با سلام به دانشجویان عزیز مقطع کارشناسی

لطفا به نکات زیر در خصوص اخذ دروس معارف با دقت توجه کرده و در انتخاب واحدهای تحصیلی، این نکات را مد نظر قرار بدهید.

  • اخذ بيش از يك عنوان درسي از گروه معارف در هر ترم مجاز نمي باشد كه با توجه به هفت عنوان درس معارفي برنامه ريزي در هفت ترم مورد انتظار است.
  • درس انديشه اسلامي 1 پيش نياز درس انديشه اسلامي 2 مي باشد.

موفق باشید