لیست اعضای هیات علمی گروه


محمد حسین ابوالبشری

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه Canada ,Saskatchewan

تخصص: بهینه‌سازی، اجزای محدود، تحلیل تنش

 

تلفن:38805004-051

وبگاه شخصی: abolbash.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: abolbash@um.ac.ir

محمد حسین  ابوالبشری

برنامه درسی هفتگی استاد

جواد ابوالفضلی اصفهانی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه Canada ,New Brunswick

تخصص: انتقال حرارت و جرم، احتراق، میکرو/نانو، CFD، شبکه‌ی بولتزمن و اگزرژي

 

تلفن: 38805005-051

وبگاه شخصی: abolfazl.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: abolfazl@um.ac.ir

 جواد  ابوالفضلی اصفهانی

برنامه درسی هفتگی استاد

علیرضا اکبرزاده توتونچی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه USA ,New Mexico

تخصص:کنترل، رباتیک، دینامیک، طراحی مکانیزم‌ها، مکاترونیک، اتوماسیون، آمار، طراحی و آنالیز آزمایش‌ها

 

تلفن:38805011-051

وبگاه شخصی:ali_akbarzadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ali_akbarzadeh@um.ac.ir

علیرضا اکبرزاده توتونچی

برنامه درسی هفتگی استاد

اصغر برادران رحیمی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه USA ,Akron

تخصص: دینامیک سیالات، انتقال حرارت، ریاضیات کاربردی

 

تلفن:38805018-051

وبگاه شخصی:rahimiab.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:rahimiab@um.ac.ir

اصغر برادران رحیمی

برنامه درسی هفتگی استاد

علیرضا تیمورتاش

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص: جریان‌ دو فازی، درکسکید توربین‌ها، انتقال حرارت سیال فوق بحرانی، انرژي باد و طراحی توربین‌های بادی

 

تلفن:38805030-051

وبگاه شخصی:teymourtash.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:teymourtash@um.ac.ir

علیرضا تیمورتاش

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدحسن جوارشکیان

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه UK ,Imperial College London

تخصص:دینامیک سیالات عددی، آیرودینامیک تجربی و عددی، ریزپرنده‌ها

 

تلفن:38805037-051

وبگاه شخصی:javareshkian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:javareshkian@um.ac.ir

محمدحسن جوارشکیان

برنامه درسی هفتگی استاد

بهروز حسنی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه UK ,Swansea

تخصص:بهینه‌سازی شکل و توپولوژی سازه‌ها، اجزای محدود، الاستیسیته و تحلیل غیرخطی سازه‌ها

 

تلفن:38805141-051

وبگاه شخصی:b_hassani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:b_hassani@um.ac.ir

بهروز حسنی

برنامه درسی هفتگی استاد

جلیل رضائی پژند

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه USA ,Cincinnati

تخصص:پایداری سازه‌ها، سازه‌های هوشمند و کامپوزیتی

 

تلفن:38805123-051

وبگاه شخصی:jrezaeep.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:jrezaeep@um.ac.ir

جلیل رضائی پژند

برنامه درسی هفتگی استاد

احسان روحی گل خطمی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه صنعتی شریف، تهران

تخصص:جریان‌های میکرو/نانو، دینامیک گاز رقیق‌شده، پردازش موازی

 

تلفن:38805136-051

وبگاه شخصی:http://e.roohi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:e.roohi@um.ac.ir

احسان روحی گل خطمی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمود شریعتی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه تربیت مدرس، تهران

تخصص:مکانیک شکست و خستگی، طراحی و تحلیل تنش، نانو مکانیک

 

تلفن:38805159-051

وبگاه شخصی:mshariati44.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mshariati44@um.ac.ir

محمود شریعتی

برنامه درسی هفتگی استاد

مسعود طهانی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه صنعتی شریف، تهران

تخصص:مکانیک مواد مرکب و هوشمند، تحلیل تنش، نانو مکانیک، بیومکانیک

 

تلفن:38805052-051

وبگاه شخصی:mtahani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mtahani@um.ac.ir

مسعود طهانی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمود فرزانه گُرد

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه UK, University of Bath

تخصص:ترمودینامیک، تحلیل انرژی و اگزرژی، انتقال و توزیع گاز طبیعی

 

تلفن:38805108-051

وبگاه شخصی:https://m.farzanehgord.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:m.farzanehgord@um.ac.ir

محمود فرزانه گُرد

برنامه درسی هفتگی استاد

انوشیروان فرشیدیان فر

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه UK ,Bradford

تخصص:ارتعاشات، کنترل‌ نویز و آکوستیک، نانو،‌ مبدل‌ های‌ حرارتی‌ صفحه‌ ای

 

تلفن:38805058-051

وبگاه شخصی:farshid.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:farshid@um.ac.ir

انوشیروان فرشیدیان فر

برنامه درسی هفتگی استاد

خلیل فرهنگ دوست

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه Canada ,McGill-Montreal

تخصص:مکانیک شکست، خستگی، قابلیت اطمینان، پروسه‌های خرابی‌ سازه‌ها، اجزای مکانیکی

 

تلفن:38805059-051

وبگاه شخصی:farhang.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:farhang@um.ac.ir

خلیل فرهنگ دوست

برنامه درسی هفتگی استاد

بهنام معتکف ایمانی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه Canada ,McMaster

تخصص:دینامیک ماشین‌کاری، CAD/CAM، کنترل عددی

 

تلفن:38805089-051

وبگاه شخصی:imani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:imani@um.ac.ir

بهنام معتکف ایمانی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد جواد مغربی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه Australia ,Monash

تخصص:دینامیک سیالات محاسباتی، شبیه‌سازی مستقیم عددی، شبیه‌سازی مسائل معکوس در مهندسی توربین بادی

 

تلفن:38805051-051

وبگاه شخصی:mjmaghrebi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mjmaghrebi@um.ac.ir

محمد جواد مغربی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد مقیمان

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه UK ,Wales College Cardiff

تخصص: احتراق، مدل‌سازی فرایند‌های صنعتی، تهویه مطبوع

 

تلفن:38805091-051

وبگاه شخصی:moghiman.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:moghiman@um.ac.ir

محمد مقیمان

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدرضا مه پیکر

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه UK ,Birmingham

تخصص:مدل‌سازی جریان‌های دو فازی بخار-مایع، تکوین تکنولوژی‌های صنعتی

 

تلفن:38805095-051

وبگاه شخصی:mahpeymr.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mahpeymr@um.ac.ir

محمدرضا مه پیکر

برنامه درسی هفتگی استاد

حمید نیازمند

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه USA ,California Davis

تخصص: جریان‌های مایکرو/نانو، مدل‌سازی سامانه جریان خون، انتقال حرارت و سیالات عددی

 

تلفن:38805103-051

وبگاه شخصی:niazmand.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:niazmand@um.ac.ir

حمید نیازمند

برنامه درسی هفتگی استاد

محمود پسندیده فرد

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه Australia ,Sydney University

تخصص: دینامیک سیالات عددی، هیدرودینامیک و آیرودینامیک عددی و تجربی

 

تلفن: 38805023-051

وبگاه شخصی:fard_m.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:fard_m@um.ac.ir

محمود پسندیده فرد

برنامه درسی هفتگی استاد