امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
بازدیدها
۱۴۰
۲۰۷
۱۳۰۷
۱۳۴۰
۲۴۸۷
۶۸۱۰
۲۳۳۹۰۰
آی پی شما: 75.101.243.64

فرم ها و دستورالعمل های کارشناسی ارشد

فرم ها


(1) فرم تعيين اولويت استاد راهنما

(2) کاربرگ شماره 1: انتخاب استاد رهنما و موضوع

(3) کاربرگ شماره 2: صورتجلسه تصويب پيشنهاده

(4) کاربرگ شماره 3: گزارش پيشرفت

(5) کاربرگ شماره 4: اعتبارسنجي مقاله ها

(6) کاربرگ شماره 5: مجوز دفاع

(7) کاربرگ شماره 6: ارزشيابي پايان نامه و نحوه امتيازدهي به دستاوردهاي پايان نامه

(8) کاربرگ شماره 7: صورتجلسه دفاع

(9) کاربرگ شماره 8: اصالت نامه پايان نامه ارشد

 

دستورالعمل ها


دستورالعمل های عمومی:

دستورالعمل های سمینار: