به استحضار دانشجویان محترم کارشناسی ارشد و دکتری می رساند که:

پیرو مصوبه كميسون تحصيلات تكميلي دانشگاه، سقف نمره بدون دستاورد حذف شده و نمره نهايي پایان نامه ها و رساله ها توسط هيات داوران از ۲۰ لحاظ خواهد شد. اين مصوبه براي پارساهايي كه از تاريخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ به بعد دفاع نهايي مي نمايند، اجرايي مي باشد. بديهي است چاپ مقالات علمي پژوهشي معتبر براي صدور مجوز دفاع رساله دكتري الزامي است.