امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
بازدیدها
۹۱
۱۷۴
۱۱۳۷
۱۱۲۹
۱۴۳۱
۵۷۸۷
۲۲۶۱۳۴
آی پی شما: 34.236.245.255

برنامه زمان بندي امتحان جامع دکتري

بر اساس برنامه ريزي گروه، برنامه زمان بندي امتحان جامع به شرح ارائه شده در جدول ذيل خواهد بود. ضمنا ساعت برگزاري امتحان، 10 صبح و محل آن، سالن شوراي دکتر مدير شانه چي در دانشکده مهندسي مي باشد.

 

زمان‌بندی دروس امتحان جامع گرایش طراحی کاربردی برنامه‌ریزی شده در تیرماه 1399

مسئول درس و ناظر امتحان

تعداد شرکت کننده

نام درس

تاریخ

دکتر عارف افشارفرد

3

ارتعاشات پیشرفته

7/4/1399

دکتر مهران کدخدایان

2

الاستیسیته و مقاومت مصالح

9/4/1399

دکتر حمید معین‌فرد

1

کنترل پیشرفته

دکتر جلیل رضائی پژند

1

اجزا محدود

11/4/1399

دکتر محمدحسین ابوالبشری

1

مکانیک محیطهای پیوسته

دکتر مسعود طهانی

1

دینامیک پیشرفته

 

 

زمان‌بندی دروس امتحان جامع گرایش تبدیل انرژی برنامه‌ریزی شده در تیرماه 1399

مسئول درس و ناظر امتحان

تعداد شرکت کننده

نام درس

تاریخ

دکتر اصغر برادران رحیمی

3

ریاضیات پیشرفته

7/4/1399

دکتر محمد پسندیده فرد

3

انتقال حرارت –هدایت

9/4/1399

دکتر محمود فرزانه گرد

3

ترمودینامیک عالی

11/4/1399

 

 

زمان‌بندی دروس امتحان جامع گرایش تبدیل انرژی برنامه‌ریزی شده در تیرماه 1399

مسئول درس و ناظر امتحان

تعداد شرکت کننده

نام درس

تاریخ

دکتر احسان روحی گل خطمی

1

آیرودینامیک مافوق صوت

7/4/1399

دکتر محمدحسن جوارشکیان

1

روشهای محاسباتی در دینامیک سیالات

9/4/1399

دکتر محمود پسندیده فرد

1

آیرودینامیک مادون صوت

11/4/1399