امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
بازدیدها
۳۴
۸۳
۹۶۷
۱۰۲۲
۳۴
۵۵۶۵
۱۹۲۳۳۳
آی پی شما: 3.227.2.246

لیست اساتید هیات علمی بازنشسته گروه


حمید اختراعی طوسی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ekhteraee.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ekhteraee@um.ac.ir

حمید اختراعی طوسی

محسن قاضی خانی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ghazikhani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghazikhani@um.ac.ir

محسن قاضی خانی

سیدمحمدرضا مدرس رضوی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:m-razavi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:m-razavi@um.ac.ir

سیدمحمدرضا مدرس رضوی

مجید معاونیان

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:moaven.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:moaven@um.ac.ir

مجید معاونیان

محسن کهرم

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mkahrom.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mkahrom@um.ac.ir

محسن کهرم

رضا تنباکوچی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:tanbakochi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:tanbakochi@um.ac.ir

رضا تنباکوچی

مجتبی ماموریان

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mamourian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mamourian@um.ac.ir

مجتبی ماموریان

محمد سازگاران

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:msazgaran.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:msazgaran@um.ac.ir

محمد سازگاران

محمدرضا صامعی

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mrsamei.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mrsamei@um.ac.ir

محمدرضا صامعی

سید کاظم فاضلی

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:k-fazeli.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:k-fazeli@um.ac.ir

سید کاظم فاضلی

محمد بکائیان

مرتبه علمی: مربی آموزشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:bokaeyan.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:bokaeyan@um.ac.ir

محمد بکائیان

محمد حاجبی

مرتبه علمی: مربی آموزشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:hadjebi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:hadjebi@um.ac.ir

محمد حاجبی