اطلاعیه: تاریخ و برنامه ی برگزاری سمینار دانشجويان کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک، گرايش‌هاي طراحي کاربردي، هوا-فضا (سازه) و ساخت و توليدِ روزانه، شبانه و پرديس بين‌الملل

قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک، گرايش‌هاي طراحي کاربردي، هوا-فضا (سازه) و ساخت و توليدِ روزانه، شبانه و پرديس بين‌الملل دانشگاه فردوسي که اين ترم بايد درس سمينار را ارائه بدهند.

 

1-      تاريخ برگزاري سمينار، 24/7/93 و محل آن دانشکده مهندسي خواهد بود.

2-      برنامه زمان‌بندي پيشبيني شده در انتهاي اين اطلاعيه ارائه شده است.

3-      حضور همه دانشجويان در کل مدت جلسه الزامي است.

4-      دانشجوياني که اولين ارائه دهنده هر گروه هستند، بايد نيم ساعت قبل از شروع جلسه در محل حضور داشته و راه اندازي اوليه سيستم را بر عهده بگيرند.

5-      در روز سمينار به همراه داشتن چهار نسخه پرينت شده (پشت و رو) از گزارش سمينار در فرمت ISME اجباري است.

6-      جلسه ارائه سمینار رأس ساعت 9:00 صبح شروع می شود و حضور همه ی دانشجویان الزامی است.

 

با تشکر، گروه مکانيک دانشگاه فردوسي

 

   برای مشاهده جداول در ابعاد بزرگتر روی آن ها کلیک کنید.