اطلاعيه شماره 1 آزمون جامع: تاريخ برگزاري آزمون

به استحضار دانشجويان محترم دوره دكتري، متقاضي شركت در آزمون جامع مي رساند كه انشالله تاريخ برگزاري آزمون جامع، 19، 22 و 24 خردادماه خواهد بود. جزئيات بيشتر در خصوص نحوه برگزاري (حضوري يا مجازي) و مسئولين دروس، در اطلاعيه هاي بعدي تقديم خواهد شد. همچنين، مراجع برگزاري آزمون تا حد زيادي همانند مراجع دوره هاي قبلي آزمون جامع خواهد بود، اما مختصر تغييرات اعمال شده نيز در اطلاعيه هاي بعدي در همين وب سايت ارائه خواهد شد.
با تشكر
گروه مهندسي مكانيك و هوافضا