سرپرست کارگاه: آقای مهندس شاهوار
تلفن تماس: 8806035-0511

این کارگاه با هدف افزایش سطح توانایی فنی دانشجویان رشتۀ مهندسی مکانیک تجهیز شده است. تجهیزات موجود در این کارگاه شامل موارد زیر می‏باشد:

  • چهارده عدد دستگاه تراش یک متری
  • دو عدد دستگاه تراش یک و نیم متری
  • چهار عدد دستگاه فرز یونیورسال
  • دو عدد دستگاه صفحه تراش
  • یک عدد دستگاه فرز رادیال
  • یک عدد دریل ستونی
  • یک عدد دستگاه سنگ محوری دیواری


نمایی از ماشین‏های تراش کارگاه


ماشین‏های تراش یک متری