امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
بازدیدها
۵۷
۱۴۲
۴۸۳
۸۹۴
۶۳۴
۳۶۳۵
۲۰۴۵۸۶
آی پی شما: 18.206.187.81

لزوم انتخاب استاد راهنما توسط دانشجويان جديدالورود کارشناسي ارشد

بر اساس ماده 44 شيوه نامه آموزشي كارشناسي ارشد دانشگاه، كليه دانشجويان موظفند استاد راهنماي خود را حداكثر تا شروع نيمسال دوم تحصيلي تعيين نمايند. همچنين با توجه به اينكه انتخاب واحد تنها با تاييد استاد راهنما امكان پذير است، لذا دانشجوياني كه تا كنون اقدام  به تعيين استاد راهنما نكرده اند در اسرع وقت نسبت به تكميل فرم تعيين يا اولويت استاد راهنما و تحويل آن به گروه اقدام نمايند.