اطلاعيه شماره 5 آزمون جامع: نحوه برگزاري آزمون جامع و نکاتي مهم در خصوص آن

قابل توجه متقاضيان محترم آزمون جامع بهار 1400
نکات ذيل در خصوص آزمون جامع به استحضار مي رسد:
1- با توجه به مخالفت برخي دانشجويان با برگزاري حضوري آزمون و با عنايت به آيين نامه هاي مربوطه، آزمون جامع بهار 1400، به صورت مجازي برگزار خواهد شد.
2- متقاضيان گرامي که مدتي است به سامانه vu ورود نداشته اند، بايد در اسرع وقت به سامانه وارد و از آن خارج شوند. به اين ترتيب امکان اضافه کردن اسامي دانشجويان گرامي به درس مربوطه در سامانه vu توسط مسئول درس فراهم خواهد شد.
3- آزمون مجازي در سامانه vu و/يا در vroom مسئول درس برگزار مي گردد. آدرس vroom مسئولين دروس از اين لينک قابل مشاهده است.
4- هنگام برگزاري آزمون، دانشجويان درس بايد در سامانه vroom مسئول درس حضور داشته باشند و دوربين خود را نيز در کل زمان آزمون روشن نگه دارند.
5- تاريخ برگزاري آزمون مطابق تاريخ اعلام شده در اطلاعيه شماره 4 آزمون جامع خواهد بود. اما با توجه به احتمال قطعي برق، ممکن است زمان (و نه تاريخ) برگزاري آزمون از صبح به عصر/شب منتقل شود. اطلاعات تکميلي در اين خصوص در همين وب سايت به استحضار خواهد رسيد.
6- در صورت تمايل جهت دريافت اخبار مرتبط با سايت گروه به صورت لحظه اي، ميتوانيد در کانال تلگرام گروه به آدرس https://t.me/Mech_Ferdowsi عضو شويد.
با تشکر