین زرعی جورشریکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۳/۱۱/۰۸
: تخمین خواص ترموفیزیکی هدایت حرارتی و پخش حرارتی اجسام با استفاده از روش لیزرفلاش و الگوریتم معکوسلیلاسادات آیتی زادهکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
ارزیابی روش عددی خانواده AUSM در محدوده وسیعی از ماخ های ورودی در جریان های داخلیفهیمه ابراهیم زاده ازغدیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۳/۱۱/۰۹
بررسی بهبود انتقال حرارت جریان های داخلی لوله ها تحریک شده با یک مارپیچسعید وحیدی فردکتری(PhD)کهرم۱۳۹۳/۱۱/۰۹
بررسی پدیده تورق در کامپوزیت‌های لایه‌ای مورد استفاده در پره توربین بادیمحمدهادی صفری نادریکارشناسی ارشداختراعی طوسی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
بررسی تجربی اثر الکترود و ابعاد کانال بر عارضه تشکیل حباب درون میکروکانال در پمپ الکترواسموتیکمجید قلی نژادکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
بررسی تجریی و شبیه سازی عددی نرخ کرنش در فرایند کشش عمیق قطعات بسیار کوچکفریدون صاری پورکارشناسی ارشدکدخدایان۱۳۹۳/۱۱/۰۹
بررسی عددی پدیده تزریق جت سیال در جریان متقاطع به کمک رویکرد اویلر-لاگرانژعلی کریم نژاداصفهانیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۳/۱۱/۰۹
بررسی عددی سهم ترمهای مختلف انرژی جنبشی آشفتگی در جریان آشفته شتابدار برای لوله و کانال با استفاده از مدلهای مختلف آشفتگیمحمد نعیمی رادکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۳/۱۱/۰۹
بررسی میکروساختاری رفتار فولاد دوفازی فریت-مارتنزیت با استفاده از تئوری کریستال پلاستیسیته و تولید مورفولوژی میکروساختارمحمدحسن کیانی حاجیکارشناسی ارشدجامی الاحمدی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
تحلیل رفتار جریان قطره در میکرو نانو کانالها با استفاده از نرم افزار اپن فمشیما ملک زادهکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
شبیه سازی عددی توربین باد داریوس با استفاده از مدل 6DOF (برای برهم کنش نیروهای آیرودینامیکی جریان هوا با حرکت توربین)علیرضا عرب گلارچهکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۳/۱۱/۰۹
مدل سازی عددی فرآیند پخت مواد کامپوزیت در دستگاه مختصات عمومی دوبعدیسعید مختاریکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
مدلسازی جابجایی طبیعی نانو سیال نیوتنی و سیال غیر نیوتنی به روش شبکه بولتزمنمحمدعلی عمرانیکارشناسی ارشدماموریان۱۳۹۳/۱۱/۰۹
طراحی و بهینه سازی مکانیزم کنترل سطوح هواپیمای دوسرنشین هدف براساس استاندارد کیفیت فرمانپذیری MIL-STD 1797محمد ارحامیکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۳/۱۱/۱۰
طراحی، ساخت و آنالیز دینامیکی روبات پوشیدنی زانوبهنام رضائیکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۳/۱۱/۱۰
بررسی امکان مدل سازی دینامیکی غیرخطی چند عیب متفاوت در چرخ دنده ساده با استفاده از معادلات و پاسخ دینامیکی سیستمسیدروح اله موسوی دوغ آبادیکارشناسی ارشدمعاونیان۱۳۹۳/۱۱/۱۲
بهینه سازی پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شده برای ساختمان‌های بلند با در نظر گرفتن اندرکنش خاک، سازه و بادمصطفی محمدی قلعه سفیدیکارشناسی ارشدفرشیدیان فر۱۳۹۳/۱۱/۱۸
تحلیل آماری توزیع تنش پسماند اطراف سوراخ دایره ای شکل کارسرد شده و تاثیر آن بر عمر خستگی آلیاژ آلومینیوم 2024احسان پولادی برجدکتری(PhD)فرهنگ دوست۱۳۹۳/۱۱/۱۸
بررسی رفتار ارتعاشی و ایروالاستیک صفحات با لایه ی میرای سیال الکترورئولوژیکالجعفر رحیمی نسبدکتری(PhD)رضائی پژند۱۳۹۳/۱۱/۲۰
تحلیل جریان پیرامون یک هوابر نوسانی با استفاده از ترکیب روش های یال فنری و گوی رأسیمحتشم فخارخارائیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۳/۱۱/۲۰
jتحلیل ناپایداری کشیدگی درون دینامیکی میکروتیرهای تحریک شده با اختلاف پتانسیل الکتریکی تحت تاثیر فشار هوای محیط اطراف به روش GDQحمید غضنفرکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۳/۱۱/۲۱
ارائه مدل خرابی دیسک کمپرسور موتور جت با استفاده از روش های انرژیمهرداد قربانیکارشناسی ارشدفرهنگ دوست۱۳۹۳/۱۱/۲۵
ارزیابی وکنترل کیفیت جوش با استفاده از داده های صوتی در فرآیند جوشکاری به کمک مدل شبکه عصبی مصنوعیمحسن غفرانیکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۹۳/۱۲/۱۱
مطالعه عددی هایپرترمیا با استفاده از نانوذرات پایه آهنی در میدان معناطیسی متناوبایمان نهاوندیکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۳/۱۲/۱۲
بررسی انتگرال جی(J)برای ترک های سطحی غیر محوری در جدار مخازن استوانه ایوحید نصرکارشناسی ارشداختراعی طوسی۱۳۹۳/۱۲/۱۶
بررسی دقت روش های زیگزاگ بهبود یافته و زیگزاگ غنی شده کلاسیک در خمش صفحات چند لایهعلیرضا پهلوانیکارشناسی ارشدحسنی۱۳۹۳/۱۲/۲۰
شناسایی، تحلیل و کنترل مشخصه های دینامیک غیرخطی در ارتعاش سیستم چرخ‌دنده ایامین ثقفیدکتری(PhD)فرشیدیان فر۱۳۹۳/۱۲/۲۳
بررسی آزمایشگاهی بازده حرارتی و تحلیل اگزرژی کالکتور های صفحه تخت خورشیدی با استفاده از نانوسیال سیلیکا (SiO2)صالح صلواتی میبدیکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۳/۱۲/۲۵
حل کامل جریان بین دو استوانه غیر هم مرکز در حال چرخش در مختصات دو قطبی با بهره گیری از روش پرتوبیشن تا تقریب دو جمله اولمرتضی شجاعیکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۳/۱۲/۲۵
شبیه سازی جریان گاز در میکرو/نانو نازلها همراه با تزریق ثانویه به وسیله ی روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو (DSMC)امین ابراهیمیکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۳/۱۲/۲۵
بررسی اثر سرعت باد بر روی عملکرد برج های خنک کننده خشک و انتخاب یک چیدمان بهینههانی استیریکارشناسی ارشدماموریان۱۳۹۴/۰۲/۰۱
تحلیل آزمایشگاهی اثر انعکاس دهنده های خورشیدی بر عملکرد سیستم-های گرمایش خورشیدی (اجاق خورشیدی دو منظره)حسین زمانی خادمانلودکتری(PhD)مقیمان۱۳۹۴/۰۲/۱۵
مدلسازی فرایند ذوب همراه با جابجایی طبیعی به روش شبکه بولتزمنسیدداود محلاتیان بابکیکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۴/۰۳/۰۷
مدلسازی عددی جریان و انتقال حرارت سیال غیرنیوتنی عبوری از کانال با تخلخل جزئی به روش شبکه ی بولتزمنمحمّدرضا رضائیکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۴/۰۳/۰۹
شبیه سازی جریان کاویتاسیون روی هندسه های عملیاتی با استفاده از روش نسبت حجمی سیال و مدل آشفتگی مناسبمحمدرضا پندارکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۴/۰۳/۱۰
پایداری دینامیکی صفحه تقویت شده با وصله پیزو الکتریکامیرعباس محرابیکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۴/۰۳/۲۶
شبیه سازی فرآیند چگالش بخار آب اشباع بر روی سطح با استفاده از روش شبکه بولتزمنآرش اسدالهیکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۴/۰۴/۰۷
بررسی عددی و آزمایشگاهی بهینه سازی صفحات با هندسه متفاوت بمنظور افزایش درگ کلمحمدرضا نخعیکارشناسی ارشدکهرم۱۳۹۴/۰۴/۰۹
شبیه سازی عددی و بررسی تجربی توربین های بادی مگنس با استوانه های دوارمحمّد عادل پرتویکارشناسی ارشدکهرم۱۳۹۴/۰۴/۰۹
شبیه سازی و تحلیل فرآیند رطوبت زنی و رطوبت زدایی هوا با دو نوع چگالنده تماس مستقیم و غیر مستقیم در آب شیرین کن های خورشیدیفریبا حسن بیکیکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۴/۰۴/۰۹
مطالعه آزمایشگاهی یک هواگرمکن خورشیدی پره دار با استفاده از مواد تغییرفاز دهندهسیدامیرحسین تحصیلدارتهرانیکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۴/۰۴/۱۰
بررسی پدیده اختلاط در جریان های الکترواسمتیک به روش لتیس بولتزمنبهروز سلحشورکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۴/۰۴/۱۳
بررسی عددی و آزمایشگاهی بهینه سازی عملکرد یک کلکتور خورشیدی لوله خلاءمهدی پزشکی رادکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۴/۰۴/۱۴
شبیه سازی عددی اختلاط در جریان های میکرو با استفاده از مدل هلمهولتز اسموکوفسکیعلی رضا فراهی نیاکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۴/۰۴/۱۸
بررسی تجربی اثر شکستگی بال بر روی نیروهای آیرودینامیکیرضا علی پورنوبهاران اقدمکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۴/۰۴/۲۳
تحلیل جریان همراه با کاویتاسیون بر روی سکان سه بعدیرضا زمندیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۴/۰۴/۲۴
بررسی عددی و آزمایشگاهی اثر رطوبت و دبی جریان سوخت و اکسید کننده مصرفی بر عملکرد پیل سوختی مبادله پروتون از غشای پلیمریپوریا کریمی تکلوکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۴/۰۴/۳۱
مدل سازی و بهینه سازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با استفاده از طیف های صدا، ولتاژ و جریان جوشکاریحمید شهابیدکتری(PhD)کلاهان۱۳۹۴/۰۵/۰۳
بررسی روش حفظ انرژی جنبشی و کاربرد آن در مدل های معادله تنشعلی جوادیدکتری(PhD)پسندیده فرد۱۳۹۴/۰۶/۰۷
کنترل جامع دستگاه آزمایش خستگی سرو هیدرولیکسید حسن قرشی خلیل آبادیدکتری(PhD)معتکف ایمانی۱۳۹۴/۰۶/۲۱
شبیه‌سازی تحلیلی-محاسباتی برای آزمون‌های خستگی تجربی نمونه Al 2024-T3 انبساط سرد شده با اتصال پیچمصطفی سیّاح بادخورکارشناسی ارشداختراعی طوسی۱۳۹۴/۰۶/۲۴
بررسی مدل سازی دینامیکی نیروهای برش ابزار خانکش و بررسی پدیده چترمحمد اروجیکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۴/۰۶/۲۵
کنترل گروهی آسانسورها توسط منطق فازی و بهینه سازی آن توسط الگوریتم ژنتیکعلی طهماسبیکارشناسی ارشدمعاونیان۱۳۹۴/۰۶/۲۶
مدل سازی رفتار استاتیکی دینامیکی و ارتعاشاتی ماژول های پایه در مکانیزم های منعطفاکبر دواقکارشناسی ارشدمعاونیان۱۳۹۴/۰۶/۲۶
بررسی اثر انتقال حرارت بر عملکرد آیرودینامیکی بالواره های نوساناحمد سمیعیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۴/۰۶/۲۸
بررسی اثر عدد ریچاردسون بر الگوی جریان گذرا از روی سیلندر مربعی داغ با دمای ثابتمحمدحسن چراغیکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۴/۰۶/۲۹
بررسی عددی نقش ضریب استحکام(Solidity) بر توان تولیدی توربین بادی محور عمودی نوع داریوس با تیغه‏ های مستقیمامیر رادفردکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۴/۰۶/۲۹
کنترل فازی بهینه میکرو محرک پیچشی با در نظر گرفتن اثر خمش، ورای ناحیه ناپایداری کششیعلیرضا خورشیدیکارشناسی ارشدمعین فرد۱۳۹۴/۰۶/۲۹
ارزیابی و بهینه سازی قابلیت اطمینان تجهیزات پزشکی با استفاده از داده های فازی و الگوریتم های فراابتکاریمحمدرضا حبیب زادهکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بررسی تجربی اثر میدان الکتریکی و خواص الکتروشیمیائی الکترولیت بر عارضه تشکیل حباب درون میکروکانال در پمپ الکترواسموتیکمحمدمهدی پورعلیکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بررسی عمر قالبهای فورج سیبک پراید در نتیجه سایشمحمدرضا خرقانیکارشناسی ارشدفرهنگ دوست۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بررسی و مقایسه روشهای مختلف اندازه گیری سایش چرخ و ریل و پیشنهاد روش بومی مناسب برای کاربرد در سیستم حمل و نقل ریلیحسام سلیمانیکارشناسی ارشدمعاونیان۱۳۹۴/۰۶/۳۰
تحلیل رفتار میکرو صفحات مستطیلی تحت اثر نیروهای الکترواستاتیک و کسیمیر با در نظر گرفتن اثر دماآرمان محسن زادهکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
ساخت، آزمایش و تحلیل الاستوپلاستیک خمش تیر مدرج لایه ای از جنس Al2O3-Tiامیر جواد شریفیان طرقبهکارشناسی ارشداختراعی طوسی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
مقایسه و ارزیابی قابلیت اطمینان و حساسیت آزمون های غیرمخرب در تعیین عیوب سطحی ایجاد شده در اتصالات جوشکاری شدهابوالفضل ذوالفقاری عباس قلعهکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بررسی تئوری و عددی شار گرمایی عبوری از یک سطح تخت دارای فین های برش خورده (در همرفت اجباری)معین ارومیه ئیکارشناسی ارشدماموریان۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی تجربی و عددی بهبود پدیده اختلاط درون ریزمجراها به کمک نانوسیال مغناطیسیداود نوریکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۴/۰۶/۳۱
تحلیل انتقال حرارت همرفت طبیعی وتابش در یک محفظه بسته دوبعدی به روش لتیس بولتزمنهاشم احمدی تیغ چیکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
تحلیل غیر خطی ایزوژئومتریک صفحه های کامپوزیتی بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اولاحمدرضا گل ریز خاتمیکارشناسی ارشدحسنی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
تحلیل غیرخطی ناپایداری کشیدگی دینامیکی میکروتیر تحریک شده با اختلاف پتانسیل الکتریکی تحت میرایی لایه ی فشرده ی سیال به روش GDQعمران خوشروی غیاثیکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
شبیه سازی عددی جریان سیال اطراف یک بالواره نوسانی نزدیک سطحاسماعیل اسماعیلی فرکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۴/۰۶/۳۱
شبیه سازی عددی نقش پروفیل J در عملکرد توربین های بادی محور عمودیمهدی زمانیکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
شبیه سازی فرایند احتراق پیش آمیخته پروپان با استفاده از روش لتیس بولتزمنمحمد شریفیکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
طراحی و تحلیل سینماتیکی و دینامیکی دستگاه پوست کن آلومحمّدجواد سعیدی پورکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مدل کردن ارتعاشات ناشی از گردابۀ همزمان طولی و عرضی استوانۀ صلب با تکیه‎گاه انعطاف‎پذیرسیدمهدی مظلوم مقدمکارشناسی ارشدفرشیدیان فر۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی انتقال حرارت جابجایی طبیعی یک سِم داغ افقی در سیال فوق بحرانیمحمدجواد پوررزاقیکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۴/۰۷/۰۴
تحلیل خمش صفحات ساندویچ پنل با استفاده از تئوری میندلین و روش ایزوژئومتریکسیدامیرارسلان پیرزادهکارشناسی ارشدحسنی۱۳۹۴/۰۷/۱۰
بررسی ارتعاشات آزاد تیر کامپوزیتی با الیاف حافظه دار روی بستر الاستیک پاسترناک براساس نظریه های مهندسی تیرایمان رحیمی بافرانیکارشناسی ارشداختراعی طوسی۱۳۹۴/۰۷/۱۴
شبیه‌سازی کوره 80 مگاواتی نیروگاه شازند اراک و مطالعه تاثیر پارامترهای مختلف بر کاهش آلاینده هاشفق محمدجعفریکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۴/۰۷/۱۵
مدل سازی عددی فرآیند پاستوریزاسیون تخم مرغ و بررسی عوامل مختلف در زمان فرآیندعلیرضا خاکپورکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۴/۰۷/۱۹
تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی پارامترهای ورودی و خروجی محفظه تجزیه رانشگر تک سوختی هیدرازینی در حالت پایدارمحمود بزرگیکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۴/۰۸/۰۶
مدلسازی دینامیکی و تشخیص عیب در توربین بادیِ محور افقیمحمد شیبانیدکتری(PhD)اکبری۱۳۹۴/۰۸/۰۷
مدلسازی و کنترل مقاوم یک ربات شش درجه آزادی براساس اصل عدم قطعیت تعمیم یافتهمحمدرضا قریبدکتری(PhD)معاونیان۱۳۹۴/۰۸/۲۱
تحلیل تنش پسماند در اتوفرتاژ مخزن استوانه ای FGM دارای سخت شوندگی پویامرتضی اشهدیکارشناسی ارشداختراعی طوسی۱۳۹۴/۰۹/۰۸
بررسی رفتار جریان خون در آنوریسم های مغزی قبل و بعد از انجام عمل وبمحمدابراهیم مومن زادهکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۴/۰۹/۰۹
مدلسازی کمینه تولید انتروپی همرفت طبیعی نانو سیال درون یک محفظه با مانع به روش شبکه بولتزمنجواد علی نژاددکتری(PhD)ابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۴/۱۰/۰۳
بررسی رفتار مکانیکی سازه لانه زنبوری مدرج تحت بارگذاری صفحه ای ضربه ای در سرعت های کمسیدعلی گله داریدکتری(PhD)کدخدایان۱۳۹۴/۱۰/۱۰
تعیین الگوی تغییر شکل برشی الاستو پلاستیک در مقاطع عرضی تیر مدرج تابعی با خواص هندسی و مادی مختلفمجید نبیلیکارشناسی ارشداختراعی طوسی۱۳۹۴/۱۰/۱۲
شبیه سازی جریان هوای داغ داخل کوره تونلی پخت رنگنیما حاج زوارکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۴/۱۰/۱۲
حل نیمه تحلیلی رفتار مگنتوالکتروالاستیک سیلندرهای ساخته شده از مواد پیزوالکتریک/پیزومغناطیس تابعی تحت بارگذاری دماییعلی دینیکارشناسی ارشدابوالبشری۱۳۹۴/۱۰/۱۴
بررسی نتایج تجربی وتحلیلی اثرموانع(یخ زدگی) برموقعیت و ضخامت و تیزی نوک (یخ زدگی) برروی نوک بال NACA0015 و بررسی اثر شبکه های توربولانس ساز برروی پارامترهای دنبالهحامدرضا کفاشکارشناسی ارشدعجم۱۳۹۴/۱۰/۱۹
پیش بینی پدیده چروکیدگی در فرایند هیدروفرمینگ لوله با استفاده از روش انرژیسهیل نوابی نژادکارشناسی ارشدجامی الاحمدی۱۳۹۴/۱۰/۱۹
کارایی روش ایزوژئومتریک بزیری در مقایسه با روش‌های مبتنی بر نربز و بی اسپلاینصادق سکندریکارشناسی ارشدحسنی۱۳۹۴/۱۰/۲۰
ارائه یک کنترلر فازی بهینه برای پایدارسازی موقعیت یک میکروتیرسیدمحمد خادم باشیکارشناسی ارشدمعین فرد۱۳۹۴/۱۰/۲۲
بررسی تاثیر پارامترهای تنظیمی در جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی (FSW )ورق های آلومنیومی سری 5052سیدابوالفضل سجادیکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۹۴/۱۰/۲۸
مدل سازی دینامیکی اینسرت R390 در فرزکاری (خشن تراشی)مجید قنادقرصیکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۴/۱۰/۲۸
بررسی عددی اثر نیمه مذاب بودن ذرات و ذوب شدن سطح جامد بر فرآیند پخش و انجماد قطره در فرآیند پوشش دهی حرارتیعلی اکبر خوشدلیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۴/۱۰/۳۰
تحلیل الاستواستاتیک صفحات جدارضخیم مدرج تابعی با استفاده از روش بدون شبکه EFGامیر نظریکارشناسی ارشدابوالبشری۱۳۹۴/۱۰/۳۰
شبیه سازی تاثیر تزریق ذرات کربن و قطرات سوخت مایع بر رفتار احتراقی و تولید آلاینده های شعله گاز طبیعیآتنا موسویکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۴/۱۰/۳۰
بررسی تجربی و عددی رژیم های جریان دو فاز بر اولترافیلتراسیونسیدمرتضی جاویدکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۴/۱۱/۰۳
بررسی تحلیلی تاثیر لغزش بین فازی در جریان ما فوق صوت یک بعدیجواد رضازادهکارشناسی ارشدمه پیکر۱۳۹۴/۱۱/۰۳
شبیه سازی اتلاف صوت ناشی از انتقال در نرم افزار Ansysسروش صادق زادهکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۴/۱۱/۰۳
ارتعاشات آزاد و خمش استاتیکی میکرو/نانو صفحه FGM با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی فون کارمن با استفاده از تئوری بهبودیافته تنش کوپل به روش GDQوحید داوریانکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۴/۱۱/۰۴
مطالعه اثر تزریق اکسیدکننده بر مشخصه های شعله پخشی گاز طبیعیامیرجواد احمدیان حسینیکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۴/۱۱/۰۵
بررسی عددی اثر سرعت ابزار بر تنش پسماند، چقرمگی شکست و رشد ترک خستگی در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم 2024-T351علی رستگارمحمدآبادیکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
تاثیر ناحیه غنی از رزین بر استحکام و خرابی کامپوزیت های ساندویچی با ضخامت متغیرمیلاد سلیمانیکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
خنک کاری پره توربین گاز با استفاده از جت سیال در پیشانی پرهایمان پیش بینکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
راهنمایی دستی رباتها برای تولید مسیر با استفاده از کنترل امپدانسسیدعلی موسوی محمدیکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
بررسی بهینه سازی توپولوژی سازه های تناوبی پیوسته در سطح ماکروسکوپیک با روش BESOفرشته کشیری چهاردهکارشناسی ارشدابوالبشری۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بررسی جریان خون و برهمکنش سیال - جامد در سرخرگ کاروتید مغزیشادی ربانیکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بررسی عددی و آزمایشگاهی اثر سرعت دوران گردابه بر کاهش فشار در منطقه ویکمحمد صبوری گلیانکارشناسی ارشدکهرم۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بهینه‌سازی همزمان اعوجاج و مشخصه‌های کیفی اتصالات در جوشکاری الکترود غیرمصرفی با گاز محافظ ورق‌های فولاد زنگ نزن توسط روش‌های آماری و الگوریتم‌های تکاملیمسلم نجفی بیرگانیکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۹۴/۱۱/۰۷
دینامیک ربات استوارت با بازوهای انعطاف پذیر و مقایسه با نتایج شبیه سازی المان محدود در حالت دینامیکیامین نوریانکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
ساخت و کنترل مسیر CNC چهار محوره(x,y,z,θ) با معیار حفظ دقت در بیشینه سرعتسعید علی محمدیکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
طراحی و بهینه‌سازی هندسه و چیدمان اغتشاش‌گر‌های مسیر میانی خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گازیفرشاد تقی زاده نادریکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
طراحی و ساخت ربات چیدن نوار کامپوزیتسهیل سرابندیکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۴/۱۱/۰۷
طراحی و ساخت ماشین دود سازگار با سوخت جامد و مایع برای فضاهای متوسط شهریمصطفی اردشیریکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۴/۱۱/۰۷
طراحی و کنترل ربات دو چرخ پاندول معکوسعلی ماهوانکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
کنترل موقعیت فرمان ورودی و کنترل نیرو به صورت خمش سه نقطه در دستگاه سرووهیدرولیکحامد رستمیکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
مدل سازی عددی یک ریزمخلوط‌گر الکتروکنیتیک با حضور جسم نارسانا و رسانامریم خسروی رادکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
مدل‌سازی و بهینه‌سازی آماری و بررسی نحوه تاثیر پارامترهای تنظیمی بر استحکام اتصال در فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای (FSSW) آلیاژ آلومینیوم 7277احمد ابراهیمی مقدمکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۹۴/۱۱/۰۷
طراحی و بررسی محرک های کامپوزیت فلز پلیمر یونی IPMCمنصور کرمیکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۴/۱۱/۱۱
طراحی یک ساختمان به صورت مدل و بهینه سازی مصرف انرژی در آن با استفاده از انواع PCMهاحمید غلامی گیفانکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۴/۱۱/۱۵
تحلیل عددی و تجربی پارامترهای مؤثر بر فرآیند شکل‌دهی نموی تک نقطه‌ای گرم ورق آلیاژی Al2024-T3حسین دهقانکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۴/۱۱/۲۴
بهبود بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها با استفاده از مفاهیم جستجوی هارمونیحیدر مهرورزانکارشناسی ارشدابوالبشری۱۳۹۴/۱۲/۰۱
تاثیر خزش روی ترک های سطحی محیطی در جداره مخازن استوانه ای تحت فشارامیر اولادیکارشناسی ارشداختراعی طوسی۱۳۹۴/۱۲/۰۳
تحلیل عددی و تجربی جذب انرژی در لوله ی جدارنازک پرشده با فوم بر اساس مدل های آسیبوحید حسینیکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۴/۱۲/۰۳
بررسی استحکام اتصال دائم دو فولاد غیر همسان HSS و فولاد کربن متوسط 30Mn5 توسط آزمایشات تجربیسیدمجتبی جلیلی محتشمکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۴/۱۲/۰۶
تعیین طول عمر خستگی فلزات با استفاده از فرآیند پردازش تصویر و مقایسه با نتایج تجربیاحسان چابوککارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۴/۱۲/۰۶
تاثیر بکارگیری ساختار چندلایه ای بر رفتار مکانیکی سازه های مشبکامیر احسانیدکتری(PhD)رضائی پژند۱۳۹۴/۱۲/۱۵
تاثیر چرخه های پیش رچتینگ و دامنه تنش بر عمر خستگی آلومینیوم 2024 جوشکاری شدهمحمّد امینیکارشناسی ارشداختراعی طوسی۱۳۹۴/۱۲/۱۵
بررسی تجربی پارامترهای آیرودینامیک یک مدل مرغ مگس خوارمهدی بهنام وشانیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۴/۱۲/۱۷
بررسی تجربی اثر زاویه و زبری سطح بر پخش قطره همراه با ساخت مولد قطره کنترل شوندهجاوید ظهرابی چکنهکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۵/۰۲/۱۱
بهبود عملکرد آیرودینامیکی دماغه انعطاف پذیر برای یک پرنده مافوق صوتعباس خلقانیدکتری(PhD)جوارشکیان۱۳۹۵/۰۲/۱۱
تحلیل جریان همراه با کاویتاسیون بر روی هیدروفیل سه بعدی با استفاده از روش المان مرزیجواد جعفریکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۵/۰۲/۲۱
مدلسازی عددی خشک کردن به روش ترکیب هوای گرم و مایکروویومهدی اسمعیل پورکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۵/۰۳/۰۴
بررسی عددی جریان مغشوش بر روی چیدمان موانع مربعیسیدامیر خادم باشیکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۵/۰۳/۰۸
بررسی تغییر تعادل آب بر کنترل الکترواسمز و تاثیر آن بر بازگشت ناپذیری و بازدهی یک پیل سوختی با غشاء مبادله کننده پروتون ( PEM)محمّد قلی زادهدکتری(PhD)قاضی خانی۱۳۹۵/۰۳/۱۲
بررسی عددی عملکرد آِئرودینامیکی توربین بادی محور عمودی با تیغه های مستقیم دارای گام زاویه ای متغیرامیر ساغری چیکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۵/۰۳/۱۹
افزایش انتقال حرارت برای ذوب پی سی ام ها در مبدل های حرارتی سه لوله ای با استفاده از فین های دایروی داخلیحمیدرضا اسلام نژادکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۵/۰۳/۲۳
شبیه سازی و بررسی عددی عملکرد آیرودینامیکی توربین بادی محور عمودی از نوع ترکیبی داریوس-ساوینوسآرمین روشنکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۵/۰۳/۲۴
تحلیل جریان در میکرو/نانو پمپهای نودسن با روش DSMCوحید شهابیکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۵/۰۴/۰۵
کنترل فعال ارتعاشات ورق پیزوالکتریک سه لایه دایروی تحت تحریک بارگذاری خارجی همراه با بهینه سازی کنترل کنندهعیسی میرزائیکارشناسی ارشدحسنی۱۳۹۵/۰۴/۱۵
درمان سرطان به روش هایپرترمیا با استفاده از نانوذرات مغناطیسی به کمک مدل¬¬سازی عددی در شبکه بی¬ساختاررضا شیعیکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۵/۰۴/۲۳
بررسی تئوری و آزمایشگاهی اثر نانوسیال بر عملکرد آب شیرین کن خورشیدیامید ماهیاندکتری(PhD)کیانی فر۱۳۹۵/۰۴/۳۰
تاثیر متقابل بارگذاری ترتیبی ضربه و خستگی بر آسیب¬تجمعی و عمر فولاد فورج (محور چرخ واگن)امیر ملک زادهدکتری(PhD)حدیدی مود۱۳۹۵/۰۴/۳۰
بررسی عددی جت و مولدگردابه (JaVA ) به منظور آشنایی با جریان های القایی جهت تاخیر و یا جلوگیری از جدایش لایه مرزیحسین هنرور پرسنائیکارشناسی ارشدکهرم۱۳۹۵/۰۵/۰۲
تحلیل جریان گاز دارای محیط فعال تابشی درون کانال به روش شبکه بولتزمنسیّدرضا حسینیکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۵/۰۵/۰۶
طراحی، مدل‌سازی سینماتیکی و دینامیکی ربات توان‌بخش فکهادی کلانیدکتری(PhD)اکبرزاده توتونچی۱۳۹۵/۰۵/۰۷
شبیه‌سازی کوره فلش ذوب مس خاتون‌آباد کرمان با هدف کاهش آلاینده‌های حاصل از اکسیداسیون کنسانتره‌های سولفیدیندا رجبی خوش اندامکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۵/۰۵/۱۳
تحلیل عددی انتقال گرما و جرم در یک محفظه ی بسته ی متخلخل با اثرات سورت و دوفور و مدل غیر تعادلی دماییمحمّد یزدانیکارشناسی ارشدعجم۱۳۹۵/۰۵/۲۰
ارزیابی روش عددی خانواده AUSM در محدوده وسیعی از ماخ های ورودی در جریان های خارجی با رینولدز کمعدنان محمدیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۵/۰۵/۲۷
تحلیل سه بعدی جریان همراه با کاویتاسیون حول پرتابه ها در زوایای حمله مختلف با استفاده از روش المان مرزی بر پایه پتانسیلمهدی نوروزیدکتری(PhD)پسندیده فرد۱۳۹۵/۰۶/۰۹
شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیالات درون کانال در حضور منبع حرارتی به روش اویلری-لاگرانژیمهلا مسکنیانکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۵/۰۶/۱۳
ارائه و تحلیل ماژول های منعطف جدید به منظور بهبود ویژگی های حرکتی سیستم های ابزار دقیقحسن ملائکه سقاکارشناسی ارشدمعین فرد۱۳۹۵/۰۶/۱۷
بررسی آزمایشگاهی اثر نانو سیال هیبریدی نانو تیوب های کربنی و نانو ذرات سیلیکا بر بازده حرارتی و تحلیل اگزرژی کالکتورهای تخت خورشیدیفیصل عوده راشدکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۵/۰۶/۲۳
بررسی عددی عملکرد استوانه جاذب امواج آب در برابر امواج نامنظممهران سعادتی نسبکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۵/۰۶/۲۳
شبیه سازی سه بعدی جریان بر روی پرتابه های دارای کویتاتور سوراخدار به کمک روش های تئوری و عددیمحمد غفاریکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۵/۰۶/۲۳
بررسی رفتار همگرایی روش برخوردی برنولی ساده شده در جریان حرارتی میکرو/نانو فوریهالمیرا طاهریکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۵/۰۶/۲۴
بررسی و تحلیل کاویتاسیون گسترده هوادهی شده در محدوده عدد کاویتاسیون کوچک به روش دینامیک سیالات عددیمحمود تباکی بجستانیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۵/۰۶/۲۴
تحلیل غیرخطی میکروصفحات نازک براساس تئوری بهبود یافته تنش کوپلامیررضا عسکریدکتری(PhD)طهانی۱۳۹۵/۰۶/۲۴
شبیه سازی برخورد قطره با سطح جامد دلخواه و لایه ی مایع به روش شبکه بولتزمنسروش فلاح خارمیانیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۵/۰۶/۲۴
مدل سازی عددی انتقال حرارت غیرفوریه‎ای در بافت سرطانی سینه به روش شبکه بولتزمنمصطفی اقدسیکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۵/۰۶/۲۴
بررسی توزیع فاز جریان های دو و چندفاز به کمک طراحی و ساخت بستر آشکارسازی PLIFسعید زارعکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۵/۰۶/۲۵
بررسی و تحلیل عددی تاثیر ازن بر افزایش توان و بازده در موتور HCCI با استفاده از نرم افزار AVL Fireابوالقاسم حسینیکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۵/۰۶/۲۵
تحلیل عددی بکارگیری ازن در کاهش آلاینده های موتورهای HCCI با استفاده از نرم افزار AVL Fireعلی بقائی راوریکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۵/۰۶/۲۵
تعیین ضرایب شدت تنش توسط استخراج همزمان هاله های برشنگاری در نمونه های CT جوشکاری شده تحت بار تناوبیدانیال قهرمانی مقدمدکتری(PhD)فرهنگ دوست۱۳۹۵/۰۶/۲۵
بررسی پایداری شعله¬های پیش¬آمیخته کم¬سوخت در مشعل لایه¬ای به روش لتیس-بولتزمنالهه نوروزی جاجرمکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۵/۰۶/۲۷
بهینه سازی مخازن جدار ضخیم مدرج تابعی تحت بارگذاری حرارتی و مکانیکیمجتبی شعبانکارشناسی ارشدابوالبشری۱۳۹۵/۰۶/۲۷
طراحی و تحلیل یک ربات شش درجه سریابراهیم امینیانکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
استفاده از یادگیری تقویتی و کنترل فازی در بهبود حرکت رو به عقب خودروهای چند مفصلیمسعود گوهری منشدکتری(PhD)اکبری۱۳۹۵/۰۶/۳۰
شبیه سازی عددی مشعل‌های اتمسفریک کارخانه آلومینا و مقایسه توزیع دما و آلاینده‌ها در استفاده از دو سوخت گاز طبیعی و مازوتمرتضی یزدانی مقدمکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۵/۰۶/۳۰
اثر ساختارهای گردابه‌ای (ورتکس) بر انتقال حرارت و مومنتوم یک قطره در حال چرخشزهرا طالب پورکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۵/۰۶/۳۱
انتقال حرارت جابجایی طبیعی سیال فوق بحرانی در استوانه داغ عمودیشهروز امیدوار اوغانیکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی آزمایشگاهی پدیده چگالش تماس مستقیم بخار در جریان آب داخل لوله عمودی با مقطع مربعیسامان زارعکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی تغییرات حد شکل دهی فلزات با استفاده از تعریف مدل های رفتاری مختلف در شکل دهی الکترومغناطیس ورق با قالبوحید جلائیان مهریکارشناسی ارشدکدخدایان۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی عددی پارامترهای موثر باد یکنواخت بر برج بلند سبز کوثر مشهدسیدمحمد مرتضویکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی نجربی پارامترهای موثر بر عملکرد حرارتی لوله حرارتی نوسانیمحمّد سیّاحیکارشناسی ارشدماموریان۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی و شبیه سازی عددی فرایند خشک کن فروسرخ ماده غذاییامین ضیاء فروغیدکتری(PhD)ابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تحلیل ایزوژئومتریک تیرهای خمیده آزاد و کاربرد آن در طراحی و تحلیل پره توربین بادسیدفرهاد حسینیدکتری(PhD)معتکف ایمانی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تحلیل عددی عملکرد سیستم توزیع هوای زیر سطحی در فضاهای آموزشی با در نظر گرفتن شرایط آسایش حرارتی و کیفیت هوای داخلحامد مصلحیکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تعیین پارامترهای هندسی حوضچه مذاب در مدل حرارتی به منظور کاربرد در تحلیل اجزاء محدود فرآیندهای جوشکاری قوس الکتریکیعطاءاله جداری لطف آبادیکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۹۵/۰۶/۳۱
شبیه سازی سیستم تبرید جذب سطحی خودروهای سنگین با استفاده از حرارت‏های اتلافی موتورسیدبهزاد گل پرورکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۵/۰۶/۳۱
شبیه سازی و تحلیل آیرودینامیکی اثرات حفره بر روی عملکرد توربین بادی محور عمودی داریوس (تیغه مستقیم)الیاس سبحانیکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
طراحی و ساخت سنسور نیرو 4 محورهمحمدحسین تشکری هرویکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
طراحی، شبیه سازی و ساخت پهپاد با تحلیل آیرودینامیکی جریان حول جسم مدوراحسان خورشیدی سلطانیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۵/۰۶/۳۱
کنترل حرکت یک کوادروتور با استفاده از کنترلر فازیمحمد عظیمیکارشناسی ارشدمعین فرد۱۳۹۵/۰۶/۳۱
مدلسازی عددی و بهبود مشخصات ساختاری-عملکردی بستر جاذب با مبدل صفحه-تخت و فین های ذوزنقه ای در چیلر جذب سطحیمیلاد محمدزاده کوثریکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر تنش سطحی سرمایش در پایین دست ناحیه جوانه زایی در کانال همگرا-واگرای مافوق صوتامید نوری کادیجانیکارشناسی ارشدمه پیکر۱۳۹۵/۰۷/۱۴
بررسی طرح برخوردی برنولی ساده شده و زیرسلولهای تطبیقی گذرا در جریانهای میکرو نانو ناپایا در روش DSMCسیدمعین مدنی بجستانیکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۵/۰۷/۱۵
بررسی عددی عملکرد آئرودینامیکی توربین بادی محور عمودی برحسب ضخامت و انحنای ایرفویلرحمان ریحانی مفرنقاهکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۵/۰۷/۱۵
مدلسازی عددی و تحلیل اگزرژی سیکل تبرید جذب سطحی با چهار بستر جاذبرحیم سهرابی چوکانلوکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۵/۰۷/۱۵
مدلسازی و کنترل توربین بادی محور افقی با هدف کاهش بارهای دینامیکی در سرعت های باد نامی و بیشتر از آنآرش حاتمیدکتری(PhD)معتکف ایمانی۱۳۹۵/۰۷/۱۵
مطالعه عددی تاثیر پارامترهای موثر بر بازده جداسازی سیکلون های شیب‌دار برای جداسازی دو نوع جامد از یکدیگر در محیط سیال چگال شدهامید پیله ورکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۵/۰۷/۱۵
بررسی ارتعاشات آزاد پوسته استوانه ای نازک به عنوان بدنه هواپیما در شرایط پروازیسیّدمحمّد نقوی زادهکارشناسی ارشدفرشیدیان فر۱۳۹۵/۰۷/۱۷
شبیه سازی عددی توربین بادی داریوس و بهبود عملکرد آیرودینامیکی آن به کمک المان کنترل جریان غیرفعالمحمدرضا لالویکارشناسی ارشدماموریان۱۳۹۵/۰۷/۱۸
بررسی نیروهای آیرودینامیکی حول یک بال نوسانی یک ریز پهباد با روش UVLMسیدمحمدمهدی عقیلیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۵/۰۷/۲۶
تحلیل سینماتیک و دینامیک ربات موازی شش درجه آزادی دارای مفصل‌های محرک دورانیمحمدرضا نخئیکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۵/۰۷/۲۷
شبیه سازی جریان رقیق شده حول صفحه تخت و استوانه با اعمال اصلاح گرادیان چگالی در تابع احتمال برخورد در روش DSMCحسن نامیکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۵/۰۸/۰۳
بررسی تاثیر زمان بندی متغیر سوپاپ (VVT system) در نسبت تراکم های متغیر (VCR system) در یک موتور احتراق داخلی اشتعال جرقه ای با بکارگیری AVL FIREعلی هدایتیکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۵/۰۸/۱۳
شبیه سازی عددی مرکز داده مخابراتی با سیستم توزیع هوای زیرسطحی به‌منظور بررسی روش های بهبود سیستم سرمایشی در آنفاطمه قاسمی علی آبادیکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۵/۰۸/۲۳
تحلیل خزش در دیسک‌های دوار ساخته شده از مواد مدرج تابعی Al-SiCحدیث ژرفیدکتری(PhD)اختراعی طوسی۱۳۹۵/۰۸/۲۷
تولید مسیر و کنترل ربات اسکلت خارجی زانو بدون استفاده از سیگنال زیستیکاوه کمالیدکتری(PhD)اکبری۱۳۹۵/۰۸/۲۷
استفاده از روش های تحلیلی تقریبی درتحلیل ارتعاشات غیرخطی صفحات مستطیلی با گرمایش آیرودینامیکیحجت نداف شرقکارشناسی ارشدفرشیدیان فر۱۳۹۵/۰۸/۲۹
انتقال حرارت جابجایی ترکیبی از دو سیلندر مربعی داغ متوالی در دی اکسیدکربن فوق بحرانیحجت نوریکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۵/۰۹/۰۲
بررسی تجربی و آماری رفتار تصادفی خرابی خستگی چسب کامپوزیتی با ترکیب TiO2 P25پوریا اکبرزادهدکتری(PhD)فرهنگ دوست۱۳۹۵/۰۹/۲۲
تحلیل غیرخطی استاتیکی و ارتعاشی نانولوله های کربنی دارای نقص جابجایی در شرایط دمایی مختلفمینا کمالی مقدمکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۵/۰۹/۲۲
تحلیل خمش غیرخطی صفحات FGM با در نظر گرفتن اثر اندازه در مقیاس میکرو به روش GDQفرهاد علینقی زادهدکتری(PhD)شریعتی۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بررسی فاکتور شدت تنش در طیف های مختلف بارگذاری به روش مدلسازیامیرحسین سعیدیکارشناسی ارشدفرهنگ دوست۱۳۹۵/۱۰/۰۸
تحلیل معکوس مسأله انتقال گرمای زیستی در مختصات عمومیمجتبی باغباندکتری(PhD)آیانی۱۳۹۵/۱۰/۱۶
بررسی نتایج مدلسازی چندشعاعی با مدل تک¬شعاعی در جریان بخار آب چگالشی در نازل همگرا-واگرای مافوق صوتمحمدعلی فقیه علی آبادیکارشناسی ارشدمه پیکر۱۳۹۵/۱۰/۲۶
تحلیل دینامیکی همزمان پدیده نفوذ غیر فیکی- ترموالاستیسیته بر اساس تئوری‌های غیر کلاسیک با استفاده از روش تحلیلیسیدامین حسینیدکتری(PhD)ابوالبشری۱۳۹۵/۱۰/۲۸
تحلیل تجربی- عددی و آماری عمر خستگی سرامیک‌های دندانی CAD/CAM به عنوان ماده‌ی ترمیمی روی دندان‌های پرمولراحسان هماییدکتری(PhD)فرهنگ دوست۱۳۹۵/۱۱/۰۶
تشخیص موقعیت منبع صدا در صفحات غیر ساده بر اساس دادههای آزمایشگاهی با نرخ داده‌برداری پایینسیدامیر حسینی سبزواریدکتری(PhD)معاونیان۱۳۹۵/۱۱/۰۶
تحلیل خمش غیرخطی نانو ورق های گرافینی گرد با استفاده از تئوری الاستیسیته غیرمحلی به کمک روش رهایی پویاسمانه ثالثیکارشناسی ارشدکدخدایان۱۳۹۵/۱۱/۱۰
کاهش ارتعاشات و استحصال انرژی سیستم های مکانیکی با استفاده از میراگر جرمی تنظیم‌شده و مواد پیزو الکتریکسیدوحید لاریکارشناسی ارشدافشارفرد۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بررسی کمانش تیرها و قاب های کامپوزیتی هوشمندمحمد حسنیکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۵/۱۱/۱۲
بررسی رفتار مکانیکی تیتانیم خالص تجاری میکرو-نانو ساختار به عنوان ماده ایمپلنترضا ناصریدکتری(PhD)کدخدایان۱۳۹۵/۱۱/۱۳
مقایسه طرح های مختلف ذاتاً غیر نوسانی با ضرایب وزنی (WENO) در ناپیوستگی های فیزیکی جریانعلیرضا مقدسیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۵/۱۱/۱۶
بررسی عددی دوبعدی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرودمحمدرضا پیله چیانکارشناسی ارشدابوالبشری۱۳۹۵/۱۱/۱۸
طراحی بهینه و ساخت اجاق خورشیدی سهموی و مدلسازی فرآیند پخت غذا در آنسعید تقی زادهکارشناسی ارشدماموریان۱۳۹۵/۱۱/۱۸
تاثیر آیرودینامیک غیرخطی در رفتار آیروالاستیک بالواره دوبعدیمحمدصادق عراقی زادهکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۵/۱۱/۲۳
تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی به منظور دست یابی همزمان به کمترین تعداد عیوب و بهترین هندسه مهره جوش در جوشکاری قوسی با گاز محافظ فعال برای فولاد های کربنیابوالقاسم جمالیکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۹۵/۱۱/۲۴
امکان سنجی استحصال انرژی از پدیده ارتعاشات ناشی از گردابه با بهره گیری از مواد پیزوالکتریکسیدروح اله رفعت حسینیکارشناسی ارشدافشارفرد۱۳۹۵/۱۱/۲۵
بررسی تزریق جت آب به داخل جریان فوق صوت یک مولد گازحسینعلی کمالیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۵/۱۱/۲۵
بازیافت اگزرژی گازطبیعی خط انتقال در ایستگاه تقلیل فشار، سرمایش دو مرحله-ای هوای ورودی جهت بهبود عملکرد توربین گازحسین مختاریکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
بررسی عددی بهبود انتقال حرارت و چگالش هوای مرطوب در کانال سه بعدی به وسیله تیغه موجدارسهیل شیخ فخرالدینیکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
بکارگیری الگوریتم تبرید تدریجی در تحلیل و طراحی بهین فرآیند جت آب در برش کاری فولادهای آلیاژینقی فتحی خراسانیکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تحلیل خمشی و ترموالاستیک غیرخطی دیسکهای FGM تحت بارگذاریهای نامتقارن با استــفاده از روشهای عددی مربعات دیفرانسیــلی چند جمله ای (PDQM) و مربعات دیفرانسیلی بر اساس بسط فوریه (FDQM)سروش خسروجردیکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تحلیل و بهینه‌سازی دریچه آب و فاضلاب کامپوزیتی ساخته‌شده به روش SMCمیثم کریمیان اقبالکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
بررسی تجربی سیستم انتقال نور خورشید به وسیله فیبر نوری به داخل ساختمان و تحلیل انرژی و اگزرژی آنمحمود فانیکارشناسی ارشدماموریان۱۳۹۵/۱۱/۲۸
بررسی تجربی و عددی اثر نانو سیال اکسیدهای فلزی در بهبود عملکرد سیستم فتوولتاییک حرارتی از دیدگاه انرژی و اگزرژیمحمد سردارآبادیدکتری(PhD)پسندیده فرد۱۳۹۵/۱۱/۲۸
ارائه روشی نو در ارزیابی رفتار رچتینگ لوله‌های استوانه‌ای دارای گشودگی بر اساس تأثیر پدیده پیامد الاستیکحمید ذبیحی فرزقیدکتری(PhD)شریعتی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی استحکام دینامیکی (خستگی) تیتانیوم خالص تجاری میکرو-نانو ساختارشده توسط فرایند ECAPحامد هیرادفرکارشناسی ارشدکدخدایان۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی تاثیر توزیع بار بر مصرف سوخت و آلایندگی در موتور احتراق داخلی در شرایط واقعیشهرزاد رشکیکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی تجربی و عددی پدیده برگشت فنری در خم کاری کششی U شکل ورق های درز جوش شده از آلومینیوم 3105 و 3105 آنودایز شدهعلی اکبری مطلقکارشناسی ارشدکدخدایان۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی عددی جریان و انتقال حرارت نانوسیال در کانال موج دار حاوی ماده متخلخل جزئیمحسن اکبرزاده سکهکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
تحلیل جریان ماوراءصوتی رقیق‌شده حول کاوشگر مسیریاب مریخ با استفاده از طرح برخوردی برنولی ساده شده و زیرسلول های تطبیقی گذرا در روش DSMCحسین اجراییکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
تحلیل سینماتیکی و دینامیکی ربات استوارت با درجه‌آزادی اضافی غیرفعالمرتضی شریعتی سرچشمهکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
طراحی کنترلر بهینه برای عملگر نیوماتیکی در ربات موازی صفحه ای 2-PRRRPسید علی علوی طباطبائیکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ارائه ی مدل قیدیِ اصلاح شده برای تحلیل ویژگی های حرکتی ماژول های منعطف با هدف کاربرد در سیستم های موقعیت دهی با دقت میکرو/نانومعین رادگلچین مشهدیکارشناسی ارشدمعین فرد۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بررسی عمر خستگی اتصالات کوچ پیلمحمدهادی مسلمیکارشناسی ارشدفرهنگ دوست۱۳۹۵/۱۲/۰۲
تحلیل تجربی و عددی اثر نوار پیچشی بر انتقال حرارت و چگالش بخار محصولات احتراقایمان زینلی فامیلهدکتری(PhD)ابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۵/۱۲/۰۲
بررسی اثر تلرانس ابعادی بر ضریب شدت تنش و عمر خستگی اتصال پرچ لبهای با صفحات از جنس آلومینیوم 2024سهراب آریان فردکارشناسی ارشدفرهنگ دوست۱۳۹۵/۱۲/۰۳
طراحی یک کنترلر فازی به ‏منظور کنترل نیمه‏ فعال ارتعاشات ساختمان چند طبقه با استفاده از میراگرهای مگنتورئولوژیکنجمه علی اکبریکارشناسی ارشدمعین فرد۱۳۹۵/۱۲/۰۳
کنترل فازی تطبیقی یک سیستم تعلیق هندسه ‏متغیر به‌منظور بهبود پایداری ‏خودرومنصور بقائیاندکتری(PhD)اکبری۱۳۹۵/۱۲/۰۷
بررسی پارامترهای هندسی موثر در طراحی آماده سازی دندان پرمولر برای ترمیم تاج تمام-سرامیک با استفاده از روش اجزا محدودابراهیم مقامیکارشناسی ارشدفرهنگ دوست۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بررسی حد کشش در فرآیند کشش لوله با استفاده از الگوی GTNنرجس ولیان ایرجکارشناسی ارشدجامی الاحمدی۱۳۹۵/۱۲/۲۵
تحلیل و ساخت ربات اگزواسکلتون غیرفعال مچ پارضا فضائلی طرقیکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۵/۱۲/۲۷
بررسی سینماتیکی و دینامیکی ربات موازی دلتا و جلوگیری از عبور ربات از نقاط سینگولارمحمد صادقیکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۵/۱۲/۲۸
بهینه‌سازی فرآیند سوراخ‌کاری فولاد St37 با روش تاگوچیجواد سماویکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۶/۰۲/۰۶
برداشت انرژی از تیر یکسر گیردار ساخته شده از مواد مدرج تابعی پیزوالکتریک در حضور میدان مغناطیسیمهدی درایتی فرکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۶/۰۲/۲۰
شبیه سازی تولید و انتشار دود و تاثیر اسپرینکلرها بر کاهش اثرات حرارت و دود در ساختمان‌هامحمد علی امامیکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۶/۰۳/۲۴
بررسی انتقال حرارت و تعیین دما در یک سیستم ترمز دیسکی در بازه زمانی عملکرد ترمز به روش عددیمویدعبدالکاظم علی الجبوریکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۶/۰۳/۳۱
شبیه‌سازی سیستم‌های سرمایش پانلی سقفی، دیواری وکفی برای یک فضای بسته در شهر بغداداحسان عبدالکاظم مطوس العیسیکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۶/۰۴/۰۳
مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی درون ترانسفورماتورهای برق با استفاده از نانو سیالاتلوی جواد بهلول بهلولکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۶/۰۴/۰۴
بهینه سازی هندسه خم های یو شکل جهت حداقل سازی افت فشارسیدسهند سیدپورکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۶/۰۴/۰۷
شبیه سازی عددی اثر دودکش به عنوان یک داکت تهویه توسط تزریق جانبی هوای گرم به داخل آنکمال بیگلیکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۶/۰۴/۰۷
تحلیل تجربی رفتار ارتعاشی صفحات نانوکامپوزیتی چندمقیاسی و تحلیل پایداری ائروترموالاستیک در جریان هوای مافوق صوتسیدمهدی حسینی فراشدکتری(PhD)شریعتی۱۳۹۶/۰۴/۱۰
بررسی تاثیر اندازه، موقعیت و هندسه حفره در اطراف ترک در رشد ترک خستگی با استفاده از روش عددی و تجربیامین صابرکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۶/۰۴/۲۱
طراحی بهینه پره های یک توربین بادی محور افقی با وتر متغیر به هدف اخذ حد اکثر توان تولیدی توسط تئو ری المان تیغه و مقایسه با خروجی Qbladاحمد عبدالباری عبود البرغوثکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۶/۰۴/۲۱
طراحی پره های یک توربین بادی محور افقی با کورد ثابت توسط تئوری المان تیغه و تاثیر پارامترهای کلیدی بر مشخصه های عملکردی آنمحمدعبدالحسن جاسمکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۶/۰۴/۲۱
بهینه‎سازی توپولوژی سازه‎ها بر اساس قابلیت اطمینان با استفاده از بهینه‎سازی دوجهتی تکاملی سازه‎هاحامد محمدزادهکارشناسی ارشدابوالبشری۱۳۹۶/۰۵/۰۲
پیش‌بینی مشخصه‌های هندسی مهره جوش و اعوجاج در جوشکاری قوس الکترود تنگستنی با گاز محافظ خنثی (GTAW) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون آماریعلی افشاری طبسیکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۹۶/۰۵/۰۴
بررسی آزمایشگاهی اثر نانوسیال نانولوله‌های چند دیواره‌ی‌کربنی (MWCNT) بر بازده حرارتی و تحلیل اگزرژی کالکتورهای صفحه خورشیدیمرتضی زاهی خطار خطارکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بررسی آزمایشگاهی اثر نانوسیالات هیبریدی نانولوله‌های کربنی و نانوذرات اکسید منیزیم بر بازده حرارتی و اگزرژی کالکتورهای صفحه تخت خورشیدیعلی اسماعیل مطیوی الشبلاویکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بررسی میزان مصرف انرژی و نیازمندی های انرژی های تجدید پذیر در کشور عراق و مقایسه با کشورهای ایران وترکیهعلی عبدالحسن مغیض جبریکارشناسی ارشدماموریان۱۳۹۶/۰۵/۰۸
طراحی بهین فرآیند جت آب ساینده برای برش کاری مواد کامپوزیتی با استفاده از مدل سازی آماری و الگوریتم تبرید تدریجیمرتضی کریمی علی آبادکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۹۶/۰۵/۱۰
بررسی پارامترهای جوشکاری مقاومتی نقطهای فولادهای پر کربنمصطفی عبداله پورکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۶/۰۵/۱۱
بررسی عملکرد کانال‌های متصل به شفت عمودی در ساختمان‌های بلند مرتبه، با رویکرد تهویه طبیعی، با نرم¬افزار DesignBuilderمحسن سلیمیکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۶/۰۵/۱۴
شبیه سازی احتراق همزمان زیست‌توده - گاز طبیعی برای تولید انرژیامیر حسین شاکر القزازکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۶/۰۵/۱۴
بررسی انتقال حرارت در پره‌ها با شکل‌های استوانه‌ای و مخروطی ومقایسه آن‌ها به‌صورت تجربیسجّاد ثابت بیرجندیکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۶/۰۵/۱۵
مطالعه تجربی اثر شیار عمقی در پره سوزنی شکل بر انتقال حرارتمحمد خلف علیوی القره غولیکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۶/۰۵/۱۷
بررسی اثر انتقال گرما در لوله‌های گرمایی نوسانی ( Oscillating Heat Pipes –OHPs-) با اعمال سیال نانو اکسیدگرافن در غلظت‌های مختلفجلال عبدالصمد عواد عوادکارشناسی ارشدماموریان۱۳۹۶/۰۵/۱۸
بررسی آزمایشگاهی و عددی عملکرد آیرودینامیکی توربین بادی هانترمریم امیری خبوشاندکتری(PhD)کهرم۱۳۹۶/۰۵/۱۹
بررسی جریان و انتقال حرارت بین دو سیلندر برای سیال مایع برای وضعیت های مختلفمکی نوری جواد ابراهیمکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۶/۰۵/۲۲
بررسی جریان و انتقال حرارت بین دو سیلندر برای سیال هوا برای وضعیت‌های مختلف با در نظر گیری پایداری جریاناشرف ریحان مسیر مسیرکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۶/۰۵/۲۲
تحلیل جریان آشفته شتابدار بر روی هیدروفویل همراه با کاویتاسیونخالدکریم عواد الحمدانیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۶/۰۵/۲۲
تشخیص کاهش گشتاور پیچ‌ها در اتصالات با استفاده از آنالیز سیگنال‌های ارتعاشی و صوتیسیدمحمدمهدی زین الدینکارشناسی ارشدمعاونیان۱۳۹۶/۰۵/۲۲
مطالعه تجربی اثر شیار طولی روی سطح پره سوزنی شکل بر انتقال حرارتحمیدعلی هادی الزبیدیکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۶/۰۵/۲۴
تحلیل عددی توان تولیدی توربین بادی محور عمودی داریوس بر حسب تعداد پرهسعد فلیح حسین حسینکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۶/۰۵/۲۵
ارائه آلگوریتم تحلیلی ایجاد مسیر ابزار در گوشه تیز با جایگذاری منحنیهای انحناء–پیوسته Bezierرسول رحمان خداداد الارکوازیکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۶/۰۵/۲۸
تحلیل الاستوپلاستیک نموی و کلی کمانش حرارتی-مکانیکی تیرها و ورق های مستطیلی مدرج تابعیحسن بیک محمدلودکتری(PhD)اختراعی طوسی۱۳۹۶/۰۵/۲۹
مطالعه آزمایشگاهی اثر ایجاد شیار عرضی بر روی پره سوزنی بر انتقال حرارتاحمد هاتف کریم کریمکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۶/۰۵/۲۹
بررسی آزمایشگاهی استفاده از نانوسیال نقره بر مقاومت لوله حرارتی گرمایی نوسانی حلقه بستهعبدالکاظم بدر عذیب عذیبکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۶/۰۶/۰۱
بررسی تجربی اثر پوشش شیشه‌ای و ساختار گردش سیال روی راندمان الکتریکی و راندمان کلی سیستم فتوولتاییک حرارتی از دیدگاه انرژی و اگزرژیآرش کاظمیانکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۶/۰۶/۰۱
بررسی عددی اثر تغییر هندسه ومحل آن بر انتقال حرارت در یک کانال با استفاده از مولد گردابه مثلثی ومستطیلی (vortex generator)حیدر طالب غرکان الثروانیکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۶/۰۶/۱۱
تحلیل کمانش و پاسخ غیرخطی ستونهای شیاردار در مقیاس میکرو و نانومجید اکبرزاده خورشیدیدکتری(PhD)شریعتی۱۳۹۶/۰۶/۱۲
بهبود مدل سازی عددی جریان دوبعدی چگالشی بخار آب در نازل لاوال و پره های توربین بخار تراصوتی با استفاده از تلفیق روش های حجم محدود اسکالر و کاسپ با بکارگیری روش معکوسادریس یوسفی راددکتری(PhD)مه پیکر۱۳۹۶/۰۶/۱۵
مطالعه عددی جریان آرام و آشفته خون در شریان‌های گرفته شده متقارن مستقیم و خمیده با استفاده از نرم‌افزار OpenFoamحسام شیردلکارشناسی ارشدکهرم۱۳۹۶/۰۶/۱۵
کنترل یاری گر ربات FUM-KneeExo با عملگر الاستیک سریایمان کارداندکتری(PhD)اکبرزاده توتونچی۱۳۹۶/۰۶/۱۶
بررسی عددی انتقال حرارت جریان آرام نانوسیال آب-اکسیدآلومینیوم درون لوله تحت تاثیر میدان مغناطیسی با استفاده از مدل دومولفه‌ای بونگیورنوسیدحسین میرزادهکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بررسی عددی انتقال حرارت تقارن‌محوری نانوسیال در مبدل دو لوله‌ای موج‌دار به‌روش دوفازی مخلوطزهرا کوکبی دلاورکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۶/۰۶/۲۲
اثر تغییر نسبت C/H با اختلاط سوخت‌های مایع سبک بر میزان تابش مریی شعله و تاثیر آن بر نرخ انتقال حرارت تابشی شعلهمهدی بقراطیدکتری(PhD)مقیمان۱۳۹۶/۰۶/۲۳
بررسی آزمایشگاهی پارامترهای عملکردی موتور دیزل با بکارگیری تحلیل انرژی، اگزرژی و اقتصادیفرشاد میثمیدکتری(PhD)عجم۱۳۹۶/۰۶/۲۳
طراحی کنترل‌گر فازی با استفاده از روش تاگوچی برای تنظیم فشارخون و بهینه‌سازی آن با الگوریتم شبکه عصبیسعید هاشمیکارشناسی ارشدمعاونیان۱۳۹۶/۰۶/۲۳
بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی عددی اثر تیغه گذاری و مواد متخلخل بر راندمان آب شیرین کن خورشیدی تک شیبسامان رشیدیدکتری(PhD)ابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
شبیه سازی دو بعدی نوسانگر جاذب رفت و برگشتی موج به روش حوزه حل مجازیحمیدرضا متحدیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۶/۰۶/۲۵
افزایش انتقال حرارت در ماده تغییر فاز دهنده RT82 در مبدل حرارتی سه لوله با تغییر طول و موقعیت پره‌های مستطیلیمحمد محمدحسینیکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۶/۰۶/۲۶
تجزیه و تحلیل هوموتوپی پرتوربیشن در مسئله یک سیال غیرنیوتنی بر روی صفحه تخت متخلخلبیژن گل افشانکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۶/۰۶/۲۶
توسعه روش هیبرید FD-LBM با محدودکننده شار TVD برای شبیه سازی جریان دو بعدی غیرهمگن نانوسیال در معرض میدان مغناطیسی درون یک محفظهامیرجواد احراردکتری(PhD)جوارشکیان۱۳۹۶/۰۶/۲۶
طراحی، ساخت و بهینه سازی یک کالکتور سهموی جدید و مقایسه با کالکتورهای بشقابی متداولمحمدصالح سیف کاشانیکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۶/۰۶/۲۶
تحلیل دینامیکی هیدروفویل های دو بعدی در جریان زیر سطحی با کف محدود به کمک نرم افزار فلوئنتمجید ایزد فرکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۶/۰۶/۲۷
شبیه ‏سازی جریان لزج و غیرقابل تراکم حول بالواره نوسانی در نزدیکی سطحیگانه آذرگونکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۶/۰۶/۲۷
شبیه سازی عددی دمش هوا بر روی پرتابه های زیر سطحی با رهیافت آشفتگی LESمحمدمهدی محمودیکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۶/۰۶/۲۷
طراحی توپولوژی سازه‌ها برای تنش و فرکانس‌های ساده و چندگانه بهبودیافتهنیما یعقوبی بجمعهکارشناسی ارشدحسنی۱۳۹۶/۰۶/۲۷
طراحی کنترل‌کننده‌ی فازی بهینه برای غلبه بر ناپایداری کششی در میکروصفحه‌های دایره‌ایمحسن بختیاری شهریکارشناسی ارشدمعاونیان۱۳۹۶/۰۶/۲۷
ارزیابی عملکرد مدل مقیاس زیرشبکه‌ای گرادیانی تنظیم‌شده در روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ با تصحیح حلگر پیمپل‌فوم از نرم‌افزار اپن‌فومالیاس لارکرمانیکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بررسی خزش حرارتی روی جریان و دبی در میکرو/نانو کانال های واگرا با استفاده از شبیه سازی مستقیم مونت کارلومحمد سجّاد مظفریکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تحلیل عددی اثر میدان مغناطیسی بر انتقال گرمای نانو سیال درون کانال دندانه‌دار با اشکال مختلفپرنیان جوادیکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
شبیه‌سازی عددی تأثیر میدان مغناطیسی ناشی از سیم حامل جریان ثابت بر هدایت هدفمند نانو ذرات مغناطیسی در یک خم افقی 90 درجهشیما آکارکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
امکان‌سنجی استحصال انرژی از ارتعاشات ناشی از جریان با استفاده از مواد پیزوالکتریکسیما سبحانی رادکارشناسی ارشدافشارفرد۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی عددی جریان های الکترواسمتیک سیال غیرنیوتونی در میکروکانال مستطیلی با پتانسیل زتای بالاپیام فدائیکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی ناپایداری کشیدگی ژیروسکوپ های میکرو- بریج با جرم در وسط با در نظر گرفتن تئوری تنش کوپل اصلاح شدهمحمد علی مختاری امیرمجدیکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بهبود انتقال حرارت داخلی با تشکیل دوباره لایه مرزی (B.L.R) بوسیله سیلندر توری به روش سطح پاسخ (R.S.M)علی شوقی قراملکیکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تحلیل سه بعدی ترک خستگی تماسی غلتشی و تخمین عمر چرخ و ریل راه آهن تحت تاثیر تنش های پسماند و سایشرضا مسعودی نژاددکتری(PhD)شریعتی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تحلیل کمانش، خمش و ارتعاشات آزاد صفحات تقویت شده به روش آیزوژئومتریکعلی سعیدیکارشناسی ارشدحسنی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
انتقال حرارت ترکیبی از سیلندر عمودی چرخان تحت جریان سکون مایل ناپایا با زاویه برخورد دلخواهرضا بیاتدکتری(PhD)برادران رحیمی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
بررسی تجربی فرآیند کشش عمیق و برگشت فنری در کشش خمش U-شکل ورق‌های کامپوزیتی الیاف شیشه با زمینه پی‌وی‌سیمحمد پاکدامنکارشناسی ارشدجامی الاحمدی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
بررسی قطر قطرات خروجی از شیپوره همگرا-واگرا در جریان دو‌فازی بخار-مایععلی عظیمی تصدی ثالثکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۶/۰۶/۳۰
شبیه سازی جریان خون در رگ کرونری متحرک دارای انشعابنوید عجمکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۶/۰۶/۳۰
شبیه سازی دو بعدی جوشش استخری اشباع به روش شبکه بولتزمنمحمدجواد سیاری ششدهکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
شبیه سازی عددی روش های کاهش آلاینده ها در کوره های صنعتی و نیروگاهی با سوخت های مختلفمسعود آغازکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۶/۰۶/۳۰
بررسی آزمایشگاهی بازده حرارتی و تحلیل اگزرژی کالکتور های صفحه تخت خورشیدی با استفاده از نانوسیال اکسید آهن(Fe3O4)جلال قندهاریکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۶/۰۶/۳۱
بررسی عددی و آزمایشگاهی چرخه تبرید اجکتوری با هندسه متغیر مورد استفاده در سیستم‌های تهویه مطبوع خورشیدیامیر امیدواردکتری(PhD)قاضی خانی۱۳۹۶/۰۶/۳۱
توسعه روش آیزوژئومتریک تی-اسپلاین برای تحلیل مسائل دوبعدی پلاستیسیته و کاربرد آن در تعیین انتگرال J در مواد مدرج تابعیامیر تیمور کلالیدکتری(PhD)حسنی۱۳۹۶/۰۶/۳۱
طراحی و بهینه سازی پرتابه ی مادون صوت هدایت پذیر با سامانه ماسوره تصحیح مسیر به روش طراحی آزمایش هاحسین سبزعلیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۶/۰۶/۳۱
بررسی جریان سکون نامتقارن و انتقال حرارت بر روی سیلندر با دمش و مکشمسعود فرامرزیکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۶/۰۷/۰۳
مطالعه تجربی اثر میزان چربی شیر در عملکرد مبدل های صفحه ایعلی راهیکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۶/۰۷/۰۴
بررسی امکان جایگزینی صفحه فلزی با صفحه فلزی دارای تقویت‌کننده‌های شبکه‌ایعلی صفاکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۶/۰۷/۰۵
بررسی تأثیر بار ناگهانی در رشد ترک خستگی در نمونه های CT از جنس آلومینیوم 2024محمدرضا خرمیکارشناسی ارشدفرهنگ دوست۱۳۹۶/۰۷/۰۵
تدوین سیستم یکپارچه طراحی سازه بال هواپیمای سبکسعید رستمیان تویه دروارکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۶/۰۷/۱۱
تحلیل هم‌هندسه‌ی تطبیقی در مسائل تماس کشسان و ابرکشسانعماد بیدخوریدکتری(PhD)حسنی۱۳۹۶/۰۷/۲۰
تحلیل رفتار کششی و خستگی اتصال جوش مقاومت نقطه‌ای و هیبریدی در فولاد دوفازی فریت - مارتنزیتحمیدرضا قنبریکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۶/۰۷/۲۵
بررسی آزمایشگاهی تغییرات عملکرد موتور و آلاینده دوده با افزودن گاز طبیعی در موتور دیزل تزریق غیرمستقیم مجهز به بازخورانیغلامرضا گوجه حصاریکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۶/۰۸/۱۰
تحلیل ترموالاستیسیته سه بعدی استاتیکی و دینامیکی ورق های ضخیم مدرج تابعی متوازی الاضلاع شکل با خواص چند جهته روی بستر الاستیک تحت بارگذاری حرارتی و مکانیکی به روش GDQمهدی آدینهدکتری(PhD)کدخدایان۱۳۹۶/۰۸/۱۰
پایداری دینامیکی تیرهای مرکب چندلایه‌ی شکاف دار تحت اثر نیروی دنبال کنندهحامد علی دوستدکتری(PhD)رضائی پژند۱۳۹۶/۰۸/۱۱
بررسی عددی دارو رسانی با استفاده از میدان مغناطیسی در شریان کرونری، قوس آئورت و رگ خمیده 90 درجهحمید سوداگرابردهکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۶/۰۹/۰۸
تحلیل عددی پدیده اسپالینگ دندانه چرخدنده ساده با استفاده از نتایج تجربی رشد ترکحسن حیرانیدکتری(PhD)فرهنگ دوست۱۳۹۶/۰۹/۰۹
بررسی تجربی و عددی اثر تغییر سیال خنک‌کننده بر عملکرد یک سیستم فتوولتاییک حرارتیمحمد حسین زادهکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۶/۰۹/۱۱
تحلیل عددی پایدار کردن شعله‌های پیش آمیخته با استفاده از روش‌های چرخش داخلی، چرخش خارجی و شمعکحمید کاوریکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۶/۰۹/۱۸
تحلیل برخورد پرنده با پوسته های آلومینیوم و آلومینیوم تقویت ‌شده با کامپوزیت به‌روش SPH-FE در نرم افزار LS-DYNAمشکات صالحی تبارکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۶/۰۹/۱۹
مطالعه آزمایشگاهی اثر افزودن نانوذرات برویژگی های احتراقی و تولید آلاینده های سوخت مایعزهره شمسدکتری(PhD)مقیمان۱۳۹۶/۰۹/۳۰
بررسی تجربی اثر استفاده از نانوذرات در روانکار مورد استفاده در فرآیند کشش عمیق در فولاد SS304حسین رضائیکارشناسی ارشدکدخدایان۱۳۹۶/۱۰/۰۵
بررسی عددی سه‌بعدی اثر نانوسیالات و مواد تغییر فاز دهنده بر سیستم‌های فتوولتاییک حرارتیاحمدعیسی عبود الموسویکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۶/۱۰/۰۵
مطالعه تحلیلی همرفت اجباری انتقال گرما و پدیده‌های جریان ناشی از کره چرخان با سرعت ثابت در محیط متخلخلسجاد صفرزادهکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۶/۱۰/۰۶
تحلیل عددی سه‌بعدی بر همکنش جامد-سیال در حضور سطح آزاد با استفاده از روش کسر حجمی سیالعقیل ایرانمنشدکتری(PhD)پسندیده فرد۱۳۹۶/۱۰/۱۴
بررسی تجربی اثر تغییر مقطع ریز مجرا بر پارامتر های پدیده الکترووتینگ بر روی دی الکتریکمهرداد شکوهیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۶/۱۰/۱۶
ساخت وآزمون پروازی هواپیمای مدل با ایرفویل ناکا2412 اصلاح شده و مجهز به سنسورهای پایش آلودگی هواغلامعلی مخبریکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۶/۱۰/۲۰
بررسی تجربی اثر تعداد دور لوله‌ها و نانو سیال اکسید روی بر روی انتقال حرارت لوله‌های حرارتی نوسانیمیثم کله ماتکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۶/۱۰/۲۵
شبیه سازی عددی سه بعدی فرآیند پخت مواد مرکب با استفاده از روش محورهای مختصات عمومیسیدمرتضی نقوی ریابیکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۶/۱۰/۲۸
طراحی،‎ ‎بهینه سازی و شبیه سازی بالک انتهایی پرتابه هدایت پذیر مادون ‏صوت با استفاده از روش طراحی آزمایش هاعبدالله اسماعیلکارشناسی ارشدعجم۱۳۹۶/۱۱/۰۱
طراحی دستگاه قابل حمل برای کاهش لرزش دست به شیوه غیر تهاجمی با دو روش کنترل فعال و غیرفعالمهدی عباسیکارشناسی ارشدافشارفرد۱۳۹۶/۱۱/۱۰
مدل‎سازی میرایی، تحلیل دینامیکی و طراحی کنترلر برای یک میکرومحرک پیچشی دو محورهسیده مژده خادم باشیکارشناسی ارشدمعین فرد۱۳۹۶/۱۱/۲۳
بررسی تجربی و عددی استحصال انرژی از جاذب دینامیکی ارتعاشات با سفتی متغیر و تأثیر آن بر ارتعاشات سازه اصلیهومن ذکاکارشناسی ارشدافشارفرد۱۳۹۶/۱۱/۲۴
بررسی تأثیر برجستگی‌های سطح سنبه، ورق گیر و فلنج در بهبود شکل‌پذیری و کاهش انرژی تغییرشکل در فرآیند کشش عمیقصدرا رنجبرانکارشناسی ارشدکدخدایان۱۳۹۶/۱۱/۲۵
بررسی تأثیر نحوه متوسط گیری شعاع قطرات و اصلاح آن جهت بهبود میزان فاز مایع تولیدشده در مدلسازی جریان چگالشی بخارآبحسین ایاب کوشک گذرکارشناسی ارشدمه پیکر۱۳۹۶/۱۱/۲۸
بررسی پدیده‌ی رچتینگ در دیسک دوار تحت چرخش‌های مکرر توسط مدل خزشی شبه‌نورتونیسیدعلی رضویکارشناسی ارشداختراعی طوسی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بررسی عددی دو بعدی جریان و انتقال حرارت نانوسیال داخل کانال پره دار با استفاده از مدل دوفازی اولری - لاگرانژیبیژن درباریکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بررسی عددی و آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی پایدار سیال اتیلن گلیکول ناشی از بر خورد جت آرام سیال روی سطح شیبدار بر حسب دبی حجمی و قطر جتحسن عباسیکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۶/۱۱/۲۹
تحلیل آنالیز هوموتوپی جریان جابجایی طبیعی سیال غیر قابل تراکم در اطراف یک مخروط درون محیط متخلخلبهنام اکملیکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
تحلیل شبه‌خزشی پدیده‌ی رچتینگ در مخزن استوانه‌ای جدارضخیم تحت بار متناوب فشاریجواد شاملو منتظر مقدمکارشناسی ارشداختراعی طوسی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
توسعه یک الگوریتم فشار مبنا برای جریان مافوق صوتعلیرضا جیریائی شراهیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۶/۱۱/۲۹
مدلسازی و تحلیل اگزرژی پیشرفته سیکل توربین گازی با سیستم Vodoley به منظور حذف بازگشت‌ناپذیری‌های ممکنمهدی یوسفیکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بررسی اثر هندسه کانال و خواص سطحی ناهمگن بر اختلاط جریان الکترواسموتیک به روش شبکه بولتزمنیاسر بساطیکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بررسی تاثیر الگوی پاشش سوخت برپارامترهای عملکردی در موتورهای تنفس طبیعی اشتعال جرقه ای با بکارگیری AVL-FIREمهدی ترکمنیکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بررسی و مدلسازی ساختار و رفتار مکانیکی رشته نانولوله‌های کربنی با استفاده از روش مکانیک ساختاریداود اسدالهیکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بهینه سازی توپولوژی برای کمینه‌سازی جرم سازه با در نظر گرفتن قیدهای تنش و خستگیحبیب صفارنجیبکارشناسی ارشدحسنی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بهینه‌سازی عددی فرآیند پخت کاشی و سرامیک در کوره شرکت پردیس سرام پاژسیدجواد جلال زادهکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
تحلیل اگزرژی جریان دوفازی در یک نازل لاوال همراه با شوک آیرودینامیکیروح اله ولایتیکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۶/۱۱/۳۰
تحلیل جریان رقیق شده در هندسه های میکرو/ نانو یک بعدی و دو بعدی با روش فوکرپلانکوحید رضاپورجاغرقکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
تحلیل سه بعدی غیرخطی مادی و هندسی پانل های ضخیم تخت مدرج تابعیحسن ظفرمنددکتری(PhD)کدخدایان۱۳۹۶/۱۱/۳۰
شبیه سازی آزمایش سقوط سازه بالگرداحسان حمیدزادهکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۶/۱۱/۳۰
طراحی، ساخت و کنترل دستگاه آزمون بارگذاری دینامیکی سیم‌پیچ صداجواد صافحیاندکتری(PhD)اکبری۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بررسی انتقال حرارت اجباری و تابشی در کانال با مانع متخلخل به روش عددی لتیس بولتزمنیوسف کاظمیانکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۶/۱۲/۲۰
مطالعه تحلیلی و عددی اکسیژن رسانی به بافت در تراشه ی آزمایشگاهینفیسه جمعه زاده خیبریکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۶/۱۲/۲۱
شبیه‌سازی عددی جریان ناپایای سه‌بعدی آشفته حول پرتابه‌های گذرصوتی تفنگ بادی به‌منظور بهبود عملکرد پرتابهسیدعرفان سلیمی پوردکتری(PhD)تیمورتاش۱۳۹۶/۱۲/۲۴
تحلیل عددی استحکام مکانیکی پلاک های قفل شونده فشاری ارتوپدیسید صائن الدین مهاجرزادهکارشناسی ارشدفرهنگ دوست۱۳۹۷/۰۱/۱۵
تحلیل عددی انتقال حرارت عایق وکیوم پرلیت جهت کاربرد در مخازن کرایوجنیکعلیرضا علویکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۷/۰۱/۱۶
مدلسازی یک و دو فاز همرفت طبیعی درون یک محفظه به روش شبکه بولتزمنجعفرعلی مهدی الکشیشدکتری(PhD)ابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۷/۰۱/۲۲
کنترل امپدانس ربات فیزیوتراپ با استفاده از سیگنال‌های زیستی(EMG)وهاب خوشدلدکتری(PhD)اکبرزاده توتونچی۱۳۹۷/۰۱/۲۳
بررسی خواص نانولوله ها، گرافن و نانوکامپوزیت زمینه پلیمری با استفاده از روش همگن سازی و تئوری الاستیسیته تنش-کوپل بهبودیافتهسبحان صفریان فیض آبادیدکتری(PhD)طهانی۱۳۹۷/۰۲/۰۶
تحلیل سه‌بعدی ارتعاشات آزاد سازه‌های هدفمند کامپوزیتی تقویت‌شده با آلیاژهای حافظه‌دار با استفاده از روش بدون شبکه محلی پتروف-گلرکینفواد نظریدکتری(PhD)ابوالبشری۱۳۹۷/۰۲/۲۷
شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت ترکیبی یک سیال تراکم ناپذیر بین دو کره چرخان با سرعت زاویه ای تابع زمان و خارج از مرکزی و مقایسه نتایج با نتایج کد نویسی شده قبلیحسین ماضی حمد حمدکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۷/۰۳/۱۰
شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت ترکیبی یک نانو سیال تراکم ناپذیر بین دو کره چرخان با سرعت زاویه ای تابع زمان و خارج از مرکزیمثنی محمدعلی فاضل الفتلاویکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۷/۰۳/۱۰
تحلیل اگزرژی سیستم گرمایشی هواگرم آپارتمانی با بازیافت انرژی هوای تعویض شده و گازهای دودکش و بررسی تاثیر نسبت هم ارزیمجید ظریف صباغ نیاکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۷/۰۳/۲۰
بررسی آزمایشگاهی و تحلیل اگزرژی چرخه سرمایش جذب سطحیمحمد شریف زادهدکتری(PhD)قاضی خانی۱۳۹۷/۰۳/۲۷
بررسی آزمایشگاهی و عددی تحریک قطرات در ریزمجراها توسط پدیده الکترووتینگسجاد پویاندکتری(PhD)پسندیده فرد۱۳۹۷/۰۴/۱۲
بررسی تجربی تأثیر حجم مایع منبع و شکل الکترود بر ریزقطره جداشده در پدیده الکترووتینگمحمد خورسند احمدیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۷/۰۴/۱۶
کنترل ارتعاشات chatter برای ارتقاء پایداری در فرآیند تراشکاری داخلی عمیقمحسن فلاحدکتری(PhD)معتکف ایمانی۱۳۹۷/۰۴/۲۶
اعمال رهیافت آشفتگی شبیه سازی گردابه های بزرگ در یک الگوریتم فشار مبنای دوبعدی برای تحلیل جریان روی یک استوانه ی مربعیبنیامین نارنجانیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۷/۰۴/۲۷
شبیه‌سازی و مقایسه تاثیر گوگرد بر آلاینده‌های سه سوخت گاز، مایع و جامد در داخل کوره صنعتیعلی کاظم جاسمکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۷/۰۴/۲۸
تاثیر نسبت هم ارزی سوخت به هوا بر راندمان قانون اول و دوم ترمودینامیک بویلر و تاثیر آن بر اگزرژی خروجی از دودکشفراس لطیف حسانی مهاوشکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۷/۰۴/۳۰
بررسی تحلیلی و تجربی انتقال صوت در پوسته های استوانه ای با مواد جاذب صوتپوریا اولیازادهدکتری(PhD)فرشیدیان فر۱۳۹۷/۰۵/۰۲
بررسی آزمایشگاهی تاثیر منبع گرمایی بالایی و پارامترهای ارتفاع و نسبت توان بالا به پایین محفظه ی پخت در اجاق خورشیدی پخت نانمحمود توکلی فریمانیکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۷/۰۵/۰۳
بررسی عددی تاثیر مدل تعیین خواص فیزیکی برای پیش‏بینی اندازه نانوذرات در فرایند ضد حلال فوق بحرانیصادق مهاجریکارشناسی ارشدعجم۱۳۹۷/۰۵/۰۷
بهینه‌سازی چندهدفه‌ی ربات موازی 6-PUS بر مبنای شاخص‌های سینماتیکی و دینامیکیسید نادر نبویدکتری(PhD)اکبرزاده توتونچی۱۳۹۷/۰۵/۱۱
مطالعه آزمایشگاهی اثر افزودن نانوذرات اکسیدکبالت و اکسیدمنگنز به مخلوط سوخت بیودیزل-دیزل بر کاهش NOx کاتالیست انتخابی اوره و عملکرد موتور- ژنراتور سرعت ثابت در زمان بهینه پاشش سوختمینا مهرگاندکتری(PhD)مقیمان۱۳۹۷/۰۵/۱۳
شبیه سازی محیط متخلخل در میکروکانالها با مدل غبار گاز با استفاده از روش DSMCمحمدحسن احمدیانکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۷/۰۵/۱۴
شبیه سازی دو بعدی ذوب ماده خالص در محفظه بسته با در نظر گرفتن جابجایی آزاد به روش شبکه بولتزمنمجید شیبانیکارشناسی ارشدعجم۱۳۹۷/۰۵/۲۵
تحلیل موجک حل ناپایای پدیده‌ی کاویتاسیون حول کره به روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگآرمان کلاهانکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۷/۰۶/۱۴
جریان رادیومتریک در کانال‌ها با شرط مرزی متناوب: فیزیک جریان سیال، تأثیر هندسه، جداسازی مخلوط دوتایی گازعلی لطفیانکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۷/۰۶/۱۴
مدل سازی انتقال حرارت جوششی در ناحیه سکون جریان تراکم ناپذیر لزج روی صفحه تختمحمدرضا محققدکتری(PhD)برادران رحیمی۱۳۹۷/۰۶/۱۷
شبیه سازی دوبعدی جریان گاز رقیق در محیط متخلخل در کانال‌ها با استفاده از روش شبیه سازی مستقیم مونت-کارلووحید شریعتی سرچشمهکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۷/۰۶/۱۸
شبیه‌سازی تجربی سازوکار بالزنی مرغ دریایی در پرواز رو به جلوبهزاد فروزی فشالمیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۷/۰۶/۱۹
مطالعه عددی تأثیر دیواره‌های کاتالیزوری بر احتراق پیش آمیخته هیدروژن – هوا در یک میکرو‌ محفظه احتراق صفحه‌ایمحسن شیبانیکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۷/۰۶/۲۵
مطالعه‌ای بر برداشت انرژی از امواج دریا مبتنی بر مبدل پیزوالکتریکی با استفاده از بویه آب‌‌وهواشناسی و موج‌‌شکنسیده فاطمه نبویکارشناسی ارشدفرشیدیان فر۱۳۹۷/۰۶/۲۶
بررسی آزمایشگاهی اثر نانوسیال گرافین با درصدهای مختلف بر بازده حرارتی و تحلیل اگزرژی کالکتورهای صفحه تخت خورشیدینزار علی عبود التمیمیکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۷/۰۶/۲۷
اگزواسکلتون پایین تنه مجهز به عملگر الاستیک سریرحمان اردکانیانکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
اندازه گیری و مدلسازی خطاهای هندسی میز دورانی در فرز CNC چهار محورحمید نوروزی داینیکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی اثر سپرحرارتی استوانه‌ای بر افزایش توان حرارتی ظروف استوانه‌ای حاوی آبفرید امیدوارکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی اثر مساحت ورودی و خروجی مجرای مکش در پایداری یک ورودی هوای فراصوتی با استفاده از تحلیل داده‌های تجربیمنا محمدی نیشابوریکارشناسی ارشدسپاهی یونسی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر تیغه چرخاننده جریان در مجاورت دیواره بر انتقال حرارت و افت فشار در لوله مبدل حرارتینوید مقدس زاده بزازکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی تئوری و تجربی کالیبراسیون ربات سری شش درجه آزادی بر اساس پارامترهای هندسی و غیرهندسی رباتصادق بسیطیکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی تجربی تاثیر پارامترهای هندسی لوله های مشبک بر کاهش نوفه جریان گاز عبوری از آنعباس قاسمی نسبکارشناسی ارشدعجم۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی عددی اثر خنک سازی تراشه های الکترونیکی به کمک جریان سیال و ماده تغییر فاز دهندهاسعد زاهد احمدکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی عددی اثر خواص ترموفیزیکی جنس بدنه مبدل گرمایی صفحه-تخت و اثر افزودن ذرات فلزی به بستر بر عملکرد سیکل‌های تبرید جذب سطحیمیثم خطیبیکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی عددی اثرات هندسه‌ی کانوله بر هیدرولیک جریان خونسروش انتظاریکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی عددی چگالش در حضور گازهای غیرقابل چگالش در کانال سه‌بعدی همگراحمید شمس آبادیکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بهینه‌سازی همزمان موقعیت قیدها و پارامترهای تنظیمی جوشکاری TIG در پیش‌بینی پدیده‌ی اعوجاج ورق‌های فولادیمحمدمهدی تفرجدکتری(PhD)کلاهان۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تاثیر فشار بخار در بویلر از فشار کمتر از فشار بحرانی تا فوق بحرانی بر راندمان قانون اول و دوم ترمودینامیک بویلرعلاوی شاکر حسن العامریکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تجزیه و تحلیل داده های تجربی به منظور بررسی اثر نوع مکش لایه ی مرزی (متخلخل یا شکافی) بر روی عملکرد و پایداری یک ورودی هوای فراصوتیسیدرضا معادیکارشناسی ارشدسپاهی یونسی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تحلیل دوبعدی اثر چرخش و میدان مغناطیسی بر فرایند همزمان نفوذ و ترموالاستیسیته با استفاده از تئوری‌ غیر کلاسیک به روش تحلیلیجواد فرجادی بجستانیکارشناسی ارشدابوالبشری۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تحلیل عددی و بهینه سازی عملکرد ریزمخلوط گر فعال با متحرک ریزپمپ لزجتی به روش شبکه بولتزمنحجت خزیمه نژاددکتری(PhD)نیازمند۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شبیه سازی جریان همراه با کاویتاسیون ابری روی هیدروفویل انحنادار سه بعدی NACA16012 با استفاده از روش نسبت حجمی سیال(VOF) و رهیافت آشفتگی LES با استفاده از نرم افزار اپن فم (OpenFOAM)ابوالفضل موحدیانکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شبیه سازی عددی تولید موج سونامی و اندرکنش آن با موج‌شکن‌های ثابت مغروق با استفاده از روش کسر حجمی سیالمحمدجواد زارعیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شبیه‌سازی جوشش جریانی مادون سرد نانوسیالات به کمک مدل RPIمهسا بابائیکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شبیه‌سازی عددی اثر موجدار کردن بر ε-NTU در مبدل حرارتی دو لوله‌ای در جریان آشفتهایمان باشتنیکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
طراحی، ساخت و بررسی عملکرد میکروکانال مارپیچ با سطح مقطع های متفاوت در جداسازی ذرات خونالهه سادات علویکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مدل‌سازی تحلیلی اثر دیواره بر واکنش هیدروژن-هوا در ریزکانالفاطمه احمدی فورگکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مدل‌سازی عددی دو بعدی کروی و تعیین دما در بافت سرطانی تحت تابش لیزر با استفاده از مدل غیر فوریه‌ایعلیرضا خسروی رادکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مطالعه تجربی و بررسی عددی عملکرد حرارتی جریان آرام نانوسیال آب/Al2O3 در لوله های سینوسی تابدارامیر فیض آبادیکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مطالعه عددی اثر کانال همگرا-واگرا بر عملکرد توربین بادی محور افقیخسرو حسین آبادیکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مطالعه عددی پارامترهای احتراق شعله غیر پیش آمیخته متان-هیدروژن/هوا به کمک میکروجت مرکزی هوامرتضی سعادتیکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تحلیل و بررسی روی پارامترهای اثرگـــذار در دقت ربات های موازیامیر رضائیدکتری(PhD)اکبرزاده توتونچی۱۳۹۷/۰۷/۰۴
مطالعه عددی اثر تغییر موقعیت خروجی نازل و زاویه همگرایی دیفیوزر روی بازده اجکتور بهره‌برداری نیروگاه بخاری طوسمحمدرضا محرریکارشناسی ارشدعجم۱۳۹۷/۰۷/۰۴
مطالعه تحلیلی همرفت اجباری انتقال گرما و پدیده های جریان ناشی از کره چرخان با سرعت ثابت در محیط نانو سیالعلیرضا خادهکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۷/۰۷/۱۱
بررسی تاثیر پروفیل بادکردگی بر روی خواص مواد لوله ای به روش انرژیمحمد سالارخانیکارشناسی ارشدجامی الاحمدی۱۳۹۷/۰۷/۱۸
تحلیل رفتار رچتینگ موضعی و کلی نمونه های دارای گشودگی از جنس فولاد CK45کمال کلاسنگیانیدکتری(PhD)شریعتی۱۳۹۷/۰۷/۱۹
کنترل فعال ارتعاشات ابزار داخل‌تراش با استفاده از عملگر VCAپوریا نعیمی امینیدکتری(PhD)معتکف ایمانی۱۳۹۷/۰۷/۱۹
به‌کارگیری توابع آماری در اصلاح مدل حرارتی و بهینه سازی فرآیند جوشکاری لیزر پالسی ورق های نازک فولاد زنگ نزن 316L به کمک الگوریتم های فرا ابتکاریامیر ترابیدکتری(PhD)کلاهان۱۳۹۷/۰۷/۲۶
بررسی اثر یخ بر روی خصوصیات آیرودینامیکی ایرفویل ناکا 3415 به روش طراحی آزمایش‌هااحمد توفیق عطوان العبادیکارشناسی ارشدعجم۱۳۹۷/۰۸/۰۵
طراحی و بهینه سازی محفظه احتراق تجمعی جانبی در یک وسیله پرنده با ورودی های هوای جانبیامیر تک زارعکارشناسی ارشدسپاهی یونسی۱۳۹۷/۰۸/۰۷
مدل‌سازی و تحلیل دینامیکی غیرخطی اتصالات فلنجیفرهاد میثمیدکتری(PhD)معاونیان۱۳۹۷/۰۸/۱۰
ساخت بهینه صفحات نانوکامپوزیتی گرافن-اپوکسی، تعیین خواص مکانیکی و تحلیل تجربی رفتار ارتعاشی آن‌هاکاظم کریمیکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۷/۰۸/۱۲
شبیه سازی و تحلیل جوشکاری اصطکاکی اختلاطی آلومینیوم و تأثیر متغیرهای فرآیند و هندسه ابزار بر جریان موادمحمدرضا اجنوردیدکتری(PhD)کلاهان۱۳۹۷/۰۸/۲۴
بررسی تجربی بالچه (فلپ) بدون لولا بر آیرودینامیک یک بال با لبه حمله سینوسییوسف صایغکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۷/۰۸/۲۶
بررسی تجربی پارامترهای موثر ظرف غذا در اجاق خورشیدی سهموی و بهینه سازی آنعلی ایرانیکارشناسی ارشدماموریان۱۳۹۷/۰۹/۱۹
حل تحلیلی اتصالات چسبی در لوله های کامپوزیتی با استفاده از تئوری‌ لایه ایمحمود معروفیکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۷/۰۹/۱۹
بررسی آزمایشگاهی بازده حرارتی و بازده اگزرژی آبگرمکن صفحه تخت خورشیدی با افزودن نانوسیال گرافین و اکسید منیزیم در سیال پایه آبعلی عبدالله عباس بیعیکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۷/۰۹/۲۷
بررسی عددی تحریک قطرات و ادغام آنها در ریزمجرا با هندسه تی شکل توسط پدیده الکترووتینگآرش مسعودیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۷/۰۹/۲۷
بررسی عددی و تجربی اثرتغییرات ابعاد سطح مقطع بر اختلاط در میکرومیکسرهای مارپیچ ذوزنقه‌ایامید روحیکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۷/۰۹/۲۹
تحلیل کمانش نانو ورق هوشمند تحت بارگذاری درون صفحه ای براساس تئوری‌های تغییرشکل برشی و عمودی و الاستیسیته غیرمحلیمرتضی قاسمی شیریدکتری(PhD)جامی الاحمدی۱۳۹۷/۰۹/۲۹
مطالعه عددی و بهینه‌سازی مشخصه‌های حرارتی بر انتقال گرما و تولید انتروپی نانوسیال هیبریدی گرافن پلاتینیوم در جریان پایا، آرام با شار ثابت در یک میکروکانال حلقوی پره‌داررئوف خسرویکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۷/۱۰/۱۱
بررسی عددی اثرات زاویه مخروطی صفحه پره‌ها بر عملکرد آیرودینامیکی توربین بادی محور افقیغانم محمدحاجم الزیادیکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۷/۱۰/۲۲
شبیه سازی پروفیل سطح حاصل از فرآیند داخل تراشی به وسیله ی گردآوری سیگنال ارتعاشی و مدل هندسه ی ابزارعلی پردلکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۷/۱۱/۰۱
شبیه سازی و مطالعه عددی عملکرد حرارتی-سیالاتی یک پره حرارتی با استفاده از مولد گردابه‌ای مثلثی در مجاورت لولهعلی عباس طعان الجنابیکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۷/۱۱/۰۴
بررسی آزمایشگاهی انتقال حرارت نانوسیال مغناطیسی در لوله تحت تاثیر میدان مغناطیسی و شار حرارتی پله ایاباذر آبادهدکتری(PhD)پسندیده فرد۱۳۹۷/۱۱/۰۶
بررسی عددی جریان شعاعی پایا و انتقال حرارت بر روی بلوک استوانه ای دما ثابت، ناشی از جت برخوردی محصور شدهپیمان اکبری کلاهی طوسیکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۷/۱۱/۰۷
تحلیل اثر دما بر ارتعاش تیر کامپوزیتی-هیبریدی بر اساس نظریه های لایه ای و تغییر شکل بزرگیحیی بیاتدکتری(PhD)اختراعی طوسی۱۳۹۷/۱۱/۰۷
تحلیل ارتعاشات آزاد نانولوله‌های کربنی با اتصال ناهم‌قطر با روش مکانیک محیط پیوستهمصطفی محمدیاندکتری(PhD)ابوالبشری۱۳۹۷/۱۱/۰۷
شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت جت شناور عمودی در محیط لایه ای گرماییعدی عبدعون سالم العامریکارشناسی ارشدعجم۱۳۹۷/۱۱/۰۷
بررسی عددی اثر پارامترهای پخش کننده هوا در یک ستون مایعرؤیا جمشیدیان لائینکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۷/۱۱/۱۰
اثرات استفاده از سوخت هیدروژن وگاز طبیعی بر عملکرد حرارتی نیروگاه توربین گاز بر مبنای تحلیل اگزرژیمصطفی عبدالرحیم محمدحسن البغدادیکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۷/۱۱/۱۱
شبیه‌سازی عددی و بهبود سیستم سرمایش یک مرکزداده اداری در بغداد با کمک نرم افزار 6sigmaDCفرقان باسم محمد الموسویکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۷/۱۱/۱۵
بررسی آزمایشگاهی اثر زبری سطح بر روی اندازه و شکل پرش های هیدرولیکی دایروی و چندضلعیاحسان سوختانلودکتری(PhD)تیمورتاش۱۳۹۷/۱۱/۲۵
پیاده‌سازی الگوریتم‌های میان‌یابی بلادرنگ با تغییرات پیوسته سرعت پیشروی در ماشین‌کاری سریع گوشه‌هااحسان مجیری طهرانیکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۷/۱۱/۲۷
اجرای خان‌کشی بر روی سیستم سرووهیدرولیک و بررسی تأثیر سرعت برشی و کیفیت سطحمهدی صادقی بجستانیکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی آزمایشگاهی اثر نانوسیال سیلیکون‌کاربید در سامانه‌ی فتوولتاییک حرارتی با دنبال کننده‌ی خورشیدی بر بازده انرژی و اگزرژیامین طاهریکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی اثر پس‌زنی بر تنش‌های تماسی و خمشی یک جفت چرخ‌دنده مارپیچ استانداردسیّده مهدیّه محمّدیکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی عددی آثار میدان مغناطیسی متغیر در جهت شعاع و انتقال حرارت ترکیبی در اطراف یک سیلندر چرخان سه بعدی واقع در محیط متخلخل با استفاده ازمدل برینکمان-فرکهایمرمرضیه ضمائمی فردکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی و بهینهسازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی با در نظر گرفتن نرخ خوردگی ابزار، زمان ماشینکاری و صافی سطح بر روی فولاد AISI H13میثم بیت الامانیکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بهینه سازی ایرفویل های تغییرشکل پذیر بر مبنای NACA 0015 به روش شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیکامیرحسین فردیکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تحلیل آزمایشگاهی و مقایسه فنی و اقتصادی نانو سیال های MWCNT و MgO و گرافین در یک کلکتور خورشیدیهدیر مظفر فلیح الشحمانیکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تحلیل انرژی به صورت گذرا در سیستم ذخیره گرمای خورشید در مواد تغییر فاز دهنده برای گرمایش ساختمانرضا بهشادفرکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تخمین موقعیت نقاط تزریق نانوذرات و میزان تلفات مخصوص در هایپرترمیای مغناطیسی در دستگاه مختصات عمومیعادل رضائی رنجبرکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شبیه‌سازی عددی استفاده از انرژی زمین‌گرمایی توسط کانال‌های هوای داخل زمین برای گرمایش ساختمانحامد سروشکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۷/۱۱/۳۰
طراحی، ساخت و بررسی آزمایشگاهی اجاق خورشیدی سهمی غیر مستقیم و تحلیل آن از دیدگاه انرژی و اگزرژیعلی احمدیان یزدیکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
طراحی، ساخت و بررسی آزمایشگاهی عملکرد میکروپمپ و میکروشیر دیافراگمی با سطح مقاطع مستطیل و نیم‌بیضیامیرحسام بانژادکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۷/۱۱/۳۰
مدل سازی پدیده رشد در سلول بافت نرم، سیستم عضلانی-اسکلتی همسترینگسعید جوادیکارشناسی ارشدجامی الاحمدی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
مطالعه تجربی خنک‌کاری یک قطعه الکترونیکی توسط چاه حرارتی به کمک جریان سیال آب خالص و نانوسیال سیلیکون کاربیدمحمدباقر محمدزادهکارشناسی ارشدعجم۱۳۹۷/۱۱/۳۰
مطالعه عددی تاثیر آرایش چندگانه مواد تغییرفازدهنده (Multi-PCM) و پارامترهای هندسی بر عملکرد سرمایشی ‌سامانه ذخیره‌سازی انرژی در ساختمان با استفاده از دو روش ظرفیت گرمایی موثر و آنتالپی-تخلخلمهدی لگزیانکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شناسایی و تشخیص عیوب بر مبنای مدل و رفتار دینامیکی با استفاده از روش های هوش محاسباتی اعمال شده بر روی سیستم تعلیق خودرومهدی شهابدکتری(PhD)معاونیان۱۳۹۷/۱۲/۰۹
بررسی تاثیر کوپلینگ مودال بر آشوب در ارتعاشات ناشی از اصطکاک دیسک ترمز خودروزهرا صبوربنائیکارشناسی ارشدفرشیدیان فر۱۳۹۷/۱۲/۱۴
ارزیابی مدل زیرشبکه ای AMD در تحلیل جریان های تک فازی و دوفازی همراه با کاویتاسیونامیر پویان ظهیریدکتری(PhD)روحی گل خطمی۱۳۹۷/۱۲/۱۶
بررسی تجربی تأثیر اضافه‌بار روی نرخ رشد ترک خستگی و جوانه‌زنی در آلیاژ AM60 منیزیمسینا عباس زاده هاشمیکارشناسی ارشدفرهنگ دوست۱۳۹۷/۱۲/۲۰
مدلسازی و تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه بخار بندرعباس با در نظر گرفتن پیش گرمایش هیبریدی به کمک انرژی خورشیدیمصطفی زارعی کریانیکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۷/۱۲/۲۱
بررسی تجربی اثر مواد تغییر فاز دهنده در عملکرد اجاق سهموی خورشیدی غیر مستقیم از دیدگاه انرژی و اگزرژیصالح علیزاده مؤمنکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۷/۱۲/۲۳
بررسی تجربی اثر نانوسیال اکسیدهای فلزی و غیرفلزی در بهبود عملکرد اجاق خورشیدی غیر مستقیم از دیدگاه انرژی و اگزرژیرضا صادقی رادکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۷/۱۲/۲۳
بررسی اثر افزودن نانو لوله و گرافن بر استحکام برشی باقی مانده اتصالات چسبی فلزی از جنس فولاد 304حسن ناجی مهرکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۸/۰۱/۲۶
تجزیه و تحلیل داده های تجربی به منظور بررسی اثر مساحت دهانه ورودی مجرای مکش بر روی عملکرد یک ورودی هوای فراصوتیمحمدعلی ملجائیکارشناسی ارشدسپاهی یونسی۱۳۹۸/۰۲/۱۱
بررسی عددی تاثیر ایجاد چرخش هوا درون سیلندر بر کیفیت اختلاط سوخت و هوا، پارامترهای احتراق و آلاینده ها در موتور دیزل پاشش مستقیمسعید رحمانیان جابوزکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۸/۰۲/۱۷
بررسی تجربی و عددی میراگر فعال ضربه‌ای با استحصال‌گر هیبریدیاحمد سعادتی نسبکارشناسی ارشدافشارفرد۱۳۹۸/۰۳/۱۲
تجزیه و تحلیل فرآیند خشک کردن مواد غذایی به شیوه ی همرفت با استفاده از روش های آزمایشگاهی و شبکه ی بولتزمنحسین مجدی عبداله آباددکتری(PhD)ابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۸/۰۴/۰۱
بهینه سازی و بررسی آزمایشگاهی اثر افزودن نانوسیال اکسید آهن با کسر جرمی 1% تحت تاثیر میدان مغناطیسی ثابت بر ضریب انتقال حرارت جابجایی و افت فشار جریان در یک لوله مارپیچ با دمای دیواره ثابتمجید محمدیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۸/۰۴/۰۹
بهینه سازی برداشت انرژی از یک سیستم چندجسمی با تیرهای جفت شده، تحت اثر تحریک تصادفیحمیدرضا معصومیکارشناسی ارشدمعین فرد۱۳۹۸/۰۴/۱۰
طراحی و ساخت نانوفیبر به روش الکترواسپینینگ جهت دارورسانی به تاندونمهدیه علی محمدیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۸/۰۴/۱۵
تحلیل عددی جریان آشفته ی شتاب دار آب بر روی صفحه ی تخت در حالت گرادیان فشار صفر و غیر صفرمهرنوش خرقانیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۸/۰۴/۱۸
تحلیل عددی جریان آشفته همراه با کاویتاسیون اولیه و ابری بر روی مقاطع هیدرودینامیکی مختلفمریم صابری نیاکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۸/۰۴/۱۹
مدل سازی و ساخت روتور پمپ های سه پیچیمحمدرسول ترک زادکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۸/۰۴/۲۵
تاثیر شیب باریک شوندگی بر استحکام و خرابی هسته در سازه ساندویچی فومی با رویه کامپوزیتیحمید بابائی کاشانیکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۸/۰۴/۲۶
تحلیل تجربی و عددی پدیده ی رچتینگ در لوله های دارای خم SS-304پیام بازخانه ءکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۸/۰۴/۲۹
پایدارسازی خودرو در معرض طوفان عرضی به کمک کنترل‌گرهای فعال زاویه‌ای چرخ هاو کاربرد روش تاگوچی و الگوریتم ژنتیکسینا صادقی نامقیکارشناسی ارشدمعاونیان۱۳۹۸/۰۵/۱۷
طراحی و ساخت مبدل انرژی موج با چرخش ژنراتورهای یک‌جهته و دوجهته و ارزیابی عددی مدل ساده شده آنعلی سنگتراشکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۸/۰۶/۰۳
ارزیابی عددی پلاک فشاری جدید و بررسی آن در ترمیم شکستگی استخوان تیبیاسیده عطیه حسینی فخرکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۸/۰۶/۱۳
شبیه سازی دقیق سطح حاصل از فرآیند داخل تراشی در محیط B-rep solid modeler ACISمحمد مهرابی نسبکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۸/۰۶/۱۳
بهینه‌سازی عملکرد تک سل پیل سوختی اکسید جامد با رفرمینگ داخلی گاز متان از طریق تحلیل آزمایشگاهیمصطفی فرنکدکتری(PhD)ابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۸/۰۶/۱۷
بررسی تجربی و تحلیل ترمودینامیکی اثر لوله‌های موجدار بر عملکرد مبدل گرمایی پوسته و لولهکامل میلانی شیرواندکتری(PhD)ماموریان۱۳۹۸/۰۶/۲۰
بررسی عددی و تجربی تعیین شرایط مناسب برای ضخامت بستر و شار حرارتی در دستگاه پخت نان مسطحمحمد عرب انصاریکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۸/۰۶/۲۰
مقایسة سه روش مدلسازی حرکت نوسانی بالواره، شامل پیچش، فرازوفرود و نوسان ترکیبیهانیه عظیمیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۸/۰۶/۲۵
بررسی عددی عملکرد توربین بادی نوع داریوس در بزرگراهصادق تودرباریکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۸/۰۶/۲۶
کنترل سیستم تعلیق فعال خودرو به روش یادگیری تقویتی فازیسیداحمد مدنی بجنوردیکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۸/۰۶/۲۶
بررسی تجربی و تحـلیل تاگوچی تاثیر غلظت، نوع نانوذره، جنس بستر و پایدارکننده بر مشخصــه های انجماد نانوسیالات برپایه خون، سوخت هواپیما و آبهدی اصلانیدکتری(PhD)مقیمان۱۳۹۸/۰۶/۲۷
شبیه‌سازی عددی اختلاط در ریزمخلوط‌گرهای الکتروکنتیک القاییمرتضی نظریکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
بررسی اثر منحنی‌های کف دست بر روی نیروهای واردشده به انگشتان دست مصنوعیسیدرضا کاشف تبریزیانکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
شبیه سازی سه بعدی عددی توربین دایروی لوسید و بررسی تغییر پارامترهای هیدروفویلبهنام دشتی محمودآبادیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۸/۰۶/۳۰
طراحی پروتز رباتیک اندام تحتانی با استفاده از بهینه‌سازی کامپیوتری سازه‌ای-دینامیکی-بیومکانیکیامید خانیکیکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
مطالعه ی ارتعاشات غیرخطی در ماژول های منعطف مورد استفاده در سیستم های موقعیت دهی دقیقسیده نفیسه رؤف سید نژادکارشناسی ارشدفرشیدیان فر۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بررسی پایداری آئروالاستیک تیر دوّار کامپوزیتی با مقطع ثابت به روش‌های ایزوژئومتریک و کاهش ابعاداسماعیل غفاریدکتری(PhD)رضائی پژند۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی تجربی جریان هوا پایین‌دست اجسام مثلثی و مربعی شکل به‌منظور استفاده در دبی سنج و زاویه‌سنج فرکانسیاحسان اردکانیکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی تحلیلی اثر اتلاف لزجت بر انتقال حرارت و تولید آنتروپی جریان لغزشی گاز در میکرولوله متخلخلمحمدرضا مالمیرکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی عددی اثر استفاده از نوار تابیده بر عملکرد سیستم‌های فتوولتائیک گرمایی از دیدگاه انرژی و اگزرژینبأ عبدالحسین کاظمکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی عددی دوبعدی رسوب‌گذاری الکتریکی نیکل در حضور جریان سیال نیکل-سولفاتمحمدامین شعفیکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
پیاده سازی استراتژی مسیر ابزار موازی بر روی سطوح تندیسی از نوع T-splineمحمد صادقی پورمرویکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تحلیل اگزرژی پیشرفته سیستم CCHP در بهینه سازی تک هدفه و چند هدفه با نرم افزار GAMSسینا احمدیکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تحلیل ایزوژئومتریک برای استحصال انرژی از ارتعاشات ناشی از نیروی پسای فشاری باد روی سازه درختیسهیل گازرانکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تحلیل تجربی و شبیه سازی عددی مکانیزم های آسیب ناشی از ضربه تگرگ در صفحه ساندویچی ساخته شده از موادمرکب و موادمرکب تقویت شده با نانوذراتشکوفه دولتیدکتری(PhD)شریعتی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شبیه سازی عددی جوشکاری لیزری دو فلز غیر مشابهعلیرضا اسمعیلیانکارشناسی ارشدعجم۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شبیه سازی و تحلیل اثر پارامترهای موثر در به کارگیری مواد تغییر فاز دهنده در ساختمان بر کاهش انرژی مصرفی سالانه با توجه به مدل آسایش حرارتی فنگرامیر اسکندری آزادکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شبیه‌سازی لتیس بولتزمن جریان گاز رقیق در رژیم لغزشی و گذرا در میکرو‌-‌نانوکانال پله‌ای همراه با دو زمان آسایشاحسان کمالی آهنگرکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
طراحی و بهینه‌سازی ربات اسکلت خارجی تحمل‌کننده وزن با دو درجه آزادی فعالعلیرضا مهاجرکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
عیب یابی تجهیزات دوار بر مبنای منطق فازی و SVMسپیده فقیه نیاترشیزیکارشناسی ارشدمعین فرد۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مدلسازی و تحلیل اگزرژی پیشرفته سیکل تولید همزمان توان، حرارت و آب شیرینمحمد وفاییکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مطالعه آزمایشگاهی تأثیر بازگردانی محصولات احتراق بر پارامترهای تشعشعی و انتشار NOx در کوره های مولد انرژی از گاز طبیعیایمان تقوائیکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مطالعه عددی و بهینه‌سازی مشخصه‌های حرارتی و سیالاتی و نرخ تولید انتروپی جریان سیال در چاه حرارتی با دیواره‌ی موجدارسعید ربیعیکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مطالعه و بهینه سازی عددی تأثیر ضخامت ناحیه متخلخل مجاور پره های یک میکروکانال چاه حرارتی استوانه ای بر مشخصه های حرارتی و جریانمحمد خاکیکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شبیه سازی عددی مولد گردابه دارای انحنا و سوراخ و بررسی تاثیر آن بر روی انتقال حرارت و میدان جریانرنا علی ناجی الجزائریکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۸/۰۷/۲۸
بررسی آزمایشگاهی اثر نانوسیال گرافین بر عملکرد سیستم ترکیبی شامل کالکتور خورشیدی و سیستم فتوولتاییک حرارتیمیلاد یوسفیکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۸/۰۸/۰۱
بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر نانو سیالات بر پایه‌ی کربن و وجود پره در کلکتور بر روی عملکرد سامانه فتوولتائیک حرارتیعمار علوان صیوان شاهیندکتری(PhD)کیانی فر۱۳۹۸/۰۸/۰۸
تاثیر چرخش و خروج از مرکزی لوله داخلی بر عملکرد یک مبدل دو لوله ای افقی با استفاده از نانوذرات مس درسیال پایه آبرضا صفری برجیکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۸/۰۸/۰۸
بررسی تجربی و عددی بهبود سیستم خنک کننده ترانسفورماتور روغنی با کمک نانوسیال پایه روغنی و تغییر پارامترهای هندسیلیلا رئیسیاندکتری(PhD)نیازمند۱۳۹۸/۰۸/۲۲
مطالعه‌ی تجربی تأثیر شکل الکترود منبع بر یکسان‌سازی حجم قطرات جداشده به روش الکترووتینگامید شکاری اشکذریکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۸/۰۹/۰۳
بررسی تجربی و عددی رفتار رچتینگ بر روی اتصالات زانویی خورده شده از جنس استیلابوالفضل مرادی آب باریکیکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۸/۰۹/۰۷
مقایسه عددی اطفاء حریق دو سیستم مه‌آب و اسپرینکلر برای شعله سوختهای گاز، مایع و جامد در محیط بستهحمیدرضا آرمینکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۸/۰۹/۱۰
بررسی آزمایشگاهی و عددی پرش هیدرولیکی دایروی روی صفحه‌های محدب و مقعراحمد صابریدکتری(PhD)مه پیکر۱۳۹۸/۰۹/۱۴
تحلیل ناپایداری کشیدگی وابسته به بُعد میکروتیرهای یک‌سرگیردار غوطه‌ور در سیال الکترولیت تحت تأثیر ضربه مکانیکیسیدمحمد موسویان خیرآبادیکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۸/۰۹/۱۶
شبیه سازی سه بعدی جریان بر روی پرتابه های دارای کاویتاتور زاویه دار به کمک روش های تئوری و عددیعلی ناوگیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۸/۰۹/۱۷
تحلیل ایزوژئومتریک استاتیکی و ارتعاشی پوسته‌های با شکل دلخواه چندلایه کامپوزیتی پوشیده شده با لایه‌های پیزوالکتریک و بهینه‌سازی شکل پوسته‌هاسجاد نیکوئی دستجردیدکتری(PhD)حسنی۱۳۹۸/۰۹/۲۰
بررسی آزمایشگاهی تولید بخار خورشیدی با استفاده از نانو تکنولوژی و مواد طبیعیمحمدمصطفی غفوریاندکتری(PhD)نیازمند۱۳۹۸/۰۹/۲۲
طراحی و تحلیل بالهای دارای شکل متغیر با شرایط پروازی با استفاده از مصالح متخلخل سلولی در درون بالمحسن میلانیکارشناسی ارشدحسنی۱۳۹۸/۱۰/۳۰
مطالعه عددی تاثیر پارامترهای ساختاری و عملکردی در احتراق غیر پیش‌آمیخته ی گاز طبیعی در گرماتاب صنعتیمهدی نیکنام عضدیکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۸/۱۱/۰۲
بهبود رفتار دینامیکی سیستم دورانی دارای یاتاقان با استفاده از نگهدارنده هوشمندمحمدعبدالکاظم ناصر الحسیندکتری(PhD)رضائی پژند۱۳۹۸/۱۱/۰۵
بررسی عددی تأثیر پارامترهای ورودی بر عملکرد اینولاکسعلی فرخ زادهکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۸/۱۱/۱۵
بررسی عددی اثر مولد گردابه گوه-پیشرو و بهینهیابی آن بر روی بال با مقطع ایرفویل ناکا 2412 به همراه آزمون تجربی در تونل بادحسن ابوالقاسمی گل افشانیکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۸/۱۱/۱۹
بررسی ارتعاشات غیرخطی ناشی از گردابه‌ها بر روی نوسانگر دارای دو درجه آزادیعلی آجیلیان ممتازدکتری(PhD)فرشیدیان فر۱۳۹۸/۱۱/۲۳
آنالیز تولید انتروپی و بهینه سازی چند هدفه مشعل محیط متخلخلایمان محمدیدکتری(PhD)عجم۱۳۹۸/۱۱/۲۸
تحلیل رفتار رچتینگ لوله جدارنازک SS316 تحت فشار داخلی متناوبرضا کریمیکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
شبیه‌سازی تاثیر نانوذرات بر رفتار احتراقی، تولید آلاینده‌ها و مصرف سوخت برای سوخت مایع در کورهسیده شادی شمسیانکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۸/۱۱/۲۸
بررسی اثر زمان اولتراسونیک بر پایداری نانوسیال و تولید بخار خورشیدیزهره اکبریکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی عددی جریان آرام در میکروپمپ دیافراگمی ضربانی از جنس پلی یورتان با سطح مقطع مستطیل و نیم بیضی معادلسیدجمال وکیلیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی عددی و مطالعه پارامتری توسعه جریان شعاعی و انتقال حرارت بر روی یک استوانه دما ثابت محصور شده ناشی از جت برخوردی به صورت آشفتهمهدی علابیکی نائینیکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۸/۱۱/۳۰
شبیه سازی دو بعدی جریان گاز در بستر متخلخل سنگ شیل با استفاده از روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلوحسین چمبریکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
شبیه سازی عددی اختلاط جریان های دائمی الکترواسموتیک دوبعدی در ریزمخلوط گر چهارراهه افقی به روش لتیس بولتزمنمائده اسدیکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۸/۱۱/۳۰
مطالعه‌ی تجربی تولید بخار خورشیدی با تکیه بر نانوذرات مغناطیسیبهاره بخش زحمت کشکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۸/۱۱/۳۰
مقایسه BESO با سایر روش‌های بهینه سازی ساختاریاحمد ماجد فرحان العتابیکارشناسی ارشدابوالبشری۱۳۹۸/۱۲/۱۲
بررسی اثر عیب تهی‌جایی بر خواص مکانیکی کامپوزیت‌های نانولایه‌ای مس-گرافن به روش دینامیک مولکولیایمان بیاتکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۸/۱۲/۱۳
تحلیل عددی، مطالعات آزمایشگاهی و بهینه‌سازی چندهدفۀ مشخصه‌های کیفی فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم 7075جعفر لنگریدکتری(PhD)کلاهان۱۳۹۸/۱۲/۲۱
استحصال انرژی از امواج دریا به وسیله ی سازوکاری با حرکتهای خطی و دورانی به عنوان موجشکنمرجان نوروزیکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۹/۰۱/۲۰
بررسی تجربی و شبیه سازی تاثیر پارامترهای موثر بر افزایش راندمان واحد جداسازی هوا و امکان سنجی استفاده از آن برای تولید گاز طبیعی مایع در مقیاس کوچکعلی قاضی خانیدکتری(PhD)ماموریان۱۳۹۹/۰۲/۰۳
بررسی حرکت ذرات در سیستم های میکروفلوئیدیک الستواینرشیال و ساخت ریزمجراهای با هندسه پیچیدهمحمدامین رئوفیدکتری(PhD)نیازمند۱۳۹۹/۰۲/۱۰
تحلیل دینامیک غیرخطی و آشوبناک سنسورهای جرم با رزوناتور نانولوله کربن و گرافین بر اساس مدل گرادیان کرنش غیرموضعیمسعود میردکتری(PhD)طهانی۱۳۹۹/۰۲/۲۷
شبیه سازی عددی و تحلیل گشترش شعله و دود و پارامترهای موثر بر سرعت اطفاء حریق در سالن سینما با استفاده از نرم افزار pyrosimمهسا وکیلیان زندکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۹/۰۲/۳۰
تعیین مقطع بهینه توربین بادی محورعمودی داریوس دارای شرایط آیرودینامیکی بهینهمحسن کاظمیکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تحلیل ارتعاشات آزاد سازه‌های پوسته‌ای دارای انحنا با سخت‌کننده‌های منحنی‌شکل به روش اجزای محدودعلی زرندیکارشناسی ارشدحسنی۱۳۹۹/۰۳/۱۷
بررسی عددی عملکرد اثرات میله نصب شده در جلو پره توربین بادی عمود محور با پره نا متقارنجواد فرهمندامینکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۹/۰۳/۳۱
بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سیکل برایتون خورشیدی در ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز طبیعی برای تولید قدرت و پیش‌گرمایش گاز طبیعیامیرحسین شکوهی تبریزیکارشناسی ارشدنیازمند۱۳۹۹/۰۴/۰۲
تعیین خواص مواد لوله‌ای فولاد ضدزنگ SUS316 با استفاده از معیار آسیبGTNصفیه عبدالکریم احمدیکارشناسی ارشدجامی الاحمدی۱۳۹۹/۰۴/۱۱
مطالعه آزمایشگاهی و عددی بهبود ذخیره انرژی حرارتی در یک مبدل حرارتی صفحه‌ایحسنین جبار عبد جعیفردکتری(PhD)آیانی۱۳۹۹/۰۵/۱۵
بررسی عددی اثر همزمان سه پارامتر شیب زمین، سرعت باد و رطوبت سوخت گیاهی در مشخصه های آتش‌سوزی جنگل (wildfire)مینا کاظمیکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۹/۰۵/۲۰
شناسایی خرابی‌های مخلوط های آسفالتی داغ به کمک آزمایش آکوستیکپوریا قاسمی زادهکارشناسی ارشدافشارفرد۱۳۹۹/۰۶/۱۲
آنالیز عددی فرآیند خشک کردن صفحات گچیمهدی علی زادهکارشناسی ارشدعجم۱۳۹۹/۰۶/۱۹
تحلیل ارتعاشات آزاد سیستم‌های یک درجه آزادی مجهز به میراگر ضربه‌ای چندجرمی با چیدمان‌های مختلفحسین صفایی فردکتری(PhD)فرشیدیان فر۱۳۹۹/۰۶/۱۹
مدل سازی دینامیک غیرخطی در مکانیزم های منعطف با تیرهای موازیمجید برادران اکبرزادهکارشناسی ارشدمعین فرد۱۳۹۹/۰۶/۲۲
بررسی جریان دوفازی بخار مرطوب در نازل همگرا-واگرا و بین پره‌های توربین بخار همراه با استفاده از صفحات داخلی برای کاهش فاز مایع تولیدیامیر کفائیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۹/۰۶/۲۵
مطالعه عددی تولید انتروپی محلی جت دو بعدی برخوردی شناور مغشوش در یک مخزن استوانه‌ایمحمدحسن کربلائی شهربابکیکارشناسی ارشدعجم۱۳۹۹/۰۶/۲۶
نقش حرکت دیواره ها در جریان و انتقال حرارت بین دو استوانه عمودی هم مرکز همراه با مکش و دمشعلی شکیبادکتری(PhD)برادران رحیمی۱۳۹۹/۰۶/۲۹
بررسی نوسازی استخوان دچار پوکی در اطراف پیچ‌های ارتوپدیصادق فارسیکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل جریان روی بال با لبه‌ ی حمله و لبه‌ ی فرار سینوسی با مقطع بال ناکا 0012 در جریان با رینولدزهای پایین و با استفاده از مدل آشفتگی SST چهار معادله‌ایعارف جلالی دیلکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۹/۰۶/۳۱
شبیه سازی ارتعاشات و زبری سطح در فرآیند داخل تراشیمصطفی ابراهیمیکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مطالعه عددی تهویه هوای داخل مخزن ذخیره آب و ارائه راهکار جهت جلوگیری از خوردگی در اثر گاز کلردانیال لطیفیان اصفهانیکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۹/۰۶/۳۱
شبیه‌سازی لتیس بولتزمن جریان گاز رقیق همراه با انتقال حرارت در میکروکانال پله‌ایبهزاد غلامی گروکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۹/۰۷/۰۲
شبیه سازی عددی و بررسی تجربی اثر پارامترهای مختلف بر کیفیت جوش به روش اصطکاکی همزن متمرکزرضا رحیمی پورکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۹/۰۷/۰۳
معرفی و ارزیابی حلگر جدید ترکیبی فوکر پلانک- شبیه سازی مستقیم مونت کارلو برای مدلسازی جریان گازهای رقیقامیرمهران مهدوی شهریدکتری(PhD)روحی گل خطمی۱۳۹۹/۰۷/۰۶
بررسی تجربی رفتار خستگی، شبیه‌سازی اجزاء محدود، روش‌های بهبود عمر و شناسایی سازوکار آسیب اتصالات لبه‌ای چسبی آلومینیوم-کامپوزیت در بارگذاری خمشیپدرام زمانیدکتری(PhD)جامی الاحمدی۱۳۹۹/۰۷/۲۱
بررسی آیرودینامیکی تغییر زاویه پیچش بر پایه هوشمندسازی بال در یک هواپیمای بال‌پرندهروح اله کریمی کلایهکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۹/۰۷/۲۴
شبیه سازی عملکرد جت فن ها بر مدیریت توزیع دود در آتشسوزی پارکینگهای زیرزمینیسحر حسن صاحبکارشناسی ارشدمقیمان۱۳۹۹/۰۷/۲۶
تحلیل استاتیکی چندمقیاسی کامپوزیت‌های زمینه‌پلیمری به روش آسیب پیش‌روندهاحسان نعمانکارشناسی ارشدطهانی۱۳۹۹/۰۷/۲۸
بررسی عددی دو بعدی عوامل موثر بر عملکرد حرارتی مبدل سه لوله حاوی مواد تغییر فاز دهنده بهبود یافته با نانو ذرات پایه فلزی در فرآیند ذوب و انجمادعلی عمادالدین عبدالامیر الشمریکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۹/۰۷/۲۹
بررسی و ارزیابی عددی انتقال حرارت جابجایی مرکب در هیت سینک های با پره های اعوجاجیسامان صدرآبادی حقیقیکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
بهینه سازی عملکرد مبدل حرارتی لوله ای با آشفته سازهای سینوسی محور متناوب به روش تاگوچیمهرداد پورصادقکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
مطالعه آزمایشگاهی و شبیه سازی عددی جریان سوپرکاویتاسیون هوادهی شده و بررسی پارامترهای مؤثرمحمدرضا عرفانیان عبدی طوسیدکتری(PhD)مقیمان۱۳۹۹/۰۷/۳۰
مدلسازی و شبیه‌سازی راندمان فیلترهای سلولزی تصفیه هوا به کمک شبکه عصبی مصنوعیساره شیخکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۹/۰۸/۲۵
اثر کره چرخان بر انتقال حرارت در یک محفظه مربعی شکل پر شده از سیال AL2O3سیدجواد موسوی پورکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۹/۱۰/۱۷
تحلیل رفتار جذب انرژی فنجان‌های دولایه تحت بارگذاری شبه‌استاتیکی و ضربهمحمدعلی قاسم آبادیاندکتری(PhD)کدخدایان۱۳۹۹/۱۱/۰۱
بررسی عددی اثر پارامترهای هندسی دیوار ترامب و نوع PCM بر عملکرد سیستم گرمایشی در یک اتاق دوبعدیامیرحسین توکل افشاریکارشناسی ارشدکیانی فر۱۳۹۹/۱۱/۲۰
شبیه سازی تحلیلی - عددی سه بعدی پرش هیدرولیکی چندضلعیعلی اسماعیلیدکتری(PhD)پسندیده فرد۱۳۹۹/۱۱/۲۵
تحلیل و مدل‌سازی پارامترهای کیفی پهنای برش و پلیسه در فرآیند برشکاری با لیزر فیبری برای فلزات پرکاربرد صنعتیسعید مرندیکارشناسی ارشدفرشیدیان فر۱۳۹۹/۱۱/۲۶
بررسی بهبود عملکرد حرارتی پره های سوزنی شکل تیغه دار به صورت عددی و آزمایشگاهیزهرا تارخکارشناسی ارشدآیانی۱۳۹۹/۱۱/۲۷
بهینه‌سازی نیروهای دست تاندونی با اعمال محدودیت‌های اصطکاکی با روش خطی و غیرخطی در گرفتن اجسام سه‌بعدی با نقاط تماسی اصطکاکیمریم داوریکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۹/۱۱/۲۷
بررسی عددی تأثیر بالک بر عملکرد آیرودینامیکی بال مستطیلی ساده و لبه حمله سینوسیمهدی نادری نژادکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۹/۱۱/۲۸
تحلیل، طراحی و ساخت سازه‌های خودبازشو و خودتاشو با استفاده از آلیاژهای حافظه‌دار NiTi و هنر اریگامیرضا خرم آبادیدکتری(PhD)رضائی پژند۱۳۹۹/۱۱/۲۸
تحلیل انتشار امواج الاستیک و ترموالاستیک کوپل در هندسه‌های متقارن محوری ساخته شده از مواد هدفمند تحت بار ضربه‌ای مکانیکی و حرارتی با استفاده از روش آیزوژئومتریکاحمد یاوریدکتری(PhD)ابوالبشری۱۳۹۹/۱۱/۲۹
طراحی و ساخت ابزار فرزکاری هزارخار و بررسی آزمایشگاهی عملکرد آن روی محورهای فولادی سخت‌کاری شدهعلیرضا الیجه باف خیابانیکارشناسی ارشدقندهاریون۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بررسی تجربی و عددی کاربرد میراگر جرمی به منظور کاهش ارتعاشات ناخواسته در ربات شش درجه آزادیحامد صادقیکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
بررسی عددی آب‌شیرین‌کن خورشیدی همراه با چگالندهمریم ابوالحسن نژادکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
بررسی عددی و بهینه‌یابی ایرفویل NACA0009 همراه با برآمدگی‌های الگو گرفته‌شده از سطح پوست کوسهرضا میرزائی ارجنکیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۳۹۹/۱۱/۳۰
تحلیل اتصالات چسبی- مکانیکی بین فلز و کامپوزیتجواد رضاپورکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۹/۱۱/۳۰
تحلیل ترمومکانیکی و تعیین عمر خستگی دیسک ترمز اتومبیلمصطفی صابریکارشناسی ارشداختراعی طوسی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
تحلیل عددی جریان حرارتی غیر خطی بین سیلندرهای بیضوی هم مرکزسپهر رفیعی نسبکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۳۹۹/۱۱/۳۰
تلفیق فناوری کنترل عددی و طراحی به کمک کامپیوتر در رسم و نقاشی دو بعدیمهرداد صادقیهکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
توسعه یک الگوریتم برخوردی جدید در روش DSMC و ارزیابی آن در جریانهای میکرو-نانو و جریان‌های ماوراصوتیاحمد شجاع ثانیدکتری(PhD)روحی گل خطمی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
شبیه سازی عددی جریان نانو سیال اکسید آلومینیوم در هیت سینک های موج دار با ریب مستطیل شکلحامد حامدیکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
شبیه‌سازی جریان اپوکسی برای روکش‌سازی مدارهای الکترونیکیرضا شخم کارکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
شبیه‌سازی موتور RCCI با نرم‌افزار AVL Fire و مقایسه بازدهی و آلاینده‌های آن با موتور دیزلامیر امینیکارشناسی ارشدقاضی خانی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
طراحی و ساخت دستگاه رسام دو بعدی و رسم تصاویر به وسیله الگوریتم میان یابی B-splineسیدمحمدرضا مفیدیکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
مدل سازی عددی پدیده شکست با استفاده از روش انتگرال M در نمونه های دارای ترک از جنس آلیاژ آلومینیوم 2024افشین خاتم منشکارشناسی ارشدفرهنگ دوست۱۳۹۹/۱۱/۳۰
مدل سازی و بررسی رفتار دینامیکی استخوان ساق پای انسان به روش آنالیز مودال تجربیاحسان مقدمکارشناسی ارشدافشارفرد۱۳۹۹/۱۱/۳۰
مدل‌ سازی و بهینه سازی نسبت عرض به عمق نفوذ جوشکاری اکتیو تیگ با به‌ کارگیری روش رگرسیون و الگوریتم تبرید تدریجیعماد پروانه اولکارشناسی ارشدکلاهان۱۳۹۹/۱۱/۳۰
مطالعه تجربی و مدلسازی تاثیر پره ها ومواد تغییرفازدهنده بر عملکرد آب شیرین کن خورشیدیهاشم سهر محیسندکتری(PhD)ابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
مدلسازی تحلیلی سامانه یکپارچه ریز واکنشگاه تولید هیدروژن و ریز محفظه احتراقیمصطفی پورعلیدکتری(PhD)ابوالفضلی اصفهانی۱۳۹۹/۱۲/۰۶
شبیه سازی عددی اثر هندسه خروجی اینولاکس بر راندمان توربینعلی عنبرسوزکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۹/۱۲/۰۷
مدل‌سازی اتصالات فلنجی با استفاده از روش لایه‌نازک میانی و به‌روزرسانی مدل‌عباسعلی رامشینیکارشناسی ارشدافشارفرد۱۳۹۹/۱۲/۱۶
بررسی عددی کنترل جریان متأثر از المان‌های زبری بر روی بال لبه سینوسیحسین جباریکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۹/۱۲/۲۴
اثر سیلندر چرخان بر انتقال حرارت در یک محفظه مربعی شکل پر شده از نانو سیال Al2O3انمارعبدالکریم کاظم سرایکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۳۹۹/۱۲/۲۶
طراحی بهینه پلاک‌های ارتوپدی مدرج تابعی و زیست تجزیه پذیر در تثبیت داخلی استخوان درشت نی با کمک مدل‌های مکانوبیولوژی ترمیمیوسف مهندسدکتری(PhD)طهانی۱۴۰۰/۰۱/۲۳
مطالعه رفتار شبه‌استاتیکی میکروتیر منحنی ویسکوالاستیک با در نظر گرفتن اثر اندازه و میرایی داخلیاحسان اکرمی نیادکتری(PhD)اختراعی طوسی۱۴۰۰/۰۱/۳۰
مدلسازی استحصال انرژی از تیر تیموشنکو با تحریک از پایه اتفاقیسعید زنجانی شیروانکارشناسی ارشدمعین فرد۱۴۰۰/۰۲/۰۴
مطالعه عددی و تجربی بررسی اثر تغییر نسبت قطرهای پره با سطح مقطع بیضینسترن ظهوریکارشناسی ارشدآیانی۱۴۰۰/۰۲/۰۹
بهبود عملکرد توربین بادی عمود محور برحسب تغییر در شعاع نوک پره ‏نوید دوندهکارشناسی ارشدمغربی۱۴۰۰/۰۲/۱۹
اثرات گرمایش سطحی بر پارامتر های عملکردی در کسکید توربین بخار مرطوبجلال سلیمیکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۴۰۰/۰۲/۲۲
بررسی عددی بهبود عملکرد حرارتی و هیدرولیکی چاه حرارتی هیبریدی میکروکانال موجی شکل و تاثیر پره بر کاهش دمای تراشه الکترونیکیزینب باقری گاشکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۴۰۰/۰۳/۰۳
شبیه‌سازی عددی جریان ذره‌دار در سلول تصفیه با مقیاس مزوسکوپیکسید احسان داورپناه بایگیدکتری(PhD)تیمورتاش۱۴۰۰/۰۳/۰۸
شبیه سازی توزیع دمای غیر فوریه ای در بافت کبد تحت انتشار امواج غیرخطی HIFU در حضور رگ شاخص حرارتیعلی کریمی رکن آبادیکارشناسی ارشدآیانی۱۴۰۰/۰۳/۱۷
بررسی عددی سه بعدی عوامل موثر بر عملکرد سامانه فتوولتائیک حرارتی حاوی مواد تغییر فاز دهنده از دیدگاه انرژی و اگزرژیهاشم ابراهیم محیسن الشویلیکارشناسی ارشدکیانی فر۱۴۰۰/۰۳/۲۵
بهبود انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی صفحه ای بالشتی با افزودن نانوسیالنور صالح شمخی ال محییکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۴۰۰/۰۴/۰۹
بررسی اثر افزودن نانوذرات رسی در تیر ساندویچی کامپوزیتی با هسته موج‌دار تحت بارگذاری استاتیکی و خستگی خمشیحسین ریحانیکارشناسی ارشدشریعتی۱۴۰۰/۰۴/۱۶
بررسی تجربی اثر سطح بر آئرودینامیک بالزن ها در پرواز هاور و رو به جلومصطفی آراستهکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۴۰۰/۰۴/۱۶
بررسی عددی و آزمایشگاهی پخت نان مسطح خانگیهادی افکاردکتری(PhD)کیانی فر۱۴۰۰/۰۴/۱۶
بررسی رفتار ارتعاشی صفحات مبدل صفحه ای و احیاء آنها به کمک تحریک اکوستیکی و فراصوتیحسن عابدیکارشناسی ارشدافشارفرد۱۴۰۰/۰۴/۲۳
بررسی تجربی انتقال حرارات مبدل حرارتی صفحه ای با دبی نوسانی ونانوسیال کربنی چند جداره وگرافن در غلظت های متفاوتآمنه حمود ضایف علیخاندکتری(PhD)مغربی۱۴۰۰/۰۴/۲۷
بررسی روش آکوستیک امیشن در تشخیص، مکان‌یابی و شناسایی نوع آسیب در صفحه‌‌شروین صمدیکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۴۰۰/۰۴/۲۷
شناسایی برخط آستانه شروع ارتعاشات Chatter در حین فرزکاری قطعات قابل انعطافحسام شدودکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۴۰۰/۰۵/۰۶
شبیه‌سازی گسترش حریق و دود و تعیین فواصل دید در مجتمع مسکونی یاس و شبیه‌سازی تخلیه اضطراری ساکنانایراندخت خانجانیکارشناسی ارشدمقیمان۱۴۰۰/۰۵/۰۹
مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی یک سیکل تبرید جذبی با استفاده از دو سیال (اتیل اتر و استالدئید) و متمرکزکننده سهموی خطی خورشیدی با لوله‌های مارپیچیمحمدقزم ناصر ملطاشیدکتری(PhD)مقیمان۱۴۰۰/۰۵/۰۹
تحلیل جریان گرمایی کاویتی مثلثی در جریان رقیق با استفاده از روش شبیه سازی مستقیم مونت-کارلومصطفی موسیوندکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۴۰۰/۰۵/۲۳
شبیه‌سازی عددی برای بررسی میزان بهبود نسبت سرعت با تغییر در هندسه ورودی محفظه INVELOXیاسین سعیدنژادکارشناسی ارشدکیانی فر۱۴۰۰/۰۶/۱۸
بررسی و تحلیل مسیر حرکت یک بالون هواشناسی در جریان های هوایی جت استریممصطفی محمدیان بیرجندیکارشناسی ارشدمغربی۱۴۰۰/۰۶/۲۲
تاثیر چرخش سیلندر استوانه‌ای بر الگوی جریان و نرخ انتقال حرارت جابه‌جایی نانوسیال مس در یک محفظه دوبعدی شیب‌دار به روش شبکه بولتزمن حرارتیعلی گل مکانیکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۴۰۰/۰۶/۲۵
طراحی و بهینه‌سازی ربات موازی فضایی3RRS بر اساس شاخص‌های سینماتیکی و دینامیکیمهدی قربانیکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۴۰۰/۰۶/۲۵
مطالعه عددی تاثیر شرایط آب و هوایی شهر مشهد بر عملکرد الکتریکی و گرمایی سامانه فتوولتاییک گرمایی مجهز به محفظه ذخیره انرژیماجد صبار صالح الربیعاویکارشناسی ارشدکیانی فر۱۴۰۰/۰۶/۲۵
بهبود عملکرد آیرودینامیکی یک توربین بادی با جت دمشی و بهینه‌سازی گشتاور تولید شده با استفاده از روش تاگوچیمرتضی محمدیدکتری(PhD)مغربی۱۴۰۰/۰۶/۲۷
بهینه‌سازی فرآیند ذوب و انجماد مواد تغییر فاز دهنده در یک محفظه ی ذخیره ی انرژی با استفاده از روش پاسخ سطحامیرحسین سفیدگرکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۴۰۰/۰۶/۲۷
بررسی عددی اثر مانع دایروی چرخان بر نرخ انتقال حرارت نانوسیال در کانال دوبعدی به روش شبکه بولتزمنهادی نجارزادهکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۴۰۰/۰۶/۲۸
مدل‌سازی اسکلتی – عضلانی دست انسان و طراحی الگوریتم‌های کنترلی بهبودیافته باهدف شبیه‌سازی رفتارهای حرکتی انسانامین ولی زادهدکتری(PhD)اکبری۱۴۰۰/۰۶/۲۹
مقایسه اثر افزودن نانو رس و گرافن بر استحکام ضربه‌ای رزین اپوکسیعلی سلطانی نژادکارشناسی ارشدشریعتی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی اثر همزمان فن ونانوسیال و ماده تغییر فاز دهنده همراه با نانوذرات برای خنک‌کاری تراشه‌های الکترونیکیعلیرضا الداغیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۴۰۰/۰۶/۳۱
بررسی اثر فاصله صفحه سوراخدار تا محیط متخلخل بر بازده تابشی مشعل‌های متخلخل با احتراق داخلیسیدمحمد وحیدحسینیدکتری(PhD)ابوالفضلی اصفهانی۱۴۰۰/۰۶/۳۱
بررسی تجربی عملکرد، اگزرژی و آلایندگی موتور اشتعال تراکمی پاشش غیر مستقیم با افزودن بخار گازوئیل به راهگاه ورودیمحسن باشیدکتری(PhD)قاضی خانی۱۴۰۰/۰۶/۳۱
بهینه‌سازی دمایی-آیرودینامیکی پره خنک‌کاری‌شده توربین گازحانیه کرامتیکارشناسی ارشدسپاهی یونسی۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ساخت نانوذرات ترکیبی نانولوله کربنی-گرافن و بررسی آن در تبادل‌گرهای گرماییامید رمضانی ازغندیدکتری(PhD)مغربی۱۴۰۰/۰۶/۳۱
کاربرد طرح های عددی با دقت مرتبالا در الگوریتم فشار مبنا بر اساس خانواده WENO برای تسخیر ناپیوستگی ها در جریان های تراکم پذیرمجتبی بلاجدکتری(PhD)جوارشکیان۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مدل‌سازی و بهینه‌سازی پارامترهای فرآیند جت آب ساینده برای برشکاری فولاد زنگ نزن AISI 304 به منظور بهبود زبری سطحشاهین حسینیکارشناسی ارشدابوالبشری۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تولید لوله فلزی فوق ریزدانه با استفاده از فرآیند ایکپ با ماندرلالهه صنعتیکارشناسی ارشدشریعتی۱۴۰۰/۰۷/۰۵
بررسی عددی تاثیر قرار دادن جسم مانع و تغییر هندسه دیوارههای کاتالیزوری بر احتراق پیش آمیخته هیدروژن– هوا در یک میکرو محفظه احتراق صفحهایعلی سالاری نژادکارشناسی ارشدمقیمان۱۴۰۰/۰۷/۱۱
مدل‌سازی ارتعاشات اتفاقی در خودروها با هدف بهبود کیفیت سواریوحید ریاضی تهرانیکارشناسی ارشدمعین فرد۱۴۰۰/۰۷/۱۱
مقایسه عملکرد روش‌های پیش‌شرطی در گستره وسیعی از جریان‌های داخلی و خارجیمهدی مقدس خراسانیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۴۰۰/۰۷/۱۷
مطالعه عددی تاثیر هندسه سطح داخلی کانال و ضخامت ناحیه متخلخل بر مشخصه های انتقال حرارت در یک میکروکانال دولایهایمان قربانی رباط سنگکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۴۰۰/۰۷/۲۴
بررسی تجربی کنترل جریان بر روی یک ایرفویل نوسانی با استفاده از محرک پلاسماعباس دلیری رضاقلی قشلاقیدکتری(PhD)مغربی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
شبیه سازی و کنترل عملگر الکترومغناطیس توسط میکروکنترلر ARM در دستگاه آزمون خستگیمهران مظفری جوینکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
بررسی تاثیر پارامترهای هندسی گورنی فلپ بر عملکرد توربین بادی داریوس با پره های مستقیمامیرهمایون هاشم زادهکارشناسی ارشدمغربی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بررسی تجربی و عددی یک روش جدید برش لوله جدار نازکمهران غیاثیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۰/۰۷/۲۸
طراحی، آنالیز، ساخت یک دستگاه مربعی Voice coil motor با کنترلر PID نیروی استاتیکیاحسان ایزیکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
آنالیز انرژی، اگزرژی و اقتصادی و بهینه‌سازی سیستم (CAES ذخیره انرژی هوای فشرده) در مقیاس کوچک برای تولید همزمان کار و سرمایش در زمان اوج مصرفداوود عبدی کرمانیکارشناسی ارشدفرزانه گرد۱۴۰۰/۰۷/۲۹
بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی عددی اثر نسبت‌های مختلف ترکیب سوخت بیودیزل-دیزل بر عملکرد احتراقی و تولید آلاینده‌های مشعل‌های سوخت مایعمحمدعلی گازریکارشناسی ارشدمقیمان۱۴۰۰/۰۷/۲۹
بهینه‌سازی و طراحی معکوس پره‌های یک طبقه از توربین محوریصفا اسمعیلیکارشناسی ارشدسپاهی یونسی۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شناسایی پارامترهای دینامیکی دستگاه Inertia VCA جهت کنترل نیرو با استفاده از کارت STM32F746ZGسیدعلیرضا داودی ناوخکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۴۰۰/۰۷/۲۹
مدل سازی عددی دوبعدی غیر فوریه ای بافت سرطانی با وجود رگ شاخص حرارتی در مختصات استوانه ایامیرمسعود تاج ابادیکارشناسی ارشدآیانی۱۴۰۰/۰۷/۲۹
بررسی عددی و بهینه سازی پدیده اختلاط به روش تاگوچی در یک میکرومیکسر غیرفعال با مقطع موج‌مربعی همراه با موانعسامان بلوچ نژادکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۴۰۰/۰۷/۳۰
بررسی عددی اثر باد خارجی بر انتشار دود در راه پله ساختمان های بلندمرتبهاحمد فائزیکارشناسی ارشدنیازمند۱۴۰۰/۰۸/۱۹
مطالعه تجربی و عددی تاثیر آسیب ایجاد شده در اثر ضربه عرضی بر بار کمانش تحت نیروی محوری در استوانه‌های کامپوزیتیحمیدرضا شارعی بیلندیکارشناسی ارشدشریعتی۱۴۰۰/۰۸/۱۹
شبیه‌سازی جریان دو‌بعدی لزج آرام و آشفته سیال حول مقاطع آیرودینامیکی با استفاده از روش لتیس‌بولتزمنعلیرضا میرکی مودکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۴۰۰/۰۸/۲۴
مطالعه اثر متغیرهای هندسی بر تولید آنتروپی در یک مبدل حرارتی حفره‌ای موج‌دار – برآمده دو طرفه-عمار حبیب کاظم الکعبیکارشناسی ارشدفرزانه گرد۱۴۰۰/۰۸/۲۹
بررسی عددی عملکرد توربین بادی محور افقی با انتقال جزیی پروفیل ناحیه میانی پره به قسمت ریشه یا نوک پرهعلی خزعل فنوش الزبیدیکارشناسی ارشدمغربی۱۴۰۰/۰۹/۱۰
بررسی مشخصه های هندسی و چرخشی یک دیسک چرخان در سطح سیال نانو در یک محفظه بر انتقال حرارت و بهینه یابی آناسماعیل شاملکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۴۰۰/۰۹/۲۳
ارتعاشات تیر ضخیم با مقطع متغیر با جرم های میانی دوار خارج از مرکزمهرداد نوعی آقائیدکتری(PhD)معین فرد۱۴۰۰/۰۹/۳۰
مدل‌سازی سیستم نمک‌زدایی جذب سطحی به‌منظور بررسی تأثیر پارامترهای طراحی مبدل حرارتی پوسته- لوله کندانسور در عملکرد سیکلعلی رضا جعفری پورکارشناسی ارشدنیازمند۱۴۰۰/۱۰/۰۲
شبیه‌سازی عددی احتراق و تولید آلاینده‌ها برای سوخت زیست‌توده در یک کوره‌ سیکلونیاحمد عبدالله رحیم الکنانیکارشناسی ارشدمقیمان۱۴۰۰/۱۰/۲۹
مقایسه عددی انتشار آلاینده‌های دوده، اکسیدهای نیتروژن و هیدروکربن‌های نسوخته از احتراق سه سوخت مازوت، گازوئیل و گاز طبیعی در بویلرهای نیروگاهیمحمد باسم محسن الشاهرکارشناسی ارشدمقیمان۱۴۰۰/۱۱/۰۹
بررسی تاثیر تزریق گاز هیدروکسی (HHO) برآلاینده های تولیدی موتور دیزل در حالت دور آراممحمد سابقیکارشناسی ارشدمقیمان۱۴۰۰/۱۱/۱۱
میراسازی ارتعاشات ناشی از بار متحرک با استفاده از میراگرهای هوشمند و کنترلرهای فازیمحمدمهدی جوادیکارشناسی ارشدمعین فرد۱۴۰۰/۱۱/۱۳
بررسی تأثیر و طراحی میراگر ضربه‌ای جهت جذب ارتعاشات سیستم روتور دوارسیدسیاوش حسین پوردارچینیکارشناسی ارشدافشارفرد۱۴۰۰/۱۱/۲۳
مطالعه عددی اثر هندسه کانال برگشت بر عملکرد آیرودینامیکی یک کمپرسور گریز از مرکز چند مرحله‌ایمحمدرضا صفریکارشناسی ارشدنیازمند۱۴۰۰/۱۱/۲۳
بهینه‌سازی سازه‌ها بر اساس قابلیت اعتماد تحت بار کمانشآرمین نصراللهیکارشناسی ارشدابوالبشری۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بررسی عددی رشد دو نوع یخ شبنم و روشن در طول دهانه بال های مستطیلی و لبه سینوسیفرزان حقیانکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۴۰۰/۱۱/۲۸
شبیه سازی دوبعدی تعامل اجسام جامد با سطح آزاد یک مایع به روش شبکه بولتزمنسروش فلاح خارمیانیدکتری(PhD)نیازمند۱۴۰۰/۱۱/۲۸
بهبود عملکرد پیل سوختی اکسید جامد با موجی کردن سطوح آند و کاتدزهرا قاسمیکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شناسایی فاکتورهای موثر بر تخلیه افراد در هنگام وقوع حریق و روش بهینه‌ تخلیه با استفاده از شبیه سازی کامپوتریزهره بهمنیکارشناسی ارشدمقیمان۱۴۰۰/۱۱/۳۰
مدل‌سازی چندمقیاسی نانوصفحه چندلایه گرافین-پلیمر با استفاده از تئوری‌های محیط پیوسته اصلاحی-ادغامیامین انجم شعاعدکتری(PhD)حسنی۱۴۰۰/۱۱/۳۰
بررسی اثر هم زمان فلاکس های فعال کننده و پارامترهای تنظیمی بر مشخصه های کیفی در جوش کاری تیگمسعود آزادی مقدمدکتری(PhD)کلاهان۱۴۰۰/۱۲/۰۱
بررسی ارتعاشات آزاد تیر نانوکامپوزیت کربنی به روش اجزای محدودمحمدرضا کریمیانکارشناسی ارشدابوالبشری۱۴۰۰/۱۲/۱۱
طراحی و ساخت دستگاه خشک‌کن تحت خلاء میوه به همراه ماکروویو و بررسی عملکرد آناحسان پیداییکارشناسی ارشدآیانی۱۴۰۰/۱۲/۱۲
بررسی کیفیت سطح در فرایند سوراخ‌کاری به کمک ارتعاشات فرکانس پایینامیرحسین عرفانی دستمالچی کاشانیکارشناسی ارشدقندهاریون۱۴۰۰/۱۲/۱۴
بهینه‌سازی عملکردی یک ورودی هوای فراصوتی از نوع تراکم ترکیبیمهوش هاشمیکارشناسی ارشدسپاهی یونسی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
استفاده از روش تفاضل محدود غیراستاندارد در تحلیل ارتعاشات غیر خطی کابل‌ها، میله‌ها، محورهامحمد شادکامیدکتری(PhD)ابوالبشری۱۴۰۰/۱۲/۱۸
بررسی آزمایشگاهی، مدلسازی عددی و بهینه سازی اثر استفاده از مانع نوارتابیده بر عملکرد سیستم فتوولتاییک حرارتیمحمدرضا کلاتهدکتری(PhD)کیانی فر۱۴۰۰/۱۲/۱۸
بررسی تأثیر ترک بر رفتار غیرخطی آیروترموالاستیک صفحاتسیدسعید مظفریاندکتری(PhD)رضائی پژند۱۴۰۰/۱۲/۱۸
بهینه سازی نسبت گام به کورد در کسکید پره های توربین جریان بخار مرطوب با در نظر گرفتن معیارهای تلفات، راندمان، رطوبت و شعاع قطره با بکارگیری الگوریتم ژنتیکمحمدرضا اقدسیکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۴۰۰/۱۲/۱۸
رفتار الاستیک تیر I شکل با جان موج‌دار سینوسیسیاوش فروغیکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۴۰۰/۱۲/۱۸
تحلیل تجربی، آماری و بررسی پایایی ماشین کاری تخلیه الکتریکی بر روی فلزات مقاومت به خوردگیمحمدرضا صابریکارشناسی ارشدقندهاریون۱۴۰۰/۱۲/۲۴
بررسی تجربی اثر تغییر مکان مبدل فراصوت و گرمکن الکتریکی بر انتقال حرارت جابجایی آزادفائزه نجفیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۴۰۰/۱۲/۲۵
بررسی آزمایشگاهی عملکرد موتور دیزل نسبت تراکم متغیر (VCR) با استفاده از سوخت‌های ترکیبی بایودیزل سنتز شده از ریزجلبک‌هامحمد ایاد علی الزبیدیکارشناسی ارشدحاتمی۱۴۰۱/۰۲/۰۴
بررسی تجربی رفتار ارتعاشی و طراحی جاذب برای توربین بادی دو هزار واتامیر صالحیانکارشناسی ارشدافشارفرد۱۴۰۱/۰۲/۰۴
شبیه سازی پدیده آیرو اپتیک و بررسی انحراف نوری در اطراف سیستم اپتیکی در پرنده های مختلفمهیار نجفیانکارشناسی ارشداسماعیلی۱۴۰۱/۰۴/۰۵
مطالعه عددی تأثیر تزریق هوای اضافی به‌صورت شعاعی و ترکیب شعاعی و محوری بر رفتار شعله و تولید آلاینده ‏های یک کوره با سوخت گاز متانمحمدحسین جمال خوکارشناسی ارشدمقیمان۱۴۰۱/۰۴/۰۶
طراحی، ساخت و بررسی آزمایشگاهی عملکرد یک میکرومیکسر شامل دو میکروپمپ‌ دیافراگمی موازی با کانال‌های همگرا و واگراالیاس رمضانی فردکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۴۰۱/۰۴/۲۰
: بررسی عددی اثرات پله‌دار کردن ایرفویل بر عملکرد آیرودینامیکی توربین بادی محور عمودی داریوس با پره‌های مستقیماحسان کبیریکارشناسی ارشدمغربی۱۴۰۱/۰۴/۲۸
ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل های مختلف شبکه بولتزمن چند فازی در شبیه‌سازی جریان مویینگینوید رهنماءکارشناسی ارشدمغربی۱۴۰۱/۰۴/۲۸
شبیه سازی توربین بادی محور عمودی داریوس با پره های مستقیم دارای پروفیل J به همراه تغییر پیوسته در زاویه گام پرهمحمدعلی مدرسکارشناسی ارشدمغربی۱۴۰۱/۰۵/۱۹
بررسی عددی و تجربی توزیع جریان سیال دوفاز در منیفولد سمت کاتد استک پیل‌سوختی غشا پلیمریاحمد رضائی سنگتابیدکتری(PhD)کیانی فر۱۴۰۱/۰۵/۲۲
تحلیل سینماتیک، دینامیک و کنترل مسیر ربات موازی 6 درجه آزادی هگزاپترون با کمک کنترلرهای فازیپوریا پورغلامکارشناسی ارشدمعین فرد۱۴۰۱/۰۵/۲۳
بهینه‌یابی سامانه اسپلیت درگ در زوایای حمله مختلف و مقایسه بین سامانه کورو فلپ و اسپلیت درگ در یک نمونه پهپاد بال‌پرندهافشین مدنیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۴۰۱/۰۶/۰۶
بررسی تحلیلی و عددی جریان و انتقال حرارت کره چرخان حول محور عمود شناور در یک سیال نیوتنی ساکنسجاد صفرزادهدکتری(PhD)برادران رحیمی۱۴۰۱/۰۶/۱۴
تحلیل جریان کاویتاسیونی حول هیدروفویل نوسانی با استفاده از رهیافت شبیه سازی گردابه‌های بزرگمازیار قاسم نژادکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۴۰۱/۰۶/۱۷
بررسی تجربی اثر افزودن نانو ذرات اکسید آلومینیوم برجذب انرژی ضربه سرعت پایین نانو کامپوزیت های پایه پلیمریسالار صمدی سمنانیکارشناسی ارشدشریعتی۱۴۰۱/۰۶/۱۹
شبیه‌سازی عددی تولید هیدروژن از طریق به‌سازی بخار پروپان در واکنشگاه متخلخل خورشیدی و بهینه‌سازی با روش پاسخ رویه سطححسین جهانگیرکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۴۰۱/۰۶/۱۹
تحلیل رفتار استاتیکی و ارتعاشاتی میکرومکانیزم‌های منعطف با استفاده از تئوری گرادیان کرنش اصلاح‌یافته و مدل قیدی تیرمحمد ارحامیدکتری(PhD)معین فرد۱۴۰۱/۰۶/۲۴
طراحی استحصال‌گر انرژی نوسانی-ضربه ای، براساس آپکانورژن فرکانس در محرک‌های فرکانس پایینشهریار نظری آبکنارکارشناسی ارشدافشارفرد۱۴۰۱/۰۶/۲۸
افزایش کارایی بال نامتناهی موج‌دار نسبت به بال معمولی در نواحی قبل و بعد از واماندگی بر پایه بهینه‌سازی با الگوریتم پاسخ سطحامیرفرهنگ نیکخوکارشناسی ارشداسماعیلی۱۴۰۱/۰۶/۲۹
محاسبه خواص ترمودینامیکی گاز طبیعی با استفاده از چهار خاصیت قابل اندازه گیری شامل: دما، فشار، سرعت صوت و ضریب ژول تامسونمرتضی باغستانیکارشناسی ارشدفرزانه گرد۱۴۰۱/۰۶/۲۹
بررسی تجربی تاثیر اندازه و موقعیت گشودگی در اطراف ترک بر رشد ترک خستگی در مود ترکیبی IوIIسجاد صداقتکارشناسی ارشدشریعتی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
بررسی تجربی و عددی رفتار رچتینگ لوله جدارنازک SS316L تحت فشار داخلی متناوب و بار خمشی متناوبسیدغفار ساقیکارشناسی ارشدشریعتی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
بررسی عددی اثر پره موجدار بر عملکرد حرارتی و هیدرولیکی جریان آرام نانوسیال آب/ Al2O3 در چاه حرارتی با مسیر مستقیمامیرحسین قربانیکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
آنالیز چهار گانه - انرژی، اگزرژی، اقتصادی و زیست محیطی- تامین انرژی الکتریکی یک روستا-مستقل از شبکه- با بهره گیری از انرژی خورشیدی و بادی به همراه ذخیره ساز هوای فشردهآرش آقائیکارشناسی ارشدفرزانه گرد۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی تجربی و عددی رفتار رچتینگ اتصالات زانویی مانیسمان از جنس فولاد کربنی تحت فشار داخلی ثابت و خمش سیکلشهاب کامل عباس نیاکارشناسی ارشدشریعتی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی طرح های خانواده آسم (AUSM ) در جریان‌های لزج و غیر لزج تقارنی و تقارن محوریعلی قربانی کوه بنانیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تخمین خسارت در صفحات با آزمون غیر مخرب نشت شار مغناطیسیامیر گلستانهکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شبیه‌سازی توربین جریان متقاطع دایروی لوسید درون یک لوله و بررسی تأثیر تغییر پارامترهای مختلف بر عملکرد آنحمیدرضا زارعیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۴۰۱/۰۶/۳۱
طراحی و بهینه سازی حسگر توری براگ برای کاربرد پایش سلامت سازهسحر ظهوریان مایانیکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۴۰۱/۰۶/۳۱
طراحی و ساخت سیستم ریزسیالاتی مسیر بسته دارای پمپ پنوماتیک دیافراگمی تک‌شیر و بررسی تاثیر فرکانس و فشار هوا بر عملکرد سیستمامیررضا عامریکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۴۰۱/۰۶/۳۱
طراحی و محاسبه جاذب دینامیکی فعال به منظور کاهش ارتعاشات خود برانگیخته در ابزار داخل تراشناهید ذبیح حسینیانکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
کنترل جریان قطار امواج ضربه‌ای با عملگر پلاسمامحمدرضا فتحی کلیسانیکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مدل سازی خشک کردن میوه تحت خلا به وسیله ی امواج مایکروویوعلی سیافکارشناسی ارشدآیانی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مدل‌‌سازی خواص هندسی، متالورژیکی و مکانیکی فرآیندهای برشکاری و جوشکاری لیزریسیده فاطمه نبویدکتری(PhD)فرشیدیان فر۱۴۰۱/۰۶/۳۱
جداسازی فازها به روش گردابه‌های تصادفی برای جریان دوبعدی سیال غیرنیوتنی در انشعاب افقییاسر نوریدکتری(PhD)تیمورتاش۱۴۰۱/۰۷/۰۶
تحلیل آماری و بهینه‌سازی فرآیند تیگ فعال با بررسی اثرات ترکیبات فلاکس‌های فعال‌کننده و پارامترهای ورودی جوشکاری بر عمق و عرض جوش به روش سطوح پاسخمهدی مظلوم فارسی بافکارشناسی ارشدکلاهان۱۴۰۱/۰۷/۱۸
بررسی پروفیل پره پمپ سانتریفیوژ در پمپ هایی با سرعت مخصوص پایینسعید صالح کاشانیکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۴۰۱/۰۷/۲۵
طراحی و تحلیل ربات اسکلت‌خارجی یاری‌‌گر مفصل ران مجهز به عملگر با سفتی متغیرسیدمیلاد غفاری شیروانکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۴۰۱/۰۷/۲۵
بهبود عملکرد توربین بادی عمود محور داریوس با ایجاد تغییر در ضخامت لبه ی فرار پرهسجاد الهائی سحرکارشناسی ارشدمغربی۱۴۰۱/۰۷/۲۶
طراحی و ساخت بستر آزمون پرداخت‌کاری با قابلیت کنترل نیروی عمودی فرآیند و کنترل سرعت پرداخت‌کاریاحمد پرانیدهکارشناسی ارشدمعتکف ایمانی۱۴۰۱/۰۷/۲۸
بهبود طراحی مته‌های سه کاجی با تغییر پارامترهای هندسی متناسب با شرایط سازندی جنوب غرب کشورحسن محمدی مجددکتری(PhD)حسنی۱۴۰۱/۰۷/۳۰
توسعه مدل بهینه ی استفاده تولید همزمان آب و برق از تلفات حرارتی منابع دما پایین از منظر آنالیز 4E بر اساس سیکل ORCرضا جعفریدکتری(PhD)برادران رحیمی۱۴۰۱/۰۷/۳۰
طراحی و ساخت پروتز استوانه‌ای متخلخل به روش پرینت سه بعدی فلزی و بررسی تجربی- عددی نفوذپذیری آن جهت استفاده در مهندسی بافتمحمدسعید قمی اویلیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۴۰۱/۰۷/۳۰
مطالعه عددی تاثیر آشفته‌ساز سینوسی حفره‌دار بر انتقال حرارت و افت فشار در لوله‌های مبدل حرارتیسهیل رافع شیخیکارشناسی ارشدعجم۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بررسی اثر افزودن نانو اکسید روی برای ساخت لاستیک های مورد استفاده در صنایع حمل و نقل به منظور بهبود خواص مکانیکی، حرارتی و کاهش آلودگی محیط زیستحسین علی جاسمکارشناسی ارشدکلاهان۱۴۰۱/۰۸/۱۹
تحلیل پارامتری و مدل‌سازی آماری فرآیند جوشکاری لیزر لوله فولادی زنگ‌نزن جدار نازک برای تعیین عمر خستگی اتصال تحت فشار داخلی سیکلیعلیرضا نیک رواندکتری(PhD)کلاهان۱۴۰۱/۰۹/۳۰
بررسی آزمایشگاهی عملکرد توربین بادی سنتی ایرانی بهبودیافته با پره‌های لولایی افقی و مقایسه با توربین ساونیوسمحمد کیهانی یزدیکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۴۰۱/۱۰/۰۵
بهینه سازی آیرودینامیکی پهپاد بال پرنده با استفاده از روش های بهینه سازی و ترکیب با حلگر الحاقی و استفاده از رهیافت گردابه های بزرگمحمدجواد ابراهیمیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۴۰۱/۱۰/۱۳
ارزیابی عملکرد سالیانه سیستم ترکیبی فتوولتائیک حرارتی و کلکتور خورشیدی به صورت عددی در شرایط آب و هوایی شهر مشهد از دیدگاه انرژی، اگزرژی و زیست محیطیسمیر ترف عزیز العارضیکارشناسی ارشدمقیمان۱۴۰۱/۱۱/۱۳
شبیه‌سازی سیستم تولید همزمان آب شیرین و سرمایش به روش جذب سطحیمهدی مهدوی خواهدکتری(PhD)نیازمند۱۴۰۱/۱۱/۱۸
ذخیره سازی حرارت دریافتی از خورشید توسط مواد تغییر فاز دهنده و تبدیل آن به انرژی الکتریسیته توسط سلول‌های الکتریکیعمادالدین عرفانی فارسی عیدگاهکارشناسی ارشدکیانی فر۱۴۰۱/۱۱/۱۹
بررسى تجربى تاثیر پوشش‌های نانو بر عملکرد آب شیرین‌کن خورشیدى هرم- مربعى شکلغاده عبدالمنعم موسی الهاشمیکارشناسی ارشدحاتمی۱۴۰۱/۱۱/۲۳
بهینه سازی یک مبدل صفحه-لوله با استفاده از آشفته ساز ذوزنقه ای منحنی سوراخ دار به روش الگوریتم ژنتیکاحسان شادلوی خان جانیانکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۴۰۱/۱۱/۲۶
بررسی افزایش انتقال حرارت یک لوله با استفاده از دو مانع مارپیچی به شیوه یادگیری ماشینعلی خزاعی نژادکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی تجربی اثر افزودن نانو ذرات لوله کربنی و آلومینا بر رفتار رشد ترک خستگی اتصالات چسب اپوکسیسجاد محمدحسینیکارشناسی ارشدشریعتی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی تجربی رفتار شکست اتصال چسب سازه‌ای اپوکسی در وضعیت‌های خالص اول و دوم و اثر افزودن نانو ذرات بر نرخ رهایش انرژیعلی جوانمرد سیستانیکارشناسی ارشدشریعتی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی عددی و آزمایشگاهی سفتی سلول‌های آکستیک ری-اینترنت اصلاح‌شده و مطالعه رفتار ارتعاشی صفحه آکستیکمحمدمهدی خدامیکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۴۰۱/۱۱/۳۰
پایش سلامت پوسته ها و صفحه انحنادار استوانه ای به روش آکوستیک امیشنمحمد اولیائی مقدمکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تحلیل هم‌هندسه‌ی غیرخطی پوسته پیزوالکتریکزهرا قدیمیدکتری(PhD)حسنی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی امکان استفاده از تحریک ارتعاشی به‌منظور کاهش گرفتگی رگ آئورتمهرداد افضلیکارشناسی ارشدافشارفرد۱۴۰۱/۱۲/۰۳
بررسی آزمایشگاهی عملکرد توربین بادی سنتی ایرانی بهبود یافته با پره های عمود لولا و مقایسه با توربین ساوینیوسمحمدامین کیومرثیکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۴۰۱/۱۲/۰۶
بررسی تجربی و عددی اثر تغییر درصد پرشدگی در تیر‌های متخلخل ساخته شده با پرینتر سه بعدی در بهبود رفتار مکانیکی و ارتعاشاتی سازه هایوسف یوسفیکارشناسی ارشدافشارفرد۱۴۰۱/۱۲/۰۶
بررسی تحلیلی و عددی جریان و انتقال حرارت از یک استوانه عمودی چرخان و غرقه در یک سیال نیوتنیامیر منصوریان شیرواندکتری(PhD)برادران رحیمی۱۴۰۱/۱۲/۰۶
بررسی رشد ترک خستگی در اتصالات جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) همراه با نانو ذرات تقویت کننده در آلیاژ آلومینیوم 7075سجاد کهن سال داغیانکارشناسی ارشدشریعتی۱۴۰۱/۱۲/۰۶
تولید الگوی حرکتی بهینه برای بیماران ناتوان مجهز به عصا و شبیه‌سازی آن در محیط نرم‌افزاری اُپن‌سیممحمدمعین پورمندکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۴۰۱/۱۲/۰۶
کنترل امپدانس مکانیکی دست مصنوعی متناسب با سیگنال‌های sEMG بر مبنای انقباض متقابل عضلاتمحسن غنائیکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۴۰۱/۱۲/۰۶
مطالعه آزمایشگاهی و عددی برهم‌کنش سطح آزاد و یک جسم زیرسطحی در جریان‌های غیرکاویتاسیونی و کاویتاسیون هوادهی شدهعلی اکبر ملتانی شاهرختدکتری(PhD)پسندیده فرد۱۴۰۱/۱۲/۰۶
ارزیابی روشهای نوین مدل برخورد بین مولکولی در مساله موج ضربه ای قائم و مساله انتقال حرارت فوریهمریم جوانیکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
تحلیل فرکانسی نانوتیرهای متناوب با درنظر گرفتن اثرات انرژی سطحی با استفاده از تئوری‌های غیر موضعیمحسن اسپودکتری(PhD)ابوالبشری۱۴۰۱/۱۲/۰۷
تعیین خواص مکانیکی معادل ساختار های شبکه ای به روش همگن سازی مجانبیگلناز غفاریکارشناسی ارشدطهانی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
توسعه مدلسازی عددی جریان دوبعدی چگالشی بخار آب در داخل نازلها و پرههای توربین با بکارگیری روشهای-عددی خانواده AUSMفهیمه ابراهیم زاده ازغدیدکتری(PhD)پسندیده فرد۱۴۰۱/۱۲/۰۷
تولید برخط الگوی حرکت شخصی‌سازی‌شده در فاز یک‌تکیه‌گاهی برای ربات‌های اسکلت خارجی پایین‌تنه با کاربر کم‌توانفرزاد توفیقیکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
مطالعه عددی جریان گذرای خون لزج در گرفتگی‌های مختلف رگ در بیماران کووید19 با روش FSIنجمه قندی جوپاریکارشناسی ارشدمقیمان۱۴۰۱/۱۲/۰۷
مدل سازی و بهینه سازی آماری فرآیند جت آب ساینده برای برش سنگ های گرانیتی و مواد کانیامیرحسین نصیرشعیبیکارشناسی ارشدکلاهان۱۴۰۱/۱۲/۱۷
تحلیل ارتعاشات کششی-خمشی تیر یک سرگیردار با جرم میانی خارج از مرکز تحت تحریک‌های اتفاقیفائزه محمدپور جاغرقکارشناسی ارشدمعین فرد۱۴۰۱/۱۲/۲۳
بررسی جریان در یک محفظه سیلندری چرخان همراه با یک دیسک چرخان در سطح سیالمحمد زیرکی بزدیکارشناسی ارشدبرادران رحیمی۱۴۰۱/۱۲/۲۵
مطالعه عملکرد آیرودینامیکی شبه بال عقاب با لبه فرار موج دار در حرکت بالزنی و پرواز روبه جلویگانه آذرگوندکتری(PhD)جوارشکیان۱۴۰۲/۰۱/۲۱
بررسی تجربی خنک‌کاری قطعات الکترونیکی به کمک جریان سیال، ماده تغییر فاز دهنده و ماده متخلخلهدیر مظفر فلیح الشحمانیدکتری(PhD)مغربی۱۴۰۲/۰۲/۲۷
مطالعه عددی نقش کرکره هوا، کانال انتقال هوا و انحنای بدنه در اصلاح عملکرد آیرودینامیکی خودروی تاراسعید باعصمتکارشناسی ارشدتیمورتاش۱۴۰۲/۰۲/۳۰
شبیه‌سازی عددی تاثیر رطوبت هوا و نقش جت فن‌ها بر گسترش دود و شعله برای سوخت‌های مختلف در پارکینگ‌های زیرزمینیمهدی مهرباقرپورکارشناسی ارشدمقیمان۱۴۰۲/۰۳/۰۷
گسترش روش المان بقا و المان حل در مختصات دو بعدی کروی جهت مدلسازی انتقال گرمای زیستی بر اساس مدل تأخیر فاز دوگانهامیر قاسمی توران پشتیدکتری(PhD)آیانی۱۴۰۲/۰۳/۱۶
شبیه‌سازی عددی ، بهینه‌سازی و بررسی تجربی پرتابه دارای سطوح کنترلی خمیده متقابلامیر باقریدکتری(PhD)پسندیده فرد۱۴۰۲/۰۳/۲۷
بررسی عددی اثر پره‌ها وغلظت نانوذرات اکسید الومینیوم بر زمان ذوب ماده تغییر فاز دهنده پارافین RT82 در یک مبدل دو لوله‌ایجنان سلیم عبدالکریم المعموریکارشناسی ارشدحاتمی۱۴۰۲/۰۳/۲۸
مدل سازی و تحلیل حرارتی فرآیند روکش کاری لیزری به صورت عددی و تحلیلی بر مبنای نرخ خنک کاریامیرمحمد صدیقیکارشناسی ارشدفرشیدیان فر۱۴۰۲/۰۴/۰۴
مدل‌سازی روش‌های به‌کارگیری بازیاب در عملکرد سیستم نمک‌زدایی جذب سطحیشایان خرمیکارشناسی ارشدنیازمند۱۴۰۲/۰۴/۰۶
شبیه سازی عددی پوشش‌دهی سطوح با هندسه‌ دلخواه و تحلیل تنشهای حرارتی در فرآیند پاشش صنعتیبهروز حقیقیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۴۰۲/۰۴/۱۰
استفاده از یادگیری ماشین به منظور پیش بینی بازدهی تبخیرسازهای خورشیدیفرزاد عزیزی زادهکارشناسی ارشدنیازمند۱۴۰۲/۰۴/۱۲
طراحی و بهینه‌سازی ربات اگزواسکلتون زانو با رویکرد راحتی بیمارحجت سبزعلیکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۴۰۲/۰۴/۲۷
بررسی جذب انرژی در استوانه پر شده با لایه‌های آگزتیک تحت بار ضربه ای محوریکیوان کوچک زادهکارشناسی ارشدیوسف ثانی۱۴۰۲/۰۴/۲۸
بررسی عددی اثر هدایت کننده جریان بر عملکرد آیرودینامیکی توربین بادی محور عمودی نوع Hحسین عربکارشناسی ارشدمغربی۱۴۰۲/۰۵/۱۴
بررسی عددی حرکت نوسانی ترکیبی و فرازوفرود هیدروفویل بر روی کاویتاسیون با استفاده از شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگسیدعلی علویکارشناسی ارشدروحی گل خطمی۱۴۰۲/۰۶/۰۵
بررسی تئوری و تجربی عملکرد استحصال‌گر انرژی پیزوالکتریک به‌منظور تولید انرژی از امواج دریامحمدرضا فیضیکارشناسی ارشدافشارفرد۱۴۰۲/۰۶/۱۸
مدل‌سازی دینامیکی مکانیزم منعطف موازی متشکل از تیرهای با بخش میانی صلبساسان مرادیکارشناسی ارشدمعین فرد۱۴۰۲/۰۶/۲۰
استفاده از روش‌های یادگیری ماشین برای شبیه‌سازی فرایند پر شدن سریع در ایستگاه‌های CNGسیدسروش میرزائیکارشناسی ارشدفرزانه گرد۱۴۰۲/۰۶/۲۱
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی ساعتی بارهای سرمایشی ساختمان، مورد بررسی: دانشکده مهندسیابوالفضل سبزیکارشناسی ارشدفرزانه گرد۱۴۰۲/۰۶/۲۶
بهینه سازی چندهدفه انرژی-اگزرژِی با تبدیل سیکل بخار نیروگاه حرارتی شهید مفتح همدان به سیکل ترکیبیامیرحسین ضیائی آذرکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۴۰۲/۰۶/۲۶
تحلیل ارتعاشات اتفاقی در پوسته‌های استوانه‌ای کم عمق نازکمحمد رفیع فرکارشناسی ارشدمعین فرد۱۴۰۲/۰۶/۲۶
کنترل یاریگر ربات هگزا بر روی سطح شیب‌دار با استفاده از همجوشی حسگرهای نیرو و اینرسیسیدهومن حسینی زهرائیکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۴۰۲/۰۶/۲۶
استفاده از نیروی‌ مغناطیسی‌ جهت‌ کاهش‌ فشار روی‌مفصل‌ کارپومتاکارپال اول شست‌حامد حفیظکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۴۰۲/۰۶/۲۷
میراسازی ارتعاشات اتفاقی در یک موتورسیکلت 6 درجه آزاد با الاستومرهای هوشمندغزاله دریکارشناسی ارشدمعین فرد۱۴۰۲/۰۶/۲۸
ارزیابی اثربخشی ربات فیزیوتراپ مفصل لگن برای بیماران سکته مغزی همی‌پلژیامیر حجتیکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
طراحی شناور به منظور افزایش استحصال انرژی از امواج دریاناهید بازیارکارشناسی ارشدافشارفرد۱۴۰۲/۰۶/۲۹
طراحی، تحلیل و ساخت سامانه پایش راه‌رفتن مبتنی بر حسگرهای پوشیدنیمحمدامین حسینیکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
بررسی اثر ردیف دیسک های چندگانه بر پارامترهای عملکردی یک ورودی هوای فراصوتیمهدی ناطوری زادهکارشناسی ارشدسپاهی یونسی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
بررسی تجربی و عددی مخازن تحت‌فشار دینامیکی و کنترل ارتعاشات آن‌هامحمدرضا امامیکارشناسی ارشدافشارفرد۱۴۰۲/۰۶/۳۰
بررسی عوامل بهبود دهنده ی شاخص اختلاط در میکرومیکسر های توئیست سه بعدیحانیه یوسفیکارشناسی ارشدنیازمند۱۴۰۲/۰۶/۳۰
پیشنهاد،تحلیل چهار گانه و بهینه سازی سیستم تبرید ترکیبی بادی-خورشیدی با ذخیره ساز سرماسیده محدثه میریدکتری(PhD)فرزانه گرد۱۴۰۲/۰۶/۳۰
جذب و ذخیره انرژی خورشید به منظور تولید الکتریسیته با استفاده از مواد طبیعیعلی مرتضویکارشناسی ارشدکیانی فر۱۴۰۲/۰۶/۳۰
طراحی و تحلیل تجربی و عددی شبیه ساز ارتفاع بالا برای نازلهای سهمویسینا افخمیدکتری(PhD)پسندیده فرد۱۴۰۲/۰۶/۳۰
بررسی عددی بهبود فرآیند ذوب ماده تغییر فاز دهنده در محفظه ذخیره سازی انرژی حرارتی لوله‌ای با استفاده از پره و نانوذراتعلی شهرکیکارشناسی ارشدکیانی فر۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مطالعه عددی شعله نگهدارهای حفره‌ای در محفظه احتراق موتورهای هوایی سرعت‌بالاسجاد راستگوکارشناسی ارشدسپاهی یونسی۱۴۰۲/۰۶/۳۱
بررسی اثر درصد FGR در ضرایب استوکیومتری متفاوت بر مشخصات شعله و Nox منتشرشدهبهنام یدالهی شهریکارشناسی ارشدابوالفضلی اصفهانی۱۴۰۲/۰۷/۰۵
بررسی عددی جریان همراه با کاویتاسیون اطراف بک شمشیرماهی در حالت سه بعدیفاطمه میرسلیمانیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۴۰۲/۰۷/۰۵
افزایش توان یک برداشت کننده انرژی پیزوالکتریک با استفاده از یک مکانیزم دو پایدار مغناطیسییاسمن قلمیکارشناسی ارشدطهانی۱۴۰۲/۰۷/۰۸
شبیه‌سازی حرکت نوسانی بالواره در محیط حرارتی و مغناطیسی با روش لتیس بولتزمنحامد صفارزادهدکتری(PhD)جوارشکیان۱۴۰۲/۰۷/۰۹
ارتقای تئوری المان تیغه برای پیشبینی نیروی ناشی از اثر تسخیر دنباله بال در پرواز حالت ایستای حشره میوه و بررسی عددی آنامیرحسین زرعی جورشریدکتری(PhD)جوارشکیان۱۴۰۲/۰۷/۱۰
طراحی و بهینه سازی پره های یک طبقه توربین جریان محوری میکروجتپویا گلبوکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۴۰۲/۰۷/۱۰
بررسی تجربی اثر جریان پاششی سیال در خنک‌سازی تراشه‌های الکترونیکی با شار حرارتی بالاجواد هاشمیکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۴۰۲/۰۷/۱۲
بررسی عددی اثر پارافین‌های تغییرفاز دهنده C-16 و C-30 بر عملکرد سامانه هواگرم‌کن خورشیدیمحمدرضا شیرزادکارشناسی ارشدکیانی فر۱۴۰۲/۰۷/۱۲
بررسی فلاتر بال دارای مورفینگ در جهت دهانه بال به روش عددی و تحلیلیکیانا کافیکارشناسی ارشدفرشیدیان فر۱۴۰۲/۰۷/۱۲
شبیه سازی عددی نوسانات فرابحرانی با تغییر فشار خروجی در ورودی هوای تراکم ترکیبی در عدد ماخ 2مهدی امادهکارشناسی ارشدسپاهی یونسی۱۴۰۲/۰۷/۱۲
بررسی تجربی و عددی اثر امواج آلتراسونیک بر افزایش نرخ انتقال حرارت جابه جایی آزادراضیه عابدینیدکتری(PhD)پسندیده فرد۱۴۰۲/۰۷/۱۳
معرفی روش عددی GDDR و توسعه آن در تحلیل پدیده انباشتگی کرنش در خمش یک صفحه مستطیلی شکلسیدایمان شهرآئینیدکتری(PhD)کدخدایان۱۴۰۲/۰۷/۱۳
بهینه سازی جریان آب همراه با کاویتاسیون بر روی هیدروفویل 0009 دارای برآمدگی های الهام گرفته شده از کوسه ماکومحمد اصل دارکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۴۰۲/۰۷/۱۸
بهینه‌سازی عددی پارامترهای پاشش سوخت یک موتور احتراق تراکمی تزریق مستقیم با سوخت ترکیبی هیدروژن از دیدگاه قوانین اول و دوم ترمودینامیککورش قدم خیرکارشناسی ارشدحاتمی۱۴۰۲/۰۹/۰۱
شبیه سازی فرایند حذف آلاینده پساب کاغذی در یک رآکتور فوتوکاتالیزوری نوین خورشیدی /مهدی مرادیکارشناسی ارشدحاتمی۱۴۰۲/۰۹/۰۱
بررسی عددی تاثیر خنک کاری غوطه وری نانوسیال آلومینا-روغن در یک ماژول یاتری از نوع لیتیم آهن فسفاتعلی رضا ایزانلوکارشناسی ارشدحاتمی۱۴۰۲/۰۹/۱۴
بررسی اثر کاویتاسیون بر تصویربرداری سامانه اپتیکی غوطه‌ور در آبغزل تقی نیاءکارشناسی ارشداسماعیلی۱۴۰۲/۱۰/۰۳
بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هندسی مشعل نازل‌-شاخه‌ای بر روی بازگشت‌ناپذیریحمیده شیخانیدکتری(PhD)عجم۱۴۰۲/۱۰/۳۰
تحلیل انرژی و اقتصادی و بررسی استراتژی های کنترل عملکرد ترکیب شبکه چیلرهای جذبی-تراکمی با ذخیره ساز انرژینوید مقدس زاده بزازدکتری(PhD)فرزانه گرد۱۴۰۲/۱۱/۲۱
بهبود حساسیت یک ریز حسگر جرم براساس محلی سازی مودهای ارتعاشی مرتبه ی بالا توسط وصله های پیزوالکتریکحسین علی اعلم حکاکانکارشناسی ارشدطهانی۱۴۰۲/۱۱/۲۵
تحلیل انرژی و اگزرژی و تعیین شدت مصرف انرژی تولید فولاد در مجتمع فولاد خوزستانمحمدصادق قاسمی نصرت ابادیکارشناسی ارشدفرزانه گرد۱۴۰۲/۱۱/۲۸
بازرسی و ترک‌یابی قطعات متالورژی پودر با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و منطق فازیمحمد حسین هادی زاده اصفهانیکارشناسی ارشدمعین فرد۱۴۰۲/۱۱/۲۹
بررسی تجربی اثر هم‌زمان استفاده از محیط متخلخل، دمنده، مواد تغییر فاز دهنده و میکروکپسوله در خنک کاری قطعات الکترونیکیعلی خرم نژادکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۴۰۲/۱۱/۳۰
بررسی تجربی اثرات غلظت میکروکپسول های تغییرفازدهنده در سیال پایه آب و زبری نسبی سطح بر شاخص عملکرد خنک کنندگی، بازگشت ناپذیری و ضریب انتقال حرارت جابجایی در سیستم خنک کننده پاششیامیر بهزادی مقدمکارشناسی ارشدپسندیده فرد۱۴۰۲/۱۱/۳۰
بررسی و تحلیل رفتار رچتینگ لوله جدار نازک SS316 تحت فشار داخلی متناوب و بار پیچشیاحسان مستقیم ارخوریکارشناسی ارشدشریعتی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
بهبود عددی عملکرد حرارتی یکپارچه دیوار ترومب با استفاده از PCM و نانوذرات در شرایط آب و هوایی مختلفامیرمحمد امینی فرکارشناسی ارشدنیازمند۱۴۰۲/۱۱/۳۰
شناسایی مدل تماس کف پای انسان با زمین در حرکت راه رفتن با رویکرد سینماتیک مستقیم و با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ترکیبیمرصاد حفیفه صابریکارشناسی ارشداکبرزاده توتونچی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
بررسی عددی اثر ارتفاع و محل دودکش سقف ساختمان بر روی توزیع آلاینده در شرایط محیطی متفاوتزهره حمیدیکارشناسی ارشدعجم۱۴۰۲/۱۲/۲۸
تحلیل تنش حرارتی تیر مدرج تابعی استحکام یافته با نانو ذرات با لایه پیزوالکتریک بر روی بستر الاستیکامیرحسین کاراموزکارشناسی ارشدابوالبشری۱۴۰۳/۰۲/۰۴