• حاضرین در جلسه گروه مهندسی مکانیک - اردیبهشت 1397
  حاضرین در جلسه گروه مهندسی مکانیک - اردیبهشت 1397
 • انتشارات
  انتشارات

  هیأت علمی برجسته ی گروه مهندسی مکانیک در زمینه های تخصصی گوناگون کتب متعددی را منتشر نموده اند.

 • کارگاه های مجهز
  کارگاه های مجهز

  گروه مهندسی مکانیک دارای کارگاه های مجهز و به روز است که در حال فعالیت در زمینه های آموزشی و صنعتی می باشند.