اطلاعيه شماره 12 آزمون جامع: جزئیات آزمون شفاهی امتحان جامع، گرایش طراحی کاربردی و سازه هوافضا

پيرو اطلاعيه قبلي، جدول زمان بندي آزمون شفاهي جامع براي دانشجويان دکتري طراحي کاربردي و هوافضا، به شرح ذيل تقديم مي شود.

 

تاریخ و ساعت نام درس مسئول درس لینک VU2 و Vroom استاد مسئول درس

سه شنبه 2 دی، ساعت 19:30

چهارشنبه 3 دی، ساعت 19:30
الاستیسیته و مقاومت مصالح دکتر کدخدایان (1) https://vu2.um.ac.ir/course/view.php?id=3914
(2) vroom.um.ac.ir/kadkhoda
چهارشنبه 3 دی، ساعت 10 صبح ارتعاشات پیشرفته دکتر افشارفرد (1) https://vu2.um.ac.ir/course/view.php?id=3913
(2) vroom.um.ac.ir/afsharfard
پنج‌شنبه 4 دی، ساعت 10 صبح مکانیک محیطهای پیوسته دکتر ابوالبشری (1) https://vu2.um.ac.ir/course/view.php?id=371
(2) vroom.um.ac.ir/abolbash
سه شنبه 2 دی، ساعت 8 صبح ریاضیات پیشرفته دکتر فرهنگدوست (1) vroom.um.ac.ir/farhang
(2)
پنج‌شنبه 4 دی، ساعت 18 دینامیک پیشرفته دکتر طهانی (1) https://vu2.um.ac.ir/course/view.php?id=3927
(2) vroom.um.ac.ir/mtahani
دوشنبه 1 دی (زمان بندی در vu2) اجزا محدود دکتر رضائی پژند (1) https://vu2.um.ac.ir/course/view.php?id=3866
(2) vroom.um.ac.ir/jrezaeep
- کنترل پیشرفته دکتر معین‌فرد (1) https://vu2.um.ac.ir/course/view.php?id=3916
(2) vroom.um.ac.ir/h_moeenfard

 

نکات ذيل بايد مد نظر متقاضيان محترم قرار داشته باشد:

  • در درس کنترل پیشرفته، دانشجو در اسرع وقت مستقیما با استاد مسئول درس (دکتر معين فرد) جهت هماهنگي زمان آزمون شفاهي، تماس بگیرد.
  • با توجه به وجود دو زمان برای درس الاستیسیته و مقاومت مصالح، همه دانشجویان متقاضی این درس در روز اول (سه شنبه 2 دی، ساعت 19:30) در Vroom استاد مسئول درس حاضر باشند.

 

  • در برخی دروس (به ویژه اجزا محدود) ممکن است اساتید اطلاعاتی را در VU2 بارگذاری کنند، لذا همه دانشجویان موظف هستند VU2 هر درسی را که انتخاب کرده‌اند، به صورت مستمر بررسی کنند تا در جریان آخرين به روز رساني ها قرار گیرند.
  • دانشجو موظف به فراهم کردن امکان استفاده از وبکم است.

 

  • در درس دینامیک پیشرفته، اساتید مسئول، نیاز به استفاده از وایت بورد و یا موارد مشابه را (مانند استفاده از شیشه معمولی که امکان نوشتن و دیده شدن در وبکم را داشته باشد) ضروری اعلام کرده‌اند. تمهيدات مربوطه بايد توسط دانشجويان محترم متقاضي انديشيده شود.
  • پس از جمع بندی نهايي نتایج آزمون هاي کتبي و شفاهی، درباره نحوه انجام مصاحبه آزمون جامع (براي دانشجوياني که حد نصاب نمره لازم را کسب کرده اند)، اطلاع رسانی لازم از طريق همين وب سايت، انجام خواهد شد.

 

عواقب و مسئولیت عدم مد نظر قرار دادن هر یک از موارد فوق به عهده دانشجو است.