امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
بازدیدها
۵۵
۱۴۳
۳۴۲
۶۷۸
۱۹۶۷
۳۹۳۶
۱۰۵۷۵۳
آی پی شما: 54.224.18.114

تيم مديريتي گروه مکانيک، ساخت و تولید و هوافضاي دانشگاه فردوسي مشهد

شماره

مسئوليت مربوطه

اعضاء

1

مدير گروه

دکتر مسعود طهاني

2

معاون گروه

دکتر مجتبی ماموريان

3

امور مربوط به پروژه‌هاي کارشناسي

دکتر حمید اختراعي طوسي

4

امور مربوط به کارآموزي دانشجويان کارشناسي

دکتر علیرضا اکبرزاده

5

رسيدگي به امور مربوط به سايت‌هاي کامپیوتري گروه

دکتر حمید معين‌فرد

6

مديريت وبگاه گروه

دکتر حمید معين‌فرد

7

نماينده‌ي گروه در کتابخانه دانشگاه

دکتر احسان روحي

8

کمیته برنامه‌ريزي درسي

دکتر مسعود طهاني، دکتر مجتبی ماموريان، دکتر محمدباقر آياني، دکتر محمود شريعتي، دکتر حمید معين‌فرد

9

کمیته برنامه‌ريزي آموزشي

دكتر  مسعود طهاني، دكتر مجتی مأموريان، دکتر جواد ابوالفضلي، دکتر مهران کدخدايان، دکتر علیرضا تيمورتاش، دکتر عبدالرحمان جامي الاحمدي، دکتر محمدباقر آياني

10

امور مربوط به فارغ‌التحصيلي دانشجويان کارشناسي

گرايش سيالات

دکتر علیرضا تيمورتاش

گرايش جامدات

دکتر علی اکبر اکبري

11

اعضاء کمیته نياز سنجي جذب اعضاء هيأت علمي

دکتر طهاني، دکترمه‌پيکر، دکتر محمد پسنديده فرد،دکتر محمود پسنديده فرد، دکتر فرشيديانفر، دکتر نيازمند، دکتر ابوالفضلي

12

دبيران تحصيلات تکميلي

دانشگاه فردوسي

گرايش سيالات

دكتر محمد جواد مغربی

گرايش جامدات

دکتر مجید معاونيان

گرايش ساخت و توليد

دکتر علیرضا اکبرزاده توتونچی

گرايش هوا-فضا

دکتر احسان روحي

پرديس بين‌الملل دانشگاه فردوسي

گرايش سيالات

دكتر محمدباقر آياني

گرايش جامدات

دکتر حمید معين‌فرد