سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر اکبری
کارشناس آزمایشگاه: آقای حق‏گو
تلفن تماس: 8806119-0511

این آزمایشگاه که در فضای داخلی دانشکدۀ مهندسی واقع شده، با هدف افزایش سطح آگاهی دانشجویان و بررسی مفاهیم ارائه شده در دروسی نظیر دینامیک، دینامیک‏ماشین، ارتعاشات و ... تجهیز شده است. لیست آزمایشهای قابل بررسی در این آزمایشگاه عبارتند از:

 • آزمایش گاورنر
 • آزمایش شتاب ژیروسکوپی
 • آزمایش بالانس استاتیکی و دینامیکی
 • آزمایش آونگ ساده و مرکب
 • آزمایش اندازه‏گيري شتاب کوریولیس
 • آزمایش بادامک
 • آزمایش ارتعاشات آزاد پیچشی
 • آزمایش ارتعاشات پیچشی با استهلاک ویسکوز
 • آزمایش جرم و فنر
 • آزمایش نیروی گریز از مرکز
 • آزمایش سیستم چرخدنده خورشیدی
 • آزمایش لنگ زنی محورها


نمای ورودی آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات


نمای مرکزی آزمایشگاهدینامیک و ارتعاشات


دستگاه آزمایش چرخدنده‏های خورشیدیدستگاه آزمایش بادامک و پیرو


دستگاه ارتعاشات اجباری تیرها به همراه جاذب ارتعاشات


دستگاه‏های آزمایش شتاب ژیرسکوپی، نیروی گریز از مرکز و گاورنر