ناصر پریز   علی اکبر  اکبری   محمدرضا اکبرزاده   علیرضا  اکبرزاده توتونچی   علی اسماعیلی  
 

دکتر ناصر پریز

استاد، مهندسی برق

تلفن: 38805021-051

prof.um.ac.ir/n-pariz

 

دکتر علی اکبر اکبری

دانشیار، مهندسی مکانیک

تلفن: 38805012-051

http://prof.um.ac.ir/akbari/

.ir

 

دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی

استاد، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر

تلفن: 38805010-051

http://prof.um.ac.ir/akbazar

 

دکتر علیرضا اکبرزاده توتونچی

استاد، مهندسی مکانیک

تلفن: 38805011-051

http://prof.um.ac.ir/ali_akbarzadeh

 

دکتر علی اسماعیلی

استادیار، مهندسی مکانیک/هوافضا

تلفن: 38805445-051

http://prof.um.ac.ir/aliesmaeili

 
                     
  ایمان  کاردان   علیرضا  فتحی   یاسر صداقت   جلیل  رضائی پژند   سید کمال حسینی ثانی  
 

دکتر ایمان کاردان

استادیار، مهندسی مکانیک

تلفن: 38805447-051

http://prof.um.ac.ir/iman.kardan

 

 دکتر علیرضا فتحی

دانشیار، مهندسی مکانیک

تلفن: 38805449-051

http://prof.um.ac.ir/a.fathi

 

دکتر یاسر صداقت

استادیار، مهندسی کامپیوتر

تلفن: 38805148-051

http://prof.um.ac.ir/y_sedaghat

 

دکتر جلیل رضائی پژند

استاد، مهندسی مکانیک/هوافضا

تلفن: 38805123-051

http://prof.um.ac.ir/jrezaeep

 

دکتر سیدکمال حسینی ثانی

استاد، مهندسی برق

تلفن: 38805162-051

prof.um.ac.ir/k.hosseini

 
                     
  محمدباقر نقیبی سیستانی       حمید  معین فرد       بهنام  معتکف ایمانی  
 

دکتر محمدباقر نقیبی سیستانی

دانشیار، مهندسی برق

تلفن: 38805100-051

http://prof.um.ac.ir/mb-naghibi

     

دکتر حمید معین فرد

دانشیار، مهندسی مکانیک

تلفن: 38805156-051

http://prof.um.ac.ir/h_moeenfard

     

دکتر بهنام معتکف ایمانی

استاد، مهندسی مکانیک

تلفن: 38805089-051

http://prof.um.ac.ir/imani