تمدید سنوات دانشجویان

با سلام و عرض احترام،
به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند بر اساس آيين نامه ابلاغي كميسيون موارد خاص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، درخواست تمديد سنوات دانشجويان مقاطع كارشناسي و دكتري Ph.D تا پايان نيمسال دوازدهم، در مقطع كارشناسي ارشد تا پايان نيمسال هفتم و در مقطع دكتري عمومي تا پايان نيمسال هجدهم تحصيل (در صورت وجود دليل موجه و موافقت دانشكده) در شوراي بررسي موارد خاص دانشگاه قابل بررسي خواهد بود و تمديد سنوات بعد از نيمسال هاي مذكور منوط به درخواست دانشجو و موافقت كميسيون موارد خاص استاني مي باشد.
موفق باشید