امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
بازدیدها
۶۸
۳۳۴
۸۹۱
۵۴۰
۴۶۶
۳۱۴۷
۱۴۷۳۰۲
آی پی شما: 54.205.211.87

لیست اساتید هیات علمی بازنشسته گروه


حمید اختراعی طوسی

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ekhteraee.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ekhteraee@um.ac.ir

حمید اختراعی طوسی

محمد بکائیان

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:bokaeyan.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:bokaeyan@um.ac.ir

محمد بکائیان

رضا تنباکوچی

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:tanbakochi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:tanbakochi@um.ac.ir

رضا تنباکوچی

محمد حاجبی

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:hadjebi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:hadjebi@um.ac.ir

محمد حاجبی

محمد سازگاران

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:msazgaran.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:msazgaran@um.ac.ir

محمد سازگاران

محمدرضا صامعی

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mrsamei.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mrsamei@um.ac.ir

محمدرضا صامعی

سید کاظم فاضلی

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:k-fazeli.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:k-fazeli@um.ac.ir

سید کاظم فاضلی

محسن قاضی خانی

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ghazikhani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghazikhani@um.ac.ir

محسن قاضی خانی

مجتبی ماموریان

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mamourian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mamourian@um.ac.ir

مجتبی ماموریان

سیدمحمدرضا مدرس رضوی

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:m-razavi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:m-razavi@um.ac.ir

سیدمحمدرضا مدرس رضوی

مجید معاونیان

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:moaven.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:moaven@um.ac.ir

مجید معاونیان

محسن کهرم

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mkahrom.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mkahrom@um.ac.ir

محسن کهرم