سرپرست آزمایشگاه: دکتر تیمورتاش


این آزمايشگاه با هدف آشنايي با كاربرد اصول تئوري مكانيك سيالات تجهیز شده است. از جملۀ آزمایش‏های آموزشی مورد بررسی در این آزمایشگاه، می‏توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • آزمایش پمپ‏های سانتریفوژ و دنده‏ای
  • آزمایش بررسی عملکرد شیپوره‏ها‍ و اوریفیس
  • آزمایش اندازه‏گیری سرعت به کمک لوله پیتوت
  • آزمایش توربین پلتون و توربین فرانسیس
  • آزمایش بررسی عملکرد پمپ‏های سری و موازی
  • آزمایش اصطکاک در لوله‏ها و افت در اتصالات

و ...

آزمایشگاه مکانیک سیالات